Onze zoon Frankel Kartodimedjo is te vroeg uit ons midden – foto’s

Suriname en Nederland Frankel Kartodimedjo Paramaribo 1

Hij was werkzaam bij Suralco en Baitali N.V. Velen kenden hem als Panko. Hij mocht maar 48 jaar worden. Helpen jullie mee met de condoleances?

De families Kartodimedjo en Makka maken hierbij het overlijden van Frankel Kartodimedjo bekend. Bekijk het bericht en de gedeelde foto’s voor meer informatie en geef het door aan belangstellenden in Nederland en Suriname. Wij van FamilieNieuws wensen de diepbedroefde nabestaanden, matties en collega’s veel power met dit verlies.

Met diep leedwezen maakt de familie Kartodimedjo/Makka bekend
dat van hen is heengegaan op 4 maart 2022, Dhr.

FRANKEL KARTODIMEDJO
Meer bekend als PANKO

In de leeftijd van 48 jaar,
wonende aan de Big Jonesstraat te Sophiaslust Kwatta.
In leven was hij werkzaam bij Suralco en Baitali N.V.

Uitvaart

De crematie vindt plaats op dinsdag 8 maart 2022 aan de Pandit Jagdew Crematorium aan de Dr. Sophie Redmonstraat te Paramaribo.

Gelegenheid tot afscheid:
13.00 – 14.00

Uitvaartdienst:
14.00 – 14.30

Crematie IN BESLOTEN KRING:
15.00 

Verzoeke de MOHANA maatregelen in acht te nemen.

RUST ZACHT ONZE ZOON, VADER, MAN, BROER, OOM EN OPA

Namens:
De families Kartodimedjo & Makka

Bekijk onderstaande gedeelde foto’s en geef het door aan belangstellenden in Nederland en Suriname

Suriname en Nederland Frankel Kartodimedjo Paramaribo 1 Suriname en Nederland Frankel Kartodimedjo Paramaribo 1 Suriname en Nederland Frankel Kartodimedjo Paramaribo 1

Suriname en Nederland Frankel Kartodimedjo Paramaribo 1 Suriname en Nederland Frankel Kartodimedjo Paramaribo 1

Suriname en Nederland Frankel Kartodimedjo Paramaribo 1

Suriname en Nederland Frankel Kartodimedjo Paramaribo 1