Onze geliefde Willem Banetti is heengegaan in Suriname – foto’s

Willem Banetti Suriname vader

Rust zacht lieve Papa. Helpen jullie mee met de condoleances?

Hierbij maakt de familie het overlijden van Willem Banetti bekend. Hij was meer bekend als Tjonfoe. Let op: De singineti zal MORGEN, vrijdag 15 oktober 2021, plaatsvinden in het dorp Petondro te Marowijne Suriname. Bekijk het bericht voor meer informatie en foto’s en geef het door aanbelangstellenden.

Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen
Matteüs 11:28-29 NBG51

Zeer bedroefd maar dankbaar voor wat hij voor ons heeft betekend maakt Familie Banetti bekend dat hun vader, opa, broer en oom

“Willem Banetti”
Meer bekend als Tjonfoe

Is komen te overlijden op 6 oktober 2021.
Hij bereikte de gezegende leeftijd van 76 jaar.

Uitvaart

Op vrijdag 15 oktober 2021 wordt de singi neti gehouden in het dorp Petondro te Marowijne

De begrafenis vindt plaatst op de Algemene Begraafplaats op Moengo.

Rust zacht lieve Papa♥️

Willem Banetti Suriname vader

Willem Banetti Suriname vader Willem Banetti Suriname vader

Willem Banetti Suriname vader