Onze papa en opa Humbert Verwey is gisteren heengegaan in Suriname

Humbert Verwey opa Suriname

Rachel Lemberg e bari kondre dati ing grang papa Humbert Verwey, die ala sma bing sabi lik Simpel, go na ing masra se

De kinderen en kleinkinderen maken bekend dat hun geliefde Humbert Verwey is komen te overlijden. Bekijk het bijzondere bericht voor meer informatie en geef het door aanbelangstellenden. Wij van FamilieNieuws wensen alle kinderen en de overige nabestaanden veel kracht met dit verlies. Helpen jullie mee met de condoleances?

Hij riep met luide stem:
‘Vader in uw handen leg ik mijn geest ‘, toen hij dat gezegd had blies hij de laatste adem uit….
Lucas 23:46

Met diep leedwezen maken de families Verwey en Imanuel bekend dat van hen op donderdag 4 november2021
vredig is ingeslapen. Dhr

Verwey Humbert Ludwig
Meer bekend als Simpel

Op leeftijd van 85 jaar
Hij was partner van Edme Imanuel
En vader van

Juno (wijlend)
Roel
Lesley
Evelien
Merita
Renaldo
Marleen
Johny
Diana

Simpel waka boeng!
wi sa tang membre ju

Onderstaand bericht is afkomstig van kleindochter Rachel:

Te ju de na tapoe zee, sjoro de so farawe
kari masra nem
helpi mang anga gran kapting
nanga sari na mi ati

Mi Rachel Lemberg e bari kondre dati mi grang papa

Verwey Humbert

die ala sma bing sabi lik Simpel go na ing masra se tapoe 4 november 2021
A be sjie a leti fa dee tap 16 november 1935 (85)

A bar wroko e kmopo fu:

Kleindochter Rachel Lemberg & Pheo
En de kinderen:
Michael
Jaylin
Raphelcia
Raphelio

Grang papa ..Afo papa waka boeng

Alle info omtrent de uitvaart wordt nader bekend gemaakt. Geeft u het door aan belangstellenden.

Humbert Verwey opa Suriname Humbert Verwey opa Suriname