Onze brada Lesley Ravenberg uit Suriname is gaan rusten

Lesley Ravenberg Suriname Nederland 1

Hij was zoon van wijlen Heintje Ravenberg en Eline Ravenberg – Peroti. Helpen jullie mee met condoleren?

Hierbij maken de familieleden het overlijden van hun broertje en vader Lesley Ravenberg uit Suriname bekend. Bekijk het bericht voor meer informatie en geef het door aan belangstellenden en familie in Nederland en Suriname. Wij van FamilieNieuws wensen een ieder veel sterkte met dit verlies. 

Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt Mijn juk op u en leer van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, gij zult rust vinden voor uw zielen.
Mattheus 11: 28/29

Bedroefd, maar ook dankbaar dat hem verder lijden bespaard is gebleven, maken wij bekend dat op zondag 4 september 2022, na een langdurig ziekbed, is komen te overlijden, onze broer, vader, oom en grootvader

Lesley Ronald Ravenberg

Geboren op 30 juni 1960
Overleden 4 september 2022
Hij bereikte de leeftijd van 62 jaar.
Hij was zoon van wijlen Heintje Hubert Ravenberg en Eline Georgetine Ravenberg – Peroti.

UitvaartDe singi neti is op maandag 12 september 2022 ten huize van de familie aan de Banka straat no 20 PVW. De uitvaart vindt plaats op dinsdag 13 september 2022. Van 12.30 tot 13.30 is er gelegenheid om afscheid te nemen ten huize van de familie aan de Bankastraat no 20. Van 2.00 tot 3.00 is er gelegenheid om afscheid te nemen in de aula van Van der Bosch alwaar de rouwdienst om 3.00 uur zal aanvangen tot 4.00 uur. Daarna wordt hij ten grave gedragen te Godswijngaarde aan de Leysweg.

Namens de diep bedroefden:
Zus:
Lilian Ravenberg en kind
Zusjes:
Colleen Ravenberg en kinderen
Moenique Ravenberg
Albertine Ravenberg en kinderen
Merlien Ravenberg en kinderen
Meriam Seymor
Vanessa Seymor
Broertjes:
Henk Ravenberg
Steven Ravenberg
Orpheo Seymor
Kinderen:
Natasha en kinderen
Chequita en kinderen
Carmen en kinderen

Lesley Ravenberg Suriname Nederland 1