Onze Shiwi Krishnapersad is plotseling heengegaan in Nederland

Shiwi Krishnapersad uit Nederland 1

Shiwali Krishnapersad is in Nederland overleden in de jonge leeftijd van 25 jaar

Dankbetuiging: De families Krishnapersad, Ramcharan en Dwarkasing willen een ieder van harte bedanken voor hun steun rondom het plotselinge overlijden van hun lieve Shiwi. Bekijk het bericht om de dankbetuiging te lezen. Geef het door aan belangstellenden. Wij van FamilieNieuws wensen de families heel veel kracht en sterkte met dit veel te jonge verlies. Helpen jullie mee met de condoleances?

Dankbetuiging

jātasya hi dhruvo mityur dhruvajanma mitasya cha
tasmād aparihārye ’rthe na tvaśhochitum arhasi 

Het lichaam is vergankelijk, maar de ziel is onzichtbaar en onveranderlijk
Wanneer je dit weet, moet je niet treuren als iemand zijn lichaam verlaat
(B.G. 2.27) 

De leegte blijft moeilijk te aanvaarden, maar zoveel betrokkenheid verzacht het verdriet en vergroot de moed om verder te gaan. Overweldigend was uw medeleven en alle andere blijken van deelneming, nadat zo plotseling van ons werd ontnomen onze lieve, 

Shiwali Hirmania Radhikadevi Krishnapersad,
Meer bekend als Shiwi en poppetje

Geboren 4 juni 1996
Overleden 8 december 2021 in de leeftijd van 25 jaar
Gecremeerd 11 december 2021

Langs deze weg willen we iedereen uit de grond van ons hart bedanken voor de steun die wij hebben ontvangen. Wij ervaren dit als grote steun bij het verwerken van dit grote verlies. U geeft ons de kracht en moed om verder te gaan.

 Gods rijkste Zegen voor u allen. 

Namens de  families:
Krishnapersad
Ramcharan
&
Dwarkasing

Shiwi Krishnapersad uit Nederland 1

Bericht binnengekomen via e-mail