Onze lieve oma Eva ‘Saiva’ Wemenkie is niet meer bij ons

Eva Wemenkie oma Suriname

Lieve oma, we wilden nog zoveel aan je vragen. Wi sa tang memre joe! Soleisi nanga lafoe ma moro foeroe nanga watra na ai. Helpen jullie mee me de condoleances? 

Hierbij maken de families Alia en Wemenkie bekend dat hun mama en oma Eva Wemenkie is overleden. Ze was meer bekend als ‘Saiva’. Bekijk het bericht voor meer informatie en geef het door aan belangstellenden. Wij van FamilieNieuws wensen een ieder heel veel kracht en sterkte met het verlies. 

Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen
Matteüs 11:28-29 NBG51

Eva Wemenkie oma Suriname

Hierbij maken de families Alia en Wemenkie bekend dat van hen is heen gegaan, hun moeder, grootmoeder en overgrootmoeder, Mevrouw

Wemenkie Eva
Meer bekend als Saiva.

Ze werd geboren op 31 oktober 1940 te Saayeh.
En overleed op 8 oktober 2021 te Paramaribo.
Ze bereikte de leeftijd van 80 jaar.
Mevrouw Eva Wemenkie was echtgenoot van zalig Leo Alia.

Waka boeng wi lobie mama,wi sa tang memre joe soleisi nanga lafoe ma moro foeroe nanga watra na ai.
Rostoe switie na joe masra sey.

Informatie over de rouw visitie wordt nader bekend gemaakt. Geef het door aan belangstellenden.

Eva Wemenkie oma Suriname Eva Wemenkie oma Suriname

Eva Wemenkie oma Suriname