Bekendmaking – Reizigers wel welkom in Suriname – vakantie Paramaribo – video

KLM Suriname SLM vakantie

Waarom zijn er zoveel mensen uit Nederland in Suriname? Mag je nu wel op vakantie naar Paramaribo of Amsterdam of niet? En ben je zonder prik wel welkom? Moet ik nog testen? 

Hierbij de antwoorden op deze vragen. Bekijk de nieuwe video en lees de uitgebreide informatie en de, op dit moment, geldende regels omtrent reizen van en naar Suriname. Geef het door aan anderen zodat ze ook op de hoogte zijn!

Zowel gevaccineerden als niet-gevaccineerden mogen naar Suriname afreizen.

Het aantal mensen dat afreist naar Suriname, neemt toe. De regels die hiervoor gelden, worden bepaald door de Surinaamse regering. De regels voor het afreizen naar andere landen, hangt af van de maatregelen van die landen, zegt minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking.

Zo kunnen reizigers, die volledig gevaccineerd zijn, Suriname wel binnenkomen zonder een quarantaineplicht. Ook niet-gevaccineerden mogen ons land binnenkomen, maar dan wel met een quarantaineplicht. In alle gevallen is een negatieve PCR-test vereist, zegt Ramdin.

Onderstaande maatregelen gelden tot en met dinsdag 31 augustus 2021

Maatregel 6 – Toegestane grenspassages;
1. 1. De grenzen zijn in de deze periode geopend voor personenverkeer, mits:
1.1.Volledig gevaccineerden hebben geen toestemming nodig om te mogen reizen naar
Suriname en zijn niet gehouden aan de quarantaineplicht (zie lid 5). De
vliegmaatschappijen hebben op volledig gevaccineerden geen restricties, maar wel een
controle en handhavingsplicht. De volgende documenten zijn vereist:
– Bewijs van volledige vaccinatie
– Negatieve PCR en
– Geldige reisdocumenten
1.2. Reizen van volledig gevaccineerde personen uit Suriname (outbound); de
vliegmaatschappijen en doelgroep zijn gehouden aan regels van het land waar naartoe
wordt gereisd.

2. Niet – of niet volledig gevaccineerde personen zijn gehouden aan quarantaineplicht conform
de geldende voorschriften van het ministerie van Volksgezondheid en toestemming van het
ministerie van Buitenlandse Zaken en Internationale Business en Internationale
Samenwerking (zie lid 6).
2.1. Wordt voldaan aan de voorwaarden en protocollen specifiek geldend voor het
desbetreffend land waaruit de persoon rechtstreeks afkomstig is; en
2.2.Uitsluitend nadat de persoon vooraf goedkeuring heeft gekregen van de daartoe
bevoegde Surinaamse autoriteiten om af te reizen, waarbij het essentieel karakter van de
te maken reis zal worden beoordeeld.
3. Met inachtneming van het gestelde in lid 1, worden in deze periode uitsluitend de
navolgende vluchten toegestaan in het Surinaams luchtruim:
3.1.Nederland, Caraïbisch Gebied, Guyana, Frans-Guyana en de Verenigde Staten van
Amerika, Brazilië: outbound en inbound vluchten voor cargo en personenverkeer;
3.2.Cuba en de Dominicaanse Republiek: uitsluitend inbound en outbound cargoverkeer en
outbound personenverkeer;
3.3.Haïti: geen personenverkeer toegestaan.
4. Vanuit Guyana en Frans-Guyana zal in deze periode het goederen- en essentieel
personenverkeer te water alleen op woensdag en vrijdag toegestaan zijn.
5. Reizigers die volledig zijn gevaccineerd tegen het SARS-CoV-2 virus zullen in deze periode
in staat gesteld worden om vanuit Suriname naar het buitenland (outbound) en vanuit het
buitenland naar Suriname (inbound) af te reizen, uitsluitend indien zij: Zie lid 1.
5.1.Voor in- en outbound personenverkeer: aantoonbaar volledig gevaccineerd zijn tegen het
Covid-19 virus;
5.2.Voor inbound personenverkeer: in het bezit zijn van een negatief SARS-CoV-2 RTPCR-testresultaat niet ouder dan 72 uur voor vertrek van de vlucht naar Suriname; en
5.3.Voor inbound personenverkeer: de reiziger wordt geadviseerd om zeven dagen na
aankomst in zelf- of thuisquarantaine gaan.

6. Reizigers die niet of niet volledig zijn gevaccineerd tegen het SARS-CoV-2 virus zullen in
deze periode in staat gesteld worden om uitsluitend voor essentiële doeleinden of
repatriatiedoeleinden vanuit het buitenland naar Suriname (inbound) af te reizen, uitsluitend
indien zij:
6.1.In het bezit zijn van een negatief SARS-CoV-2 RT-PCR-testresultaat niet ouder dan 72
uur voor vertrek van de vlucht naar Suriname; en
6.2.Na aankomst, zeven dagen in verplichte hotelquarantaine (onder bewaking) gaan.
7. Reizigers die niet of niet volledig zijn gevaccineerd tegen het SARS-CoV-2 virus zullen in
deze periode in staat gesteld worden om vanuit het Suriname naar het buitenland (outbound)
af te reizen, mits zij reizen naar hun geboorteland of woonplaats of een land waarvan zij de
nationaliteit hebben.

8. De Surinaamse autoriteiten kunnen voor essentiële reizen en/of personen uit essentiële
beroepsgroepen (expats, diplomaten, overheidsfunctionarissen, medici en zorgpersoneel)
vrijstelling verlenen van de vereisten in de leden 4, 5 en 6 gesteld.

Bekijk ook de video van ABC online hierover: