Mijn broertje Marlon Pinas moest ons veel te vroeg verlaten

Marlon Pinas broertje Suriname

Hij was zoon van Anita Berika & Jozef Ba maange Pinas. Een zeer droevig bericht van overlijden! Helpen jullie mee met de condoleances?

Delano pinas maakt bekend dat zijn broertje Marlon Pinas veel te jong is overleden. Hij mocht maar 34 jaar worden. Bekijk het bericht voor meer informatie en geef het door aan belangstellenden. Wij van FamilieNieuws wensen Delano en alle overige diep bedroefden heel veel sterkte met dit verlies.

Marlon Pinas broertje Suriname

Met diepleedwezen maak ik bekend dat van mij, op zaterdag 23 oktober 2021, is heengegaan mijn innig geliefd broertje

MARLON PINAS 

In de jonge leeftijd van 34 jaar
Hij was zoon van:
Anita Berika van petondo
En
Jozef Ba maange Pinas van Pina tjai mi

Uitvaart

Brokodeey wordt gehouden op vrijdag 29 oktober 2021 aan de Goedezorgweg 126 te Witboitie.
Zaterdag 30 oktober 2021 wordt hij naar zijn laatste rustplaats gebracht

De diepbedroefde broer en kinderen (nichtjes)
Delano Pinas

Delanny
Nichergie
Delancia
Delaysa in Nederland
Allen Pinas

Rust zacht lief broertje

Marlon Pinas broertje Suriname

Marlon Pinas broertje Suriname