Onze lieve moeder Tegla Robert is heengegaan

moeder Tegla Robert Suriname

Onze lieve moeder was de weduwe van wijlen Stenley Hoogdorp en dochter van Wijlen Julius Robert en Wijlen Olga Redan. Ze laat een enorme leegte achter. Helpen jullie mee met de condoleances? 

Met veel verdriet in hun hart maken de kinderen het overlijden van hun geliefde moeder Tegla Robert bekend. Let op: De gegevens omtrent de uitvaart zijn bekend. Bekijk het bericht en de gedeelde foto’s voor meer informatie en geef het door aan belangstellenden. Wij van FamilieNieuws wensen de kinderen heel veel kracht en power met dit verlies

Psalm 84 :2–5
Hoe lieflijk zijn uw woningen, o Here der heerscharen!
Mijn ziel verlangt, ja smacht naar de voorhoven des Heren; mijn hart en mijn vlees jubelen tot den levenden God. Zelfs vindt de mus een huis, en de zwaluw een nest voor zich, waar zij haar jongen neerlegt:
Uw altaren, o Here der Heerscharen, mijn Koning en mijn God.
Welzalig zij die in uw huis wonen, zij loven U gestadig.

Met veel pijn en verdriet geven wij te kennen dat van ons is heengegaan: onze zorgzame, loyale, vredelievende, geduldige en rechtvaardige moeder:

Tegla Thelma Robert

Geboren op 21 januari 1943
Overleden op 5 november 2021
Ze bereikte de leeftijd van 78 jaar
Zij was de weduwe van wijlen Stenley Hoogdorp en dochter van Wijlen
Julius Robert en Wijlen Olga Redan

Uitvaart

De Singineti vindt plaats in besloten kring op: vrijdag 12/11/2021 van 18:00 –20:00 ten huize van de overledene en
De uitvaart vindt plaats op: zaterdag 13/11/2021 om 16:15 op de begraafplaats Mariusrust ingang Dr Sophie Redmondstraat, voorafgaand aan een rouwdienst van 15:00—16:00 op de begraafplaats aldaar.

Verzoeke geen rouwbeklag aan huis!

Wij zijn dankbaar voor alles wat u voor ons heeft betekend. De leegte die u achterlaat zal nimmer worden vervuld.
Rust in vrede rolmodel!

De vele mooie herinneringen dragen wij voor altijd in ons hart totdat wij eens weer met u verenigd zullen zijn.

Namens de zeer bedroefde kinderen:
Jerry, Charitha, Jolanda, Martin, Raymond, Miriam allen Hoogdorp met hun gezin in Nederland en Suriname.

Bekijk onderstaande gedeelde foto’s voor meer informatie en geef het door aan belangstellenden.

moeder Tegla Robert Suriname moeder Tegla Robert Suriname

moeder Tegla Robert Suriname moeder Tegla Robert Suriname