Dankbetuiging Parochie Priester en Bisschop Michel van Gom – Nederland

Van Gom kerk

Hierbij wil de familie Van Gom een ieder bedanken voor alle steun rondom het overlijden van echtgenoot, vader en broer Michel van Gom

In leven was hij Parochie Priester en Bisschop van de St. Willibrordus parochie van de zelfstandige oud katholieke kerk in Nederland. Tevens was hij, namens de oud katholiek kerk de Vicaris, Generaal voor Suriname. De uitvaart heeft inmiddels plaatsgevonden in Amsterdam. Bekijk het bericht voor meer informatie. . Geef het door aan belangstellenden. Wij van FamilieNieuws wensen zijn gezin, familieleden en alle overige nabestaanden veel kracht en sterkte toe. Wil je ook je medeleven achterlaten? Dat kan

Dankbetuiging

MONSEIGNEUR
MICHEL REGENALD VAN GOM

Van Gom kerk

Geboren Marowijne, Suriname 7-12-1944
Overleden Amsterdam 28-3-2021
De begrafenis vond plaats op 7 april 2021 in Amsterdam

In leven was hij Parochie Priester en Bisschop van de St. Willibrordus parochie van de zelfstandige oud katholieke kerk in Nederland. Tevens was hij, namens de oud katholiek kerk de Vicaris, Generaal voor Suriname.

Hierbij willen wij u hartelijk danken voor uw belangstelling en medeleven in de voor ons zo moeilijke dagen tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn man, onze vader, broer, grootvader, oom en grootoom. Daar het ons onmogelijk is ieder persoonlijk te bedanken, hopen wij dat u langs deze weg onze erkentelijkheid wilt aanvaarden.

Uit aller naam
Familie van Gom

Lees ook: Parochie Priester en Bisschop Michel van Gom is heengegaan in Nederland