Video’s – 21 doden in 3 dagen – Suriname gaat straks GEDEELTELIJK in Total Lockdown

maatregelen Suriname

Er is GEEN totale lockdown van 3 weken lang, zoals eerder werd gedacht. Op de maandag, woensdag en vrijdag krijgt men wel wat bewegingsvrijheid!

Iedereen opgelet: Het Kabinet van de President heeft zojuist voor de duidelijkheid alle nieuwe COVID-19 maatregelen gepresenteerd die vanaf VANDAAG, maandag 31 mei 2021 tot vrijdag 18 juni 2021 zullen gelden.

Bekijk het bericht voor meer informatie en geef het door aan een ieder. Het is heel belangrijk dat men zich blijft houden aan de regels. Er zijn de afgelopen week weer heel wat mensen met corona overleden. Bekijk de bijbehorende video’s erover en geef het door.

COVID-19 maatregelen maandag 31 mei 2021 tot vrijdag 18 juni 2021. Scroll naar beneden om de bijbehorende video’s te bekijken. Geef het door aan een ieder!

Suriname is per vrijdag 28 mei in COVID-19 CODE-PAARS.

Van maandag 31 mei 2021 tot vrijdag 18 juni 2021 gelden de volgende maatregelen:

Maatregel 1 – De algemene maatregelen;

Het dragen van mond en neus bedekking buiten het eigen huis is verplicht, met name bij het betreden van ruimten. Neem de 1,5 meter fysieke afstand, de zogeheten COVID-19-afstand altijd in acht.
Was regelmatig uw handen met zeep en water of gebruik een hand sanitizer.
Het wordt zeer dringend geadviseerd om thuis te blijven en slechts voor noodzakelijke werkzaamheden, medische noodgevallen of het doen van noodzakelijke boodschappen uit huis te gaan.

Maatregel 2 – Het uitgaansverbod;

Het uitgaansverbod is van maandag 31 mei 2021 tot vrijdag 18 juni 2021 Burgers mogen op de maandag, woensdag en vrijdag tussen 8:00 en 16:00 uitsluitend voor hoognodige boodschappen de deur uit. Voor medische spoedgevallen, Covid-19 vaccinatie- en swabs, mag de burgerij altijd eruit waar en wanneer zulks dringend nodig is.
Slechts de essentiële diensten hebben vrijstelling van het uitgangsverbod
De controleposten voor beweging van personen op diverse plekken blijven gehandhaafd. Op strategische controleposten, met name van en naar het zuiden van het land, zal er tevens worden getest op besmettingen.
Binnenlandse vluchten zijn uitsluitend toegestaan voor cargo, repatriatie van gestrande passagiers en voor medische noodgevallen. Binnenlandse vluchten voor regulier passagiersverkeer zijn niet toegestaan.
De grenzen via land, water en lucht blijven gesloten voor personen, tenzij om dringende redenen toestemming wordt verleend door het Covid-19 Crisis Management Team, en behoudens de uitzonderingen in maatregel 6.
De door het Outbreak Management Team goedgekeurde en uitgevaardigde Covid-19 preventieprotocollen gerekend worden tot instrumenten van controle vanwege de bevoegde autoriteiten.
De Minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking zal in gesprek blijven met de buurlanden over de wijze van samenwerking bij de grenzen.

Maatregel 3 – Het Samenscholingsverbod

Het is verboden deel te nemen aan een groep van meer dan 5 (vijf) personen. Uitgezonderd zijn De Nationale Assemblée, de Regering, de Staatsraad en personen uit de zorg, veiligheid en essentiële diensten.
Voorgaande is niet van toepassing op
Groepen die enkel bestaan uit personen die een gezin of huishouding vormen; en
Kinderen beneden de leeftijd van 12 jaren.
Degene die zich bevindt in een groep als bedoeld in lid 1, is verplicht op een daartoe strekkend bevel van een geüniformeerde agent van politie direct zijn weg te vervolgen of zich in de door hem aangegeven richting te verwijderen.
Bijeenkomsten voor werk en sectoren of activiteiten waarvoor er een preventieprotocol is, zijn toegestaan.
Het is verboden om feesten, met inbegrip van huisfeesten, te houden.
Bijeenkomsten voor rouwzittingen en uitvaarten zijn toegestaan uitsluitend indien en voor zover niet meer dan tien (10) personen tegelijkertijd ter plaatse aanwezig zijn, indien de ruimte anderhalve meter afstand toelaat, en met inachtneming van de voorschriften en de preventieprotocollen van de genoemde activiteiten.
Uitvaartbedrijven zijn verplicht zich aan te melden bij het Covid-19 Crisis Management Team.
Gebedshuizen zijn gesloten.

Thuiskerkdiensten waaraan personen deelnemen die van buiten de huishouding komen, zijn eveneens niet toegestaan.
Alle sportactiviteiten, met inbegrip van contactsporten, non-contactsporten en individuele sportactiviteiten zijn verboden.
Het vervoer van personen door middel van het openbaar transport over de weg of over het water is niet toegestaan.
Uitsluitend taxi’s van geregistreerde taxibedrijven mogen uitsluitend rijden voor personen die werkzaam zijn in de essentiële diensten en voor noodgevallen.
Personen die aantoonbaar mantelzorg verlenen kunnen dat regulier doen, mits zij aan kunnen tonen dat zij zich voor die doeleinden bevinden op de openbare weg.
Het is eenieder in de periode van 23 januari 2021 tot en met 18 juni 2021 verboden om alcoholhoudende dranken te gebruiken in het openbaar en/of zich onnodig op te houden in de nabijheid van winkels en supermarkten.

Maatregel 4 – Beperking overheidsactiviteiten;

Alle overheidskantoren zijn in de periode van 31 mei 2021 tot en met 18 juni 2021 gesloten.
Uitgezonderd overheidskantoren die voorzien in hoogst essentiële en hoogstnoodzakelijke dienstverlening voor de samenleving, alsmede de Hoge Colleges van Staat.
Overheidspersoneel moet, voor zover mogelijk, van huis uit werken en via videoconference of andere media vergaderen/overleggen.

Maatregel 5 – Beperking commerciële activiteiten;

Voor het publiek toegankelijke commerciële lokaliteiten of ruimten van welke aard dan ook zijn gesloten behoudens de uitzonderingen 2, 3 en 4 van deze maatregel
Uitgezonderd de navolgende sectoren;
Restaurants en andere commerciële gelegenheden voor het bereiden en leveren van eten zijn open: op maandag tot en met zondag, uitsluitend ten behoeve van bezorging van 08.00 uur tot 23.00 uur.
Supermarkten, bakkerijen, drogisterijen, groentezaken, slagerijen, visverkoopbedrijven, veevoerverkoopbedrijven, pet shops, landbouwwinkels, landbouwcoöperaties, servicestations (tankstations), bouwmaterialenzaken en benzinestations, onder de volgende aanvullende voorwaarden:
Deze ondernemingen mogen uitsluitend zijn geopend op maandag, woensdag en vrijdag, van 08.00 uur tot 16.00 uur.
Deze ondernemingen mogen van maandag tot en met zondag producten bezorgen van 12.00 uur tot 23.00 uur,
Uitsluitend personen die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, mogen de zaak betreden;
Slechts één persoon per gezin, mag worden toegelaten tot de zaak;
Er mogen maximaal tien personen simultaan in de zaak aanwezig zijn (met uitzondering van winkelpersoneel)
Het is niet toegestaan om alcoholhoudende dranken die bestemd zijn voor consumptie, met een alcoholgehalte van meer dan dertig volume-procent (bij kamertemperatuur), te verkopen, noch in de zaak voor de bezoeker zichtbaar te hebben;
De overige Covid-19 preventieprotocollen blijven van kracht;
De onderneming is medeverantwoordelijk voor het handhaven van de Covid-19 preventieprotocollen en deze aanvullende voorwaarden. Er zal van overheidswege een strenge handhaving plaatsvinden; indien er overtredingen worden geconstateerd, zal de bedrijfsvergunning worden ingetrokken en zal de onderneming worden gesloten.
Verkoop van agrarische producten (groente en fruit) middels stands langs de weg is toegestaan onder de volgende aanvullende voorwaarden:
Deze ondernemingen mogen uitsluitend zijn geopend op maandag, woensdag en vrijdag, van 08.00 uur tot 16.00 uur;
De stands dienen een afstand van minimaal 5 meter afstand tussen elkaar te handhaven;
Verkoop in of voor de Centrale Markt is ten strengste verboden;
Uitsluitend toegankelijk voor personen die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en slechts één persoon per gezin; De overige Covid-19 preventieprotocollen blijven van kracht;

De onderneming is medeverantwoordelijk voor het handhaven van de Covid-19 preventieprotocollen en deze aanvullende voorwaarden. Er zal van overheidswege een strenge handhaving plaatsvinden; indien er overtredingen worden geconstateerd, zal de bedrijfsvergunning of toestemming tot verkoop worden ingetrokken en zal de onderneming worden gesloten.
Banken, verzekeringsmaatschappijen, geldwisselkantoren geldtransactiekantoren en goudopkoop bedrijven, onder de volgende aanvullende voorwaarden:
Deze ondernemingen mogen uitsluitend zijn geopend op maandag, woensdag en vrijdag, van 08.00 uur tot 14.00 uur;
De dienstverlening is beperkt tot noodzakelijke diensten die niet via elektronische weg geleverd kunnen worden;
Uitsluitend personen die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, mogen de zaak betreden;
Slechts één persoon per gezin, mag worden toegelaten tot de zaak;
Er mogen maximaal tien personen simultaan in de zaak aanwezig zijn (met uitzondering van winkelpersoneel); vi. De overige Covid-19 preventieprotocollen blijven van kracht;
De onderneming is medeverantwoordelijk voor het handhaven van de Covid-19 preventieprotocollen en deze aanvullende voorwaarden. Er zal van overheidswege een strenge handhaving plaatsvinden; indien er overtredingen worden geconstateerd, zal de bedrijfsvergunning worden ingetrokken en zal de onderneming worden gesloten.
Servicestations;
Deze ondernemingen mogen uitsluitend zijn geopend maandag tot en met zondag van 08.00 uur tot 21.00 uur, mits zij over dispensatie beschikken van het Outbreak Management Team;
De onderneming mag uitsluitend zijn geopend voor doeleinden van het leveren van diesel, benzine en olieproducten;
De overige Covid-19 preventieprotocollen blijven van kracht;
De onderneming is medeverantwoordelijk voor het handhaven van de Covid-19 preventieprotocollen en deze aanvullende voorwaarden. Er zal van overheidswege een strenge handhaving plaatsvinden; indien er overtredingen worden geconstateerd, zal de bedrijfsvergunning worden ingetrokken en zal de onderneming worden gesloten.
Kinderopvangcentra en crèches, onder de navolgende aanvullende voorwaarden:
Deze ondernemingen mogen uitsluitend zijn geopend voor kinderen van personen die werkzaam zijn in de essentiële diensten;
De overige Covid-19 preventieprotocollen blijven van kracht;

De onderneming is medeverantwoordelijk voor het handhaven van de Covid-19 preventieprotocollen en deze aanvullende voorwaarden. Er zal van overheidswege een strenge handhaving plaatsvinden; indien er overtredingen worden geconstateerd, zal de bedrijfsvergunning worden ingetrokken en zal de onderneming worden gesloten.
Bij het Ministerie van Volksgezondheid geregistreerde apotheken, nierdialyse-centra, laboratoria, prikpunten, röntgenklinieken en poliklinieken; onder de volgende aanvullende voorwaarden:
Deze ondernemingen mogen uitsluitend zijn geopend op maandag tot en met zondag van 08.00 uur tot 16.00 uur en indien spoedgevallen zich aandienen;
Bij het Ministerie van Volksgezondheid geregistreerde tandartsen, dierenartspraktijken, huisartspraktijken, fysiotherapeuten en opticiens; onder volgende aanvullende voorwaarden:
Uitsluitend indien spoedgevallen zich aandienen;
Bij het Ministerie van Volksgezondheid geregistreerde Covid-19 vaccinatie- en swabposten.
De volgende niet voor het publiek toegankelijke lokaliteiten of ruimten, mogen open:
Producenten en -distributeurs van voedselproducten en schoonmaakmiddelen, inclusief slachthuizen, mits alle medewerkers, die zich naar het werk begeven, een toestemmingsbewijs hebben.
Exportbedrijven, extractieve industrieën en de Surinaamse vestigingen van multinationale ondernemingen, en hun leveranciers, mits alle medewerkers, die zich naar het werk begeven, een toestemmingsbewijs;
Overige ondernemingen die een significant economisch belang dienen voor de Republiek Suriname en/of waarvan het essentieel is dat deze niet tot stilstand mogen komen, en hun leveranciers, zulks ter beoordeling van de directeur van het ministerie van Volksgezondheid.
Juridische en financiële dienstverleners zoals advocaten, accountants, fiscalisten, juristen, notarissen et cetera wordt dringend geadviseerd om de dienstverlening zoveel mogelijk op afstand uit te voeren (telefonisch, e-mail of videoconferentie). Zij moeten werken met een minimale bezetting van de prioritaire afdelingen, uitsluitend voor dringende zaken die geen uitstel gedogen, en onder strikte naleving van protocol.
Personen die zich noodzakelijkerwijs moeten begeven naar de ondernemingen genoemd onder lid 2, lid 3 en lid 4 van dit artikel, hebben op de dagen en tijdstippen dat deze ondernemingen geopend mogen zijn, ontheffing, mits zij kunnen aantonen dat zij zich uitsluitend bevinden op de openbare weg om zich te begeven naar de onderneming, en zij de kortste weg kiezen vanuit hun woning naar de onderneming.
Werkgevers die geopend mogen zijn, dienen een (senior) functionaris aan te wijzen die moet toezien op de naleving van de algemene maatregelen en de Covid-19 preventieprotocollen op de werkvloer.

Maatregel 6 – Toegestane grenspassages;

De grenzen zijn uitsluitend geopend voor essentieel personenverkeer, mits:
Wordt voldaan aan de voorwaarden en protocollen specifiek geldend voor het desbetreffend land waaruit de persoon rechtstreeks afkomstig is;
Uitsluitend nadat de persoon vooraf goedkeuring heeft gekregen van de daartoe bevoegde Surinaamse autoriteiten om af te reizen, waarbij het essentieel karakter van de te maken reis zal worden beoordeeld.
Er zal voor wat betreft het vaststellen van de voorwaarden en protocollen specifiek geldend voor het desbetreffend land waaruit de persoon rechtstreeks afkomstig is, gebruik gemaakt worden van de actuele incidenties van de landen. Hierbij worden de landen naar risico geclassificeerd (laag, medium en hoog). Aan de hand van de risicoclassificatie zijn er specifieke voorwaarden waaraan een reiziger moet voldoen. De risicoclassificatie van landen en de geldende voorwaarden en protocollen behorend bij de risiconiveaus zullen nader bekend worden gemaakt door de bevoegde Surinaamse autoriteiten. De classificatie van de landen zal voortdurend maar ten minste wekelijks worden bijgewerkt.
Met inachtneming van het gestelde in lid 1, worden uitsluitend de navolgende vluchten toegestaan in het Surinaams luchtruim:
Nederland, Caraïbisch gebied en de Verenigde Staten van Amerika: outbound en inbound vluchten voor cargo en personenverkeer;
Brazilië, Cuba en de Dominicaanse Republiek: uitsluitend inbound en outbound cargoverkeer en outbound personenverkeer;
Haïti: geen personenverkeer toegestaan.

Vanuit Guyana en Frans-Guyana zal het goederen- en essentieel personenverkeer te water alleen op woensdag toegestaan zijn.
Reizigers die volledig zijn gevaccineerd tegen het SARS-CoV-2 virus zullen in staat gesteld worden om vanuit Suriname naar het buitenland (outbound) en vanuit het buitenland naar Suriname (inbound) af te reizen, uitsluitend indien zij:
Voor in- en outbound personenverkeer: aantoonbaar volledig gevaccineerd zijn tegen het Covid-19 virus;
Voor inbound personenverkeer: in het bezit zijn van een negatief SARSCoV-2 RT-PCR-testresultaat niet ouder dan 72 uur voor vertrek van de vlucht naar Suriname; en
Voor inbound personenverkeer: de reiziger wordt geadviseerd om zeven dagen na aankomst in zelf- of thuisquarantaine gaan.
Reizigers die niet of niet volledig zijn gevaccineerd tegen het SARS-CoV-2 virus zullen in de periode van 31 mei 2021 tot en met 18 juni 2021 in staat gesteld worden om uitsluitend voor essentiele doeleinden of repatriatiedoeleinden vanuit het buitenland naar Suriname (inbound) af te reizen, uitsluitend indien zij:
In het bezit zijn van een negatief SARS-CoV-2 RT-PCR-testresultaat niet ouder dan 72 uur voor vertrek van de vlucht naar Suriname; en
Na aankomst, zeven dagen in verplichte hotelquarantaine (onder bewaking) gaan.
Reizigers die niet of niet volledig zijn gevaccineerd tegen het SARS-CoV-2 virus zullen in de periode van 31 mei 2021 tot en met 18 juni 2021 in staat gesteld worden om vanuit het Suriname naar het buitenland (outbound) af te reizen, mits zij reizen naar hun geboorteland of woonplaats of een land waarvan zij de nationaliteit hebben.
De Surinaamse autoriteiten kunnen voor essentiële reizen en/of personen uit essentiële beroepsgroepen (expats, diplomaten, overheidsfunctionarissen, medici en zorgpersoneel) vrijstelling verlenen van de vereisten in de leden 4, 5, 6 en 7 gesteld.
Reizigers die gerekend worden tot toeristen en personen voor huwelijksplechtigheden, zullen niet worden toegelaten tot het Surinaams grondgebied.

Maatregel 7 – Onderwijs;

Alle scholen en onderwijsinstellingen zullen vanaf 12 april 2021 tot nader order zijn gesloten.

Maatregel 8 – Beperkingen voor personen in isolatie of quarantaine;

Personen jegens wie een maatregel van quarantaine, isolatie of verplicht thuisblijven is medegedeeld of opgelegd, zijn verboden om zich daaraan te onttrekken of zich buiten hun woning of verblijfsgelegenheden te begeven of te bevinden.

Eerder deze week waren er in drie dagen tijd 21 doden. Het gaat hard. De maatregelen zijn aangescherpt. Bekijk de bijbehorende video’s en geef het door aan een ieder!

Informatie afkomstig van de officiële website van het CDS