Coronamaatregelen voor vakantie / reizigers van en naar Suriname – Travel Club

Nederland Suriname SLM KLM vliegtuig vakantie Schiphol Paramaribo vlucht annuleren

Ga je lekker op vakantie naar Suriname? Goed nieuws!! Het uitgaansverbod is vanaf VANDAAG volledig opgeheven, dus je mag over straat wanneer en hoe laat je wilt! Maar let wel: Je kunt niet uitgebreid je verjaardag komen vieren in Suriname want feesten is nog steeds verboden! Hou daar rekening mee.

Ben je van plan om naar Suriname af te reizen en wil je weten wat de coronamaatregelen zijn? Lees dan even mee. Bekijk het bericht om de regels omtrent vliegen van en naar Paramaribo te lezen. Bekijk ook de video’s. Geef dit bericht door aan alle toeristen die al in Suriname op vakantie zijn en aan de mensen die nog af moeten reizen.

P.s. Dit artikel is van onze nieuwe categorie: FamilieNieuws Travel Club. Die kun je ook volgen op Facebook

Maatregel omtrent grenspassages;

 1. De grenzen zijn in de periode van 21 februari 2022 tot nader order geopend voor personenverkeer, mits:
 2. wordt voldaan aan de voorwaarden en protocollen specifiek geldend voor het desbetreffend land of regio waaruit de persoon rechtstreeks afkomstig is; en
 3. uitsluitend nadat de persoon vooraf goedkeuring heeft gekregen van de daartoe bevoegde Surinaamse autoriteiten om af te reizen, waarbij het essentieel karakter van de te maken reis zal worden beoordeeld, behoudens de uitzondering in lid 4.
 4. Met inachtneming van het gestelde in lid 1, worden in de periode van 21 februari 2022 tot nader order, uitsluitend de navolgende vluchten toegestaan in het Surinaams luchtruim:
 5. Nederland, de Nederlandse Antillen, Guyana, Frans-Guyana, Brazilië, Panama, Trinidad & Tobago en de Verenigde Staten van Amerika: outbound en inbound vluchten voor cargo en personenverkeer;
 6. Cuba en de Dominicaanse Republiek: uitsluitend inbound en outbound vluchten voor cargoverkeer en outbound vluchten voor personenverkeer;
 7. Haïti: geen personenverkeer toegestaan.
 1. Vanuit Guyana en Frans-Guyana zal in de periode van 21 februari 2022 tot nader order het goederen- en personenverkeer te water toegestaan zijn. De vereisten in het negende lid van dit artikel zijn van toepassing.
 1. Reizigers die volledig zijn gevaccineerd tegen het SARS-CoV-2 virus zullen in de periode van 21 februari 2022 tot nader order in staat gesteld worden om vanuit Suriname naar het buitenland (outbound) en vanuit het buitenland naar Suriname (inbound) af te reizen, zonder dat zij toestemming behoeven in de zin van het eerste lid sub b van dit artikel, uitsluitend indien zij:
 • Voor in- en outbound personenverkeer: aantoonbaar volledig gevaccineerd zijn tegen het Covid-19-virus;
 • Voor inbound personenverkeer: (i) in het bezit zijn van een negatief SARS-CoV-2 antigeen testresultaat niet ouder dan 24 uur voor vertrek van het (lucht)vaartuig naar Suriname of een negatief SARS-CoV-2 RT-PCR-testresultaat niet ouder dan 48 uur voor vertrek van het (lucht)vaartuig naar Suriname, en (ii) in geval van een niet-ingezetene: aantoonbaar in het bezit zijn van een medische verzekering die de zorgkosten van een eventuele SARS-CoV-2 besmetting in Suriname dekt, met een looptijd van ten minste 30 dagen na aankomst in Suriname.
 • Voor alle inbound personenverkeer: de reiziger wordt geadviseerd om zeven dagen na aankomst in zelf- of thuisquarantaine gaan.
 1. Reizigers die niet of niet volledig zijn gevaccineerd tegen het SARS-CoV-2 virus en ingezetene zijn van Suriname of diplomaten zijn zullen in de periode van 21 februari 2022 tot nader order in staat gesteld worden om vanuit het buitenland naar Suriname (inbound) af te reizen, uitsluitend na verkregen toestemming in de zin van het eerste lid sub b van dit artikel, uitsluitend indien zij:
  • In het bezit zijn van een negatief SARS-CoV-2 antigeen testresultaat niet ouder dan 24 uur voor vertrek van het (lucht)vaartuig naar Suriname of een negatief SARS-CoV-2 RT-PCR-testresultaat niet ouder dan 48 uur voor vertrek van het (lucht)vaartuig naar Suriname; en
  • Voor ingezetenen (niet-diplomaten) na aankomst, zeven dagen in verplichte thuisquarantaine gaan.
 1. Reizigers die niet of niet volledig zijn gevaccineerd tegen het SARS-CoV-2 virus en voor doeleinden van een uitvaart of ernstige ziekte van een eerstegraads familielid zullen in de periode van 21 februari 2022 tot nader order in staat gesteld worden om vanuit het buitenland naar Suriname (inbound) af te reizen, uitsluitend na verkregen toestemming in de zin van het eerste lid sub b van dit artikel, uitsluitend indien zij:
  • In het bezit zijn van een negatief SARS-CoV-2 antigeen testresultaat niet ouder dan 24 uur voor vertrek van het (lucht)vaartuig naar Suriname of een negatief SARS-CoV-2 RT-PCR-testresultaat niet ouder dan 48 uur voor vertrek van het (lucht)vaartuig naar Suriname; en
  • Aantoonbaar in het bezit zijn van een medische verzekering die de zorgkosten van een eventuele SARS-CoV-2 besmetting in Suriname dekt, met een looptijd van ten minste 30 dagen na aankomst in Suriname.
 2. Reizigers die niet of niet volledig zijn gevaccineerd tegen het SARS-CoV-2 virus zullen in de periode van 21 februari 2022 tot nader order in staat gesteld worden om vanuit het Suriname naar het buitenland (outbound) af te reizen, mits zij reizen naar hun geboorteland of woonplaats of een land waarvan zij de nationaliteit hebben.
 3. Reizigers, die ten minste 14 dagen voorafgaand aan hun binnenkomst in Suriname hebben verbleven in Guyana of Frans-Guyana, en die volledig zijn gevaccineerd tegen het SARS-CoV-2 virus, zullen in de periode van 21 februari 2022 tot nader order in staat gesteld worden om vanuit Guyana of Frans-Guyana naar Suriname (inbound) over land af te reizen, zonder dat zij toestemming behoeven in de zin van het eerste lid sub b van dit artikel, uitsluitend indien zij aantoonbaar volledig gevaccineerd zijn tegen het Covid-19 virus. Voor reizigers vanuit Guyana of Frans-Guyana naar Suriname (inbound) die minder dan 14 dagen in Guyana of Frans-Guyana hebben verbleven, gelden de vereisten gesteld in de leden 3, 4, 5 en 6.
 4. De Surinaamse autoriteiten kunnen voor essentiële reizen en/of personen uit essentiële beroepsgroepen (expats, staatshoofden, ministers, diplomaten, overheidsfunctionarissen, medici en zorgpersoneel) vrijstelling verlenen van de vereisten gesteld in de leden 3, 4, 5, 6, 7, en 8.
 5. Een persoon wordt als volledig gevaccineerd in de zin van dit artikel beschouwd indien:
  • Twee weken zijn verstreken na de tweede vaccinatie van de vaccins: AstraZeneca (Vaxzevria), AZD1222 (SK Bioscience Co Ltd.), Covishield, Moderna, Pfizer-BioNTech, Sinopharm and Sinovac; of
  • Twee weken zijn verstreken na de eerste vaccinatie van het vaccin Johnson & Johnson/ Janssen & Janssen; of
  • Twee weken zijn verstreken na de tweede vaccinatie van de vaccins: Soberana 1, 2, plus of Abdala of Spoetnik V, onder de voorwaarde dat een negatief SARS-CoV-2 RT-PCR-testresultaat niet ouder dan 48 uur voor vertrek van het (lucht)vaartuig naar Suriname kan worden getoond, en op de derde dag na aankomst in Suriname een SARS-CoV-2 antigeen test is afgenomen bij een officieel door het Ministerie van Volksgezondheid geaccrediteerde testlocatie.
  • Kinderen jonger dan 18 jaar zijn vrijgesteld en worden daarom als volledig gevaccineerd in de zin van dit artikel beschouwd.
 6. Onder volledig gevaccineerd in de zin van dit artikel wordt mede verstaan personen die vanaf 14 dagen tot 3 maanden geleden positief zijn getest voor het SARS-CoV-2 virus, mits zij:
  • ten minste drie dagen vrij van klachten zijn; en
  • van hun positieve test en het drie dagen vrij zijn van klachten een verklaring van een infectioloog of een internist kunnen overleggen met vermelding van de relevante resultaten (positief SARS-CoV-2 RT-PCR-testresultaat met vermelding van de CT-waarde).
 7. Kinderen jonger dan 12 jaar zijn vrijgesteld van de voorwaarde om een negatief SARS-CoV-2 RT-PCR- testresultaat of een negatief SARS-CoV-2 antigeen testresultaat te tonen.

Bekijk hier wat relevante video’s:

Bekijk hier de volledige persconferentie omtrent de nieuwe maatregelen:

Lees ook:

Anoniem ~ Wij stappen volgende week in het vliegtuig naar Paramaribo. Tips graag. Vakantie Suriname

Straks met Transavia vliegen naar Paramaribo? Vakantie Suriname – video

Meer vliegtuigmaatschappijen gaan vliegen op Paramaribo – Luchtvaartnieuws Suriname – video

Let op: Vanaf MORGEN is Suriname voor Nederland een “zeer hoog risico gebied” – Luchtvaart Nieuws – Travel Club

Tags: #Suriname #Paramaribo #Nederland #reisboeken #Ticketskopen #vakantieSuriname #vakantieParamaribo #luchtvaartnieuws #reisnieuws #KLM #SLM #TUI #stoelnummer #TravelClub #travel #vakantie #vakantieplannen #familiebezoek #diasporaSuriname #diaspora #verrebestemmingen
#besmettngen #vluchtannuleren #vluchtschema #diaspora #reisadvies #coronamaatregelen #nieuwprotocol