Ben je slachtoffer? Meld je bij politie Nederland – video

politie Nederland televisie video bellen amsterdam Utrecht

De video is bijna 8 miljoen keer bekeken!

Na het programma Boos omtrent de toestanden tijdens de opnamen van het programma tv-programma The Voice of Holland zijn er misschien meerdere mensen die hun verhaal willen vertellen. De politie in Nederland laat weten dat je je gewoon kunt aanmelden. Wees niet bang maar praat! Er zijn deskundigen die jou te woord kunnen staan. Dit geldt overigens ook voor slachtoffers buiten TVOH. Je kunt altijd met iemand praten!

P.s. Het bericht bevat waardevolle informatie. Sla het op en geef het door aan iedereen. Praat erover met jouw kinderen!

Politie Nederland schreef: Zedenslachtoffer TVOH? Meld je

De politie en het Openbaar Ministerie hebben de berichtgeving over misstanden rondom het tv-programma The Voice of Holland gevolgd. Er zou sprake zijn van allerlei soorten van ongepast gedrag, waaronder mogelijk ook strafbare feiten. Dit zijn verontrustende berichten. Hierbij willen we mensen die denken slachtoffer te zijn van een strafbaar feit oproepen zich bij de politie te melden en eventueel ook aangifte te doen. Ook mensen die mogelijk getuige zijn geweest van strafbare feiten, worden verzocht zich bij de politie te melden.

Logo politie

Het belang van slachtoffers staat voor ons voorop. Onderzoeken worden gedaan door gespecialiseerde rechercheurs en officieren van justitie. Zij vormen een deskundig team en staan slachtoffers bij. Bewijs verkrijgen in zedenzaken is vaak lastig en kost vaak veel tijd, maar is zeker niet onmogelijk.

Het uitgangspunt van de politie en het Openbaar Ministerie in zedenzaken is dat slachtoffers zélf bepalen of ze aangifte doen. Het is belangrijk dat een slachtoffer niet tegen zijn of haar zin in een strafrechtelijke procedure terechtkomt.

Melding of aangifte

Melden of aangifte doen van een zedendelict bij de politie kan als volgt:

Via het telefoonnummer 0900-8844. Hierna volgt contact of een afspraak met een zedenrechercheur voor een informatief gesprek. Fysiek bij een politiebureau in jouw regio. Kijk op de website waar de politie is: www.politie.nl

Wil een slachtoffer (nog) geen contact met de politie, dan kan het slachtoffer ook bellen via 0800-0188 of (anoniem) chatten met het Centrum (CSG) voor hulp. Het CSG kan als een slachtoffer dat wenst contact zoeken met de zedenpolitie om aangifte te doen. Naast het CSG kunnen slachtoffers ook contact opnemen met Slachtofferhulp. Dit kan via 0900-0101 of de chat op www.slachtofferhulp.nl.

Wat zijn zedendelicten?

Onder zedendelicten wordt, kort gezegd, verstaan het ondergaan van intieme handelingen tegen de eigen wil of het onder dwang moeten verrichten van dergelijke handelingen. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om onzedelijke betastingen, aanranding of omgang tegen je wil. Er is een verschil tussen gedrag dat als moreel ongepast gezien wordt en gedrag dat volgens de wet strafbaar is gesteld. Bijvoorbeeld intiem getinte toespelingen, al dan niet via social media gedaan, kunnen ongepast zijn, maar zijn in beginsel niet strafbaar.

Van Doorne

Het Openbaar Ministerie en de politie hebben een gesprek gehad met het advocatenkantoor Van Doorne dat in opdracht van tv-producent ITV Studios onderzoek doet naar de vermeende misstanden. De uitkomst van dit gesprek is dat mogelijke slachtoffers van zedendelicten worden opgeroepen zich bij de politie te melden.

Eerdere gesprekken met anderen dan de politie kunnen negatieve effecten hebben op de betrouwbaarheid van verklaringen die bij de politie worden afgelegd. Dat kan schadelijk zijn voor een eventueel strafrechtelijk onderzoek.

Regionale afstemming

Er is nauw contact tussen alle regionale zedenteams van de politie. Na ontvangst van een aangifte beoordeelt het Openbaar Ministerie deze en begint mogelijk een strafrechtelijk onderzoek.

Voor meer informatie kijk op politie.nl en OM.nl

Bekijk hier (nogmaals) de video: