We nemen afscheid van onze Robby Banel in Suriname

Robby Banel Suriname

Een droevig bericht van overlijden.

Hierbij wordt bekend gemaakt dat Robby Banel niet meer in ons midden is. Hij is overleden in Suriname. Hij is slechts 52 jaar geworden.

Bekijk het bericht voor meer informatie en geef het door aan belangstellenden. Wij van FamilieNieuws wensen de familie Banel en alle overige nabestaanden veel kracht en sterkte toe. Wil je ook je medeleven achterlaten? Dat kan

De Here is mijn herder,
mij ontbreekt niets
Hij doet mij nederliggen
in grazige weiden
Hij voert mij aan rustige wateren
Hij verkwikt mijn ziel.
Hij leidt mij in rechte sporen
om zijns naams wil.
Zelfs al ga ik door een dal
van diepe duisternis,
ik vrees geen kwaad,
want Gij zijt bij mij
uw stok en uw staf, die vertroosten mij.
Gij richt voor mij een dis aan
voor de ogen van wie mij benauwen.
Gij zalft mijn hoofd met olie,
mijn beker vloeit over.
Ja, heil en goedertierenheid
zullen mij volgen,
al de dagen van mijn leven
ik zal in het huis des Heren verblijven
tot in lengte van dagen.

Robby Etire Banel

Geboren Suriname 11-1-1969
Overleden Suriname 25-4-2021

Namens de nabestaanden:
familie Banel

Robby Banel Suriname