Onze geliefde Inez Kips-Williams is heengegaan in Nederland – foto’s

Inez Kips-Williams Nederland Suriname

Onverwachts moeten ze het doen zonder hun geliefde Inez. Helpen jullie mee met de condoleances?

Tom Kips maakt mede namens de bedroefde kinderen bekend dat zijn geliefde Inez Kips-Williams is overleden in Nederland. Bekijk het bericht en de gedeelde foto’s voor meer informatie en geef het door aan belangstellenden. Wij van FamilieNieuws wensen haar geliefde en alle overige nabestaanden heel veel kracht en sterkte met dit verlies.

Loof de Here, mijn ziel, en al wat in mij is, zijn heilige naam; loof de Here, mijn ziel, en vergeet niet een van zijn weldaden.
Psalm 103: 1-2

Onverwachts moeten wij in liefde afscheid nemen van mijn zorgzame vrouw, onze mama, oma en overgrootmoeder

Inez Brenda Kips-Williams

Geboren Nieuw Nickerie 6-2-1944
Overleden Amsterdam 13-10-2021

Inez is overgebracht naar Uitvaartcentrum Zuid, Fred. Roeskestraat 91, Amsterdam.

Uitvaart

Er is gelegenheid om afscheid van haar te nemen op woensdag 20 oktober 2021 van 17:00 – 18:00 uur.

Op donderdag 21 oktober om 13:00 uur zal er een dankdienst voor haar leven gehouden worden in de kerk Hoop voor Noord, Rode Kruisstraat 20 te Amsterdam. Waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op de nieuwe Noorder begraafplaats, Buikslotermeerdijk 83 te Amsterdam – Nederland.

Na de begrafenis is er in Hoop vóór Noord gelegenheid tot condoleren.

Correspondentie adres: Amerbos 522, 1025 XS in Amsterdam.

Namens de nabestaanden:
Echtgenoot:
Tom Kips

Kinderen:
Maureen Nunes & Regillio October, Mark Nunes & Carina Nunes-Ebbe, Clyde Nunes & Nadine Nunes-van der Putten, Sharon Thera-Kips & Gilbert Thera. 

&

Klein- en achterkleinkinderen.

Inez Kips-Williams Nederland Suriname

Inez Kips-Williams Nederland Suriname Inez Kips-Williams Nederland Suriname Inez Kips-Williams Nederland Suriname