‘Geen bewijs dat Nederlandse toeristen een gevaar zijn voor Surinamers’ – video

vliegtuig Suriname Paramaribo KLM SLM Amsterdam Nederland

“De coronacijfers in Nederland zijn explosief! Moeten we de maatregelen aanscherpen voor de Nederlandse toeristen die in december op vakantie komen naar Paramaribo?”

Deze vraag werd gesteld tijdens de afgelopen covid-19 persconferentie door 1 van de journalisten. De directeur was duidelijk: Er is geen wetenschappelijk bewijs dat vakantiegangers uit Nederland een gevaar vormen voor Suriname. Het lijkt er dus op dat er geen extra maatregelen getroffen zullen worden. Bekijk de video voor meer informatie daarover en geef het door aan iedereen. Vooral aan de mensen die van plan zijn om naar Suriname te komen. Jullie zijn welkom. Maar … er zijn wel regels. Bekijk het bericht om de (nieuwe) regels door te nemen!

Video – Het is niet wetenschappelijk bewezen dat de instroom van toeristen in december een gevaar vormt voor de volksgezondheid van Suriname. Dat vertelde directeur Rakesh Gajadhar Sukul van het Ministere van Volksgezondheid tijdens de onlangs gehouden reguliere covid-19 persconferentie.

Op dit moment kampt Nederland met een enorme toename van Covid-19 besmettingen. Wat betekent dit voor de passagiers uit Nederland? Nederland is een hoog risico gebied. Daarom moeten NIET gevaccineerde passagiers uit Nederland 10 dagen in quarantaine. Bekijk onderstaande video’s erover

Let op: Op dit moment gelden onderstaande  maatregelen voor reizigers en vakantiegangers die naar Suriname komen en voor personen die vanuit Suriname naar het buitenland gaan:

 1. De grenzen zijn in de deze periode geopend voor personenverkeer, mits:
  • Volledig gevaccineerden hebben geen toestemming nodig om te mogen reizen naar Suriname en zijn niet gehouden aan de quarantaineplicht (zie lid 5). De vliegmaatschappijen hebben op volledig gevaccineerden geen restricties, maar wel een controle en handhavingsplicht. De volgende documenten zijn vereist:
   • Bewijs van volledige vaccinatie
   • Een negatief SARS-CoV-2 antigeen testresultaat niet ouder dan 24 uur voor vertrek van de vlucht naar Suriname; het resultaat moet afkomstig zijn van een officiële testinstantie; en
   • Geldige reisdocumenten
 • Reizen van volledig gevaccineerde personen uit Suriname (outbound); de vliegmaatschappijen en doelgroep zijn gehouden aan regels van het land waar naartoe wordt gereisd.
 1. Niet – of niet volledig gevaccineerde personen zijn gehouden aan quarantaineplicht conform de geldende voorschriften van het ministerie van Volksgezondheid en toestemming van het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (zie lid.6)
  • Wordt voldaan aan de voorwaarden en protocollen specifiek geldend voor het desbetreffend land waaruit de persoon rechtstreeks afkomstig is; en
  • Uitsluitend nadat de persoon vooraf goedkeuring heeft gekregen van de daartoe bevoegde Surinaamse autoriteiten om af te reizen, waarbij het essentieel karakter van de te maken reis zal worden beoordeeld.
 • Met inachtneming van het gestelde in lid 1, worden in deze periode uitsluitend de navolgende vluchten toegestaan in het Surinaams luchtruim:
  • Nederland, Caraïbisch Gebied, Guyana, Frans-Guyana, Panama, Trinidad & Tobago, Brazilië en de Verenigde Staten van Amerika: outbound en inbound vluchten voor cargo en personenverkeer;
  • Cuba en de Dominicaanse Republiek: uitsluitend inbound en outbound cargoverkeer en outbound personenverkeer;
  • Haïti: geen personenverkeer toegestaan.
 • Vanuit Guyana en Frans-Guyana zal in deze periode het goederen- en essentieel personenverkeer te water toegestaan zijn.
 • Reizigers die volledig zijn gevaccineerd tegen het SARS-CoV-2 virus zullen in deze periode in staat gesteld worden om vanuit Suriname naar het buitenland (outbound) en vanuit het buitenland naar Suriname (inbound) af te reizen, uitsluitend indien zij: Zie lid 1.
  • Voor in- en outbound personenverkeer: aantoonbaar volledig gevaccineerd zijn tegen het Covid-19 virus;
  • Voor inbound personenverkeer: in het bezit zijn van een negatief SARS-CoV-2 antigeen testresultaat niet ouder dan 24 uur voor vertrek van de vlucht naar Suriname; en
  • Voor inbound personenverkeer: de reiziger wordt geadviseerd om zeven dagen na aankomst in zelf- of thuisquarantaine te gaan.
 • Reizigers die niet of niet volledig zijn gevaccineerd tegen het SARS-CoV-2 virus zullen in deze periode in staat gesteld worden om uitsluitend voor essentiële doeleinden of repatriatiedoeleinden vanuit het buitenland naar Suriname (inbound) af te reizen, uitsluitend indien zij:
  • In het bezit zijn van een negatief SARS-CoV-2 RT-PCR-testresultaat niet ouder dan 72 uur voor vertrek van de vlucht naar Suriname; en
  • Na aankomst, zeven dagen in verplichte hotelquarantaine (onder bewaking) gaan.
 • Reizigers die niet of niet volledig zijn gevaccineerd tegen het SARS-CoV-2 virus zullen in deze periode in staat gesteld worden om vanuit het Suriname naar het buitenland (outbound) af te reizen, mits zij reizen naar hun geboorteland of woonplaats of een land waarvan zij de nationaliteit hebben.
 • De Surinaamse autoriteiten kunnen voor essentiële reizen en/of personen uit essentiële beroepsgroepen (expats, diplomaten, overheidsfunctionarissen, medici en zorgpersoneel) vrijstelling verlenen van de vereisten in de leden 4, 5 en 6 gesteld.
 • Onder volledig gevaccinneerd wordt mede verstaan personen die vanaf 14 dagen tot 3 maanden geleden positief zijn getest voor het SARS-CoV-2 virus, mits zij:
  • ten minste drie dagen vrij van klachten zijn; en
  • van hun positieve test en het drie dagen vrij zijn van klachten een verklaring van een infectioloog of een internist kunnen overleggen met vermelding van de relevante resultaten (positief SARS-CoV-2 RT-PCR-testresultaat met vermelding van de CT-waarde); en
  • een negatief SARS-CoV-2 antigeen testresultaat niet ouder dan 24 uur voor vertrek van de vlucht naar Suriname kunnen overleggen

Lees hier ALLE MAATREGELEN

Bekijk de video:

Bekijk hier de volledige persconferentie:
Video Facebook:

Of rechtsreeks via Youtube:

Bekijk hier ook een video over alle nieuwe maatregelen:

Bekijk ook het laatste covid-19 journaal: