Mijn zus Ingrid Akoi – Stekkel is niet meer in ons midden – foto’s

Ingrid Akoi - Stekkel Suriname Nederland

“Mijn zus is overleden in Suriname” Helpen jullie mee met condoleren?

De bedroefde Roline Wolfjager maakt bekend dat haar zus Ingrid Stekkel, gehuwd Akoi is overleden in Suriname. Zij was dochter van wijlen Johan Stekkel en Elfriede Arupa. Let op: MORGEN, dinsdag 27 september 2022, is de uitvaart in Paramaribo. Bekijk het bericht voor de details en geef het door aan belangstellenden en familie in Nederland en Suriname. Wij van FamilieNieuws wensen een ieder veel power met dit verlies. 

Vrees niet, want ik heb u verlost, Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt mijn.
Jes43:1

Na een kortstondig ziekbed maken Roline Wolfjager en gezin bekend dat van hen is heen gegaan, op maandag 19 september 2022, hun zus, tante en oma.

Ingrid Ivonne Stekkel
Getrouwd Akoi

Zij bereikte de leeftijd van 63 jaar.
Zij was dochter van wijlen Johan Stekkel en Elfriede Arupa

Uitvaart

De singi neti is op maandag 26 september 2022 op Éénlijn te Ramgoelam weg.

De uitvaart is op dinsdag 27 september 2022 om 15:00u op de begraafplaats aan de schotelweg. De uitvaartdienst wordt gehouden in de aula van s’ Lands Hospitaal van 13:00u -14:00u.

Bekijk onderstaand gedeelde foto’s van Ingrid Akoi – Stekkel en geef het door aan belangstellenden en familie in Nederland en Suriname:

Ingrid Akoi - Stekkel Suriname Nederland
Ingrid Akoi - Stekkel Suriname Nederland
Ingrid Akoi - Stekkel Suriname Nederland
Ingrid Akoi - Stekkel Suriname Nederland

Ingrid Akoi - Stekkel Suriname Nederland