Onze vader Paulus Black is niet meer in ons midden

Paulus Black Suriname

Meneer Paulus Black is er niet meer. Velen kennen hem als DA A PAUW van Adjoema Kondre

Dat hebben zijn kinderen, mede namens zijn broer Andreas Black, bekend gemaakt. Bekijk het bericht voor meer informatie en geef het door. Wij van FamilieNieuws wensen de familie en alle overige nabestaanden heel veel kracht toe. Wil je ook je medeleven achterlaten? Dat kan.

‘Door mij wordt bevel gegeven, dat men in het gehele machtsgebied van mijn
koninkrijk voor de God van Daniël zal vrezen en beven; want Hij is de levende God,
die blijft in eeuwigheid; zijn koningschap is onverderfelijk en zijn heerschappij duurt
tot het einde; Hij bevrijdt en redt, en doet tekenen en wonderen in hemel en op aarde,
Hij, die Daniël uit de macht der leeuwen heeft bevrijd. ‘
Daniël 6:27-28

Zeer bedroefd maken wij bekend dat op donderdag 27 mei 2021 van ons is heengegaan
onze vader, broer, groot en overgrootvader,

PAULUS AMOJO BLACK.

Meer bekend als DA A PAUW van Adjoema Kondre.

Hij bereikte de gezegende leeftijd van 82 jaar.
Geboren op 09 februari 1939
Overleden op 27 mei 2021

Uitvaart

De Singi Bakadina wordt gehouden op donderdag 3 juni 2021 van 14:00 uur – 16:00 uur aan de Goudenregenlaan no. 1a te Moengo De begrafenis vindt plaats op vrijdag 4 juni 2021 omstreeks 12:00 uur op de begraafplaats te Moengo. Gelieve de COVID-19 maatregelen in acht te nemen. MONDKAP VERPLICHT! Contactnummers: 8549763/8516431

Namens:
Broer
Andreas Black en kinderen

Kinderen
Beatrix Black en gezin
Baltus Black en gezin
Edna Black en gezin
Iris Black en gezin
Romeo Black en gezin
Olita Black en gezin
Rodney Black en gezin
Brayn Black en gezin

Geef het door aanbelangstellenden.
Moge zijn ziel in vrede rusten.

Paulus Black Suriname Paulus Black Suriname