Total Lockdown in het weekend !! Video – live persconferentie Suriname

persconferentie Suriname

Suriname zit in code rood. De maatregelen moeten daarom aangescherpt worden. Vanaf VANDAAG!

Het weekend krijgen we een TOTAL LOCKDown en de scholen blijven dicht!!! Crèches en kinderopvang zijn vooralsnog open!

[quads id=1]

Live video – Op dit moment is de Covid-19 persconferentie gaande omtrent de covid-19 situatie in ons land. U kunt hem hier live bekijken. Geef het door aan een ieder zodat ze op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen.

[quads id=1]

Nieuwe maatregelen

Twee achtereenvolgende weekend total lockdowns ingaande vrijdag 29 jan om 19:00 t/m maandag 1 februari 05:00 uur en op vrijdag 5 februari om 19:00 t/m maandag 8 februari 05:00 uur.

De regering heeft besloten om voor de komende periode, de COVID-19 maatregelen te verscherpen. Het uitgaansverbod is vanaf woensdag 27 januari 2021 tot en met 9 februari 2021 ingesteld van;

Maandag tot en met vrijdag van 19:00 uur in de avond tot 05:00 in de ochtend.
Vrijdag 29 januari om 19:00u t/m maandag 1 februari 05:00u
Vrijdag 5 februari om 19:00u t/m maandag 8 februari 05:00u
Tijdens het uitgangsverbod in het weekeinde zullen alleen specifieke groepen personen met toestemming op straat mogen. Alle winkels- en handelszaken zullen gesloten zijn.

Buiten de tijden van het uitgaansverbod gelden de volgende maatregelen;

Maatregel 2

[quads id=1]

Geen samenscholing van groepen groter dan vijf personen. Dit geldt niet voor werk en sectoren of activiteiten waarvoor er een protocol is. Het is verboden feesten, met inbegrip van huisfeesten, te houden. Hiervoor zal er nog steeds geen dispensatie worden verleend. Deze zijn potentiële mass spreading events (hiervoor mag onder geen beding toestemming/ontheffing gegeven worden door de autoriteiten!)

Maatregel 3

Bijeenkomsten voor rouwzittingen, uitvaarten en religieuze bijeenkomsten zijn uitsluitend toegestaan indien en voor zover niet meer tien (10) personen tegelijkertijd ter plaatse aanwezig zijn en met inachtneming van de COVID19 maatregelen.

Maatregel 4

Alle sportactiviteiten met inbegrip van contactsporten zijn niet toegestaan, met uitzondering van individuele sportactiviteiten.

Maatregel 5

[quads id=1]

Personenvervoer door middel van het openbaar transport over de weg of over het water is uitsluitend toegestaan met inachtneming van het protocol openbaar vervoer.

Maatregel 6

In de periode van 27 januari 2021 tot en met 9 februari 2021 zijn de volgende voor het publiek toegankelijke commerciële lokaliteiten of ruimten, gesloten:

Restaurants en andere commerciële gelegenheden voor het bereiden en leveren van eten, met uitzondering van afhaal of bezorging; afhalen blijft mogelijk tot 7 uur pm en levering tot 10 uur pm.
nachtclubs, dancings, discotheken en dergelijke;
bordelen;
bars;
recreatieoorden;
casino’s;
gok- en vermakelijkheidsgelegenheden;
kansspelkantoren;
sportscholen, yoga- en dansscholen, aerobics, zumba, sport- en fitnesscentra of –gelegenheden;
contactberoepen, waaronder kappers, kapsalons en barbershops met uitzondering van medische beroepen
Maatregel 7

[quads id=1]

De bewaking van onze gesloten landsgrenzen wordt opgevoerd aangezien import van COVID19 varianten, met name uit Brazilië, een gevaar vormt. Per 23 januari 2021 is personenverkeer met Brazilië en Guyana gesloten. Uiteraard zullen slechts repatrianten met quarantainemaatregelen worden toegelaten.

De grens via de lucht is dus uitsluitend geopend voor essentieel personenverkeer, mits:

a) Wordt voldaan aan de voorwaarden en protocollen specifiek geldend voor het desbetreffend land waaruit de persoon rechtstreeks afkomstig is; en
b) Uitsluitend nadat de persoon vooraf goedkeuring heeft gekregen van de daartoe bevoegde Surinaamse autoriteiten om af te reizen, waarbij het essentieel karakter van de te maken reis zal worden beoordeeld.

Maatregel 8

Binnenlandse vluchten zijn uitsluitend toegestaan voor cargo, repatriatie van gestrande passagiers en voor medische noodgevallen.

Maatregel 9

Personen in quarantaine of isolatie, maar ook personen die verplicht thuisblijven, dienen zich strikt te houden aan de maatregelen. Het is hun verboden om zich buiten hun woning of verblijfsgelegenheden te begeven of te bevinden.

Maatregel 10

Alle overheidskantoren en scholen zullen in de periode van 27 januari 2021 tot en met 9 februari 2021 worden gesloten. Dit geldt niet voor essentiële diensten van de overheid. Personeel moet, voor zover mogelijk, van huis uit werken en via zoom of andere media vergaderen/overleggen. Dat geldt ook voor de hoge colleges van Staat (Regering, DNA)

Maatregel 11

[quads id=1]

Het toezicht op de naleving van de mondkapjes plicht op de werkplek (kantoren, bedrijfsruimten, ziekenhuizen etc) wordt opgevoerd door mensen aan te wijzen die hierop letten en optreden.

Maatregel 12

Het is eenieder, verboden om alcohol te gebruiken in het openbaar. Dit n.a.v. de statistieken waarbij diverse besmettingen hebben plaatsgevonden bij personen die zich hebben opgehouden bij supermarkten. M.n. het alcoholgebruik en het onnodig ophouden in de nabijheid van winkels en supermarkten is per heden verboden en er zal hiertegen worden opgetreden

Maatregel 13

Er mag per gezin slechts 1 persoon toegelaten worden tot supermarkten en andere handelszaken. De verantwoordelijkheid en controle hiervan zal geschieden door de handelszaken

Maatregel 14

Scholen zijn vooralsnog gesloten (gezien het feit dat mogelijk kinderen ook een rol spelen bij de transmissie.

Maatregel 15

Markten mogen op weekdagen open onder naleving van de geldende protocollen en strak toezicht marktmeesters, milieu- en arbeidsinspectie. In het weekend zijn alle markten gesloten.

Vermeldenswaard zijn de volgende besluiten:

De handhaving zal intensiever zijn gedurende de komende periode.
Het gebruik van alcohol in het openbaar is per zaterdag 23 januari 2021 verboden
Het onnodig en zonder reden ophouden in groepsverband voor een winkel is verboden.
Recreatieoorden zijn gesloten. Tegen personen die zich in weekenden naar recreatieoorden begeven, zal worden opgetreden. De sancties zullen eveneens gelden voor de vergunninghouders van recreatieoorden.
Opmerking;

In het vooruitzicht ter beheersing van de epidemie is het duidelijk voor de regering dat, bij aanhouden van de huidige epidemiologische trend, nog stringentere maatregelen zullen volgen. De trend m.b.t. de infecties zal bepalend zijn.

De bevolking wordt zoveel mogelijk verzocht om reeds bij beginnende symptomen zo snel mogelijk te gaan testen en zich te isoleren van collega’s en familie totdat de test uitslag bekend is.

COVID-19 gerelateerde klachten of verschijnselen kunnen zijn:

– Koorts (temp vanaf 37,5°C) zonder duidelijke andere oorzaak (of koortsig gevoel)

– Hoesten

– Verlies van smaak of reuk

– Lichaamspijnen of spierpijnen zonder duidelijke andere oorzaak

– Diarree of braken

– Misselijkheid

– Vermoeidheid

– Koude rillingen

– Kortademigheid

– Keelpijn

– Verwardheid

– Hoofdpijn (relatief vaak achter de oogbollen)

– Loopneus

– Algehele malaise/algeheel onwel bevinden

– Ontsteking aan handen of voeten

Vermeldenswaard is dat alle goedgekeurde protocollen te zien zijn op de website van het BOG: www.bogsuriname.com

[quads id=1]

Hoe gaat het met de president:
Hij schreef zojuist het volgende op social media:
Volk van Suriname, Een update over mijn gezondheid: Ik voel me goed, ik voel me fit en ik zorg ervoor dat mijn weerstand op peil blijft. Dit doe ik door veel uit te rusten, maar ook door te bewegen en te genieten van de gratis vitamine D die op mijn erf schijnt.  Ik dank een ieder nogmaals voor alle berichten en vers fruit. Het komt goed. Ik attendeer ook op valse berichten die wederom verspreid worden op social media dat dat de overheidssalarissen deze maand niet gegarandeerd zijn. De overheidssalarissen zijn zojuist normaal overgemaakt. Deze regering maakt geen valse beloftes!

Video

Op dit moment is er een persconferentie gaande. U kunt hem hier bekijken. Geef het door aan een ieder zodat men op de hoogte is van de huidige situatie:

[quads id=1]

Kijk via Facebook:

[quads id=1]