Video – President Santokhi besmet met het coronavirus

President Santokhi test positief op COVID-19

President Chandrikapersad Santokhi is na een Covid-19 test vanmorgen positief bevonden. De President vertoonde zaterdagochtend lichte klachten en heeft op zaterdag en zondag afgezien van de geplande ontmoetingen.

Zijn arts adviseerde hem een COVID test te doen.

Deze bleek positief te zijn.
Dat heeft de communicatie Dienst Suriname zojuist bekend gemaakt.
We wensen de president beterschap toe

President Santokhi voelt zich goed en zal zich strikt aan de medische voorschriften houden en in thuisisolatie gaan. Er zijn vooralsnog geen andere personen in de omgeving van het staatshoofd, inclusief zijn echtgenote first lady Mellisa, positief getest. Alle personen die in de afgelopen dagen in contact zijn geweest met de president van Suriname worden ook getest.

Nadere details rondom het feit dat president Chandrikapersad Santokhi heden positief is getest op het COVID-1-9-virus, zullen vandaag rond 16:00uur bekend gemaakt worden. Het gaat in deze om informatie omtrent de voorzorgsmaatregelen voor personen rondom de president en de verdere aanpak van deze ontstane situatie.

Update:

De president is besmet

Ministers werken van huis uit
De Raad van Ministers is vanmiddag via een virtueel platform bijeengekomen. Besproken zijn de te volgen stappen naar aanleiding van het feit dat de President van de Republiek Suriname, Chandrikapersad Santokhi, positief is getest op het COVID-19 virus. Hierbij is de raad geïnformeerd en hebben de ministers de nodige instructies te ontvangen.
Inmiddels zijn de gangbare protocollen van contact tracing ingezet.
[quads id=1]
Ministers en anderen die persoonlijk in contact zijn geweest met President Santokhi gedurende de mogelijke momenten van besmetting worden zo spoedig mogelijk getest. De wens is om uiterlijk dinsdag dat proces te hebben afgerond.
Inmiddels zijn een viertal ministers te weten Ramdin, Achaibersing, Levens en Tjon Ahing, door artsen van het BOG getest. Het resultaat van Minister Ramdin is reeds binnen. Hij is negatief getest. Het resultaat van de andere ministers wordt nog afgewacht.

Kabinet van de president

[quads id=1]

Het personeel van het Kabinet van de President, dat in contact is geweest met de President, zal eveneens getest worden. De contact tracering wordt voortgezet. Ook wordt er een aanvang gemaakt met het ontsmetten van het gebouw. Ministers zijn geïnstrueerd de komende drie dagen van huis te werken en geen bezoek te ontvangen. Zij moeten ook thuis de nodige voorzorgsmaatregelen treffen totdat zij getest zijn en negatief resultaat hebben verkregen.
De Regering neemt deze maatregelen conform het advies van de medische staf en de geldende protocollen ter zake.


3 thoughts on “Video – President Santokhi besmet met het coronavirus

  1. Dat heb je als je feesten ga en burgers verbied je sta niets niven de wet menaar schan

  2. Van harte beterschap president.Ik neem u mee in me gebeden.God bless 🙏❤

Comments are closed.