Mijn geliefde Franklin Burnet uit Suriname is niet meer in ons midden

Franklin burnet beri Suriname Nederland

Oom Hans is er niet meer. Hij was gepensioneerde Staf Ambtenaar van het Ministerie van Openbare Werken, afdeling Bouw en woningtoezicht. Helpen jullie mee met condoleren?

Mevrouw Henna Burnet-Bowen maakt hierbij, mede namens de familie, bekend dat haar man Franklin Burnet is overleden. Let op: Er is VANAVOND, donderdag 6 oktober 2022, een singineti aan de Normastraat. Bekijk het bericht en de gedeelde foto’s voor meer informatie. Geef het door aan belangstellenden en familie in Nederland en Suriname. Wij van FamilieNieuws wensen het gezin en alle overige nabestaanden veel power met dit verlies. 

God laat niemand los die zich aan Hem vasthoudt!
Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen.
Psalm 31: 1-2

Bedroefd, maar dankbaar dat verder lijden hem bespaard is gebleven, maken wij bekend dat op donderdag 29 september 2022 van ons is heengegaan: Mijn echtgenoot, mijn vader, schoonvader, onze pleeg- en grootvader, zwager, broer en oom, De heer

Franklin Hans Burnet
Meer bekend als oom Hans.

Hij bereikte de gezegende leeftijd van 74 jaar
In leven gepensioneerde Staf Ambtenaar van het Ministerie van Openbare Werken, afdeling Bouw en woningtoezicht.

Uitvaart

Singi Neti is op donderdag 06 oktober van 20.00 – 22.00u ten huize van de overledene aan de Normastraat 6 (zijstraat v/d Kwattaweg)

De uitvaartplechtigheid vindt plaats op vrijdag 07 oktober 2022 in de aula van Marius Rust aan de Dr. Sophie Redmondstraat te Paramaribo. Gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen is van 13.00-13.45u, gevolgd door een troostdienst van 13.45-14.45u

Namens de bedroefden:
In Suriname: Henna Burnet-Bowen(weduwe),
Mitchell Burnet, Gilliano Hasselbaink, allen met hun gezin en Juanito Mingo (nu wijlen).
In Nederland: Guno End, Maureen Tremour en Kinderen van Errol Bowen (nu wijlen). Allen met hun gezin.

Rust zacht onze geliefde. We zullen je heel erg missen.

Bekijk bovenstaand bericht omtrent het overlijden van Franklin Burnet en geef het door aan belangstellenden en familie in Nederland en Suriname:

Franklin burnet beri Suriname Nederland

Franklin burnet beri Suriname Nederland