Onze geliefde Romeo Kortstam uit Suriname is niet meer in ons midden

romeo kortstam Suriname Nederland

Hij was werkzaam als wachter bij Stichting Projecten. Helpen jullie mee met de condoleances?

Hierbij maken echtgenote, kinderen en de overige nabestaanden het overlijden van hun geliefde Romeo Kortstam bekend. Hij is 66 jaar geworden. Let op de gegevens omtrent de uitvaart in Suriname zijn bekend. Bekijk het bericht voor meer informatie en geef het door aan belangstellenden en familie in Nederland en Suriname. Wij van FamilieNieuws wensen een ieder veel power met het verlies.

Wees getrouw tot de dood en ik zal u geven de kroon Des levens.
Open 2:10

Met veel verdriet, doch met vreugde in ons hart, maken wij bekend dat op Zondag 26 juni jl in de heerlijkheid des Here is opgenomen mijn geliefde man, Vader, pleegvader, schoonvader, schoonbroer, oom, neef en vriend.

Romeo Hendrik Kortstam

In de leeftijd van 66 Jaar.
Hij was in leven werkzaam als wachter bij stichting projecten.

Uitvaart

De singi netie vindt plaats op Donderdag 7 Juli 2022 aan de Prevoyanceweg 50 Nieuwweergevondenweg

En de uitvaart vindt plaats op vrijdag 8 juli 2022. Vanaf 13:00 -14:00 pm zal het lijk thuis zijn. Van 15:00 -16:00 is er een kerkdienst in de aula van Mariusrust, aan de Dokter Sophieredmonstraat te Paramaribo
De uitvaart is na 16:00 pm.

Geef bovenstaande informatie omtrent het afscheid van onze Romeo Kortstam in Suriname door aan belangstellenden en familie in Nederland en Suriname

romeo kortstam Suriname Nederland