Scholen blijven dicht en geen alcohol in het openbaar – Video – live persconferentie Suriname

persconferentie Suriname

“Moeten we inkopen doen en boodschappen op slaan?”

We mogen ons voorbereiden op een TOTAL LOCKDOWN in Suriname. Dat heeft de minister zojuist aangegeven op de persconferentie. Het stilleggen van de samenleving lijkt de enige methode om de crisis tegen te gaan.

[quads id=1]

Live video – Op dit moment is de Covid-19 persconferentie gaande omtrent de covid-19 situatie in ons land. U kunt hem hier live bekijken. Geef het door aan een ieder zodat ze op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen. Bekijk alle 14 maatregelen die vanaf MORGEN van kracht zijn.

[quads id=1]

Nieuwe maatregelen

COVID-maatregelen aangescherpt; transmissie vertoont geen dalende trend. De COVID-19 transmissie in ons land vertoont geen dalende trend. We kunnen thans spreken van community transmission, omdat de meeste gevallen niet tot clusters te herleiden zijn. Overal in het land vindt er thans verspreiding plaats terwijl ook werkplaats besmettingen zorgwekkend zijn.

Tijdens de COVID-19 persconferentie van zaterdag 23 januari 2021 zijn de aangescherpte maatregelen bekendgemaakt door de minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin. Vanaf zondag 24 januari 2021 tot en met zaterdag 6 februari 2021 gelden de volgende maatregelen:

De algemene maatregelen blijven van kracht;

[quads id=1]

 1. Draag uw mond en neus bedekking
 2. Neem de 1,5 meter fysieke afstand, de zogeheten COVID-afstand altijd in acht.
 3. Was regelmatig uw handen met zeep en water of gebruik een hand sanitizer.

Het wordt zeer dringend geadviseerd om thuis te blijven en slechts voor noodzakelijke werkzaamheden, medische noodgevallen of het doen van noodzakelijke boodschappen uit huis te gaan.

Maatregel 1

Het Uitgaansverbod is ingesteld van 19:00 uur in de avond tot 05:00 in de ochtend. Buiten de tijden van het uitgaansverbod gelden de volgende maatregelen;

Maatregel 2

Geen samenscholing van groepen groter dan vijf personen. Het is verboden feesten, met inbegrip van huisfeesten, te houden. Hiervoor zal er nog steeds geen dispensatie worden verleend. Deze zijn potentiële mass spreading events (hiervoor mag onder geen beding toestemming/ontheffing gegeven worden door de autoriteiten!)

Maatregel 3

Bijeenkomsten voor rouwzittingen, uitvaarten en religieuze bijeenkomsten zijn uitsluitend toegestaan indien en voor zover niet meer tien (10) personen tegelijkertijd ter plaatse aanwezig zijn en met inachtneming van de COVID19 maatregelen.

Maatregel 4

Alle sportactiviteiten met inbegrip van contactsporten zijn niet toegestaan, met uitzondering van individuele sportactiviteiten.

Maatregel 5

Personenvervoer door middel van het openbaar transport over de weg of over het water is uitsluitend toegestaan met inachtneming van het protocol openbaar vervoer.

Maatregel 6

In de periode van 24 januari 2021 tot en met 6 februari 2021 zijn de volgende voor het publiek toegankelijke commerciële lokaliteiten of ruimten, gesloten:

[quads id=1]

 1. Restaurants en andere commerciële gelegenheden voor het bereiden en leveren van eten, met uitzondering van afhaal of bezorging; afhalen blijft mogelijk tot 7 uur pm en levering tot 10 uur pm
 2. nachtclubs, dancings, discotheken en dergelijke;
 3. bordelen;
 4. bars;
 5. recreatieoorden;
 6. casino’s;
 7. gok- en vermakelijkheidsgelegenheden;
 8. kansspelkantoren;
 9. sportscholen, yoga- en dansscholen, aerobics, zumba, sport- en fitnesscentra of –gelegenheden;
 10. contactberoepen, waaronder kappers, kapsalons en barbershops.

Met uitzondering van medische beroepen

Maatregel 7

De bewaking van onze gesloten landsgrenzen wordt opgevoerd aangezien import van COVID19 varianten, met name uit Brazilië, een gevaar vormt. Per heden 23 januari 2021 is personenverkeer met Brazilië en Guyana gesloten. Uiteraard zullen slechts repatrianten met quarantainemaatregelen worden toegelaten.

De grens via de lucht is dus uitsluitend geopend voor essentieel personenverkeer, mits:

 1. Wordt voldaan aan de voorwaarden en protocollen specifiek geldend voor het desbetreffend land waaruit de persoon rechtstreeks afkomstig is; en
 2. Uitsluitend nadat de persoon vooraf goedkeuring heeft gekregen van de daartoe bevoegde Surinaamse autoriteiten om af te reizen, waarbij het essentieel karakter van de te maken reis zal worden beoordeeld.

Maatregel 8

[quads id=1]

Binnenlandse vluchten zijn uitsluitend toegestaan voor cargo, repatriatie van gestrande passagiers en voor medische noodgevallen.

Maatregel 9

Personen in quarantaine of isolatie, maar ook personen die verplicht thuisblijven, dienen zich strikt te houden aan de maatregelen. Het is hun verboden om zich buiten hun woning of verblijfsgelegenheden te begeven of te bevinden.

Maatregel 10

Alle overheidskantoren en scholen zullen in de periode van 24 januari 2021 tot en met 6 februari 2021 worden gesloten. Dit geldt niet voor essentiële diensten van de overheid. Personeel moet, voor zover mogelijk, van huis uit werken en via zoom of andere media vergaderen/overleggen. Dat geldt ook voor de hoge colleges van Staat (Regering, DNA)

Maatregel 11

Het toezicht op de naleving van de mondkapjes plicht op de werkplek (kantoren, bedrijfsruimten, ziekenhuizen etc.) wordt opgevoerd door mensen aan te wijzen die hierop letten en optreden.

Maatregel 12

Het is eenieder, per heden 23 januari 2021 verboden om alcohol te gebruiken in het openbaar. Dit n.a.v. de statistieken waarbij diverse besmettingen hebben plaatsgevonden bij personen die zich hebben opgehouden bij supermarkten. M.n. het alcoholgebruik en het onnodig ophouden in de nabijheid van winkels en supermarkten is per heden verboden en er zal hiertegen worden opgetreden

Maatregel 13

Per heden mag per gezin slechts 1 persoon toegelaten worden tot supermarkten en andere handelszaken. De verantwoordelijkheid en controle hiervan zal geschieden door de handelszaken

Maatregel 14

Scholen zijn vooralsnog gesloten (gezien het feit dat mogelijk kinderen ook een rol spelen bij de transmissie.

Opmerking;

[quads id=1]

In het vooruitzicht ter beheersing van de epidemie is het duidelijk voor de regering dat, bij aanhouden van de huidige epidemiologische trend, nog stringentere maatregelen zullen volgen. Een lockdown, weekend of totaal, is op dit moment niet uitgesloten en zelf zeer waarschijnlijk. Een gedegen voorbereiding is noodzakelijk en de regering is in clusterverband, samen met het bedrijfsleven bezig de voorbereidingen te treffen. De trend m.b.t. de infecties zal bepalend zijn om een lockdown in te voeren. De tijdens de vorige golf afgekondigde weekend total lockdowns hebben namelijk wel in een gunstig effect geresulteerd, omdat het illegaal feestgedrag toen is ingedamd.

Een andere ontwikkeling waarmee de overheid bezig is het vaccinatievraagstuk. Het COVID-vaccinatieplan is gereed en de voorbereidingen om in de maand februari de frontliniewerkers te vaccineren lopen vlot. Nadere en gerichte informatie naar de samenleving volgt op korte termijn.

Een analyse van het testbeleid wijst uit dat er nog steeds te weinig mensen komen testen. Er wordt per direct gewerkt vanuit de gezondheidsautoriteiten om de personen met klachten zoveel mogelijk te testen. Dit zal plaatsvinden door meer voorlichting te geven via de media, maar ook via de huisartsen en alle andere gezondheidswerkers.

De bevolking wordt zoveel mogelijk verzocht om reeds bij beginnende symptomen zo snel mogelijk te gaan testen en zich te isoleren van collega’s en familie totdat de test uitslag bekend is.

[quads id=1]

COVID-19 gerelateerde klachten of verschijnselen kunnen zijn:

– Koorts (temp vanaf 37,5°C) zonder duidelijke andere oorzaak (of koortsig gevoel)

– Hoesten

– Verlies van smaak of reuk

– Lichaamspijnen of spierpijnen zonder duidelijke andere oorzaak

– Diarree of braken

– Misselijkheid

– Vermoeidheid

– Koude rillingen

– Kortademigheid

– Keelpijn

– Verwardheid

– Hoofdpijn (relatief vaak achter de oogbollen)

– Loopneus

– Algehele malaise/algeheel onwel bevinden

– Ontsteking aan handen of voeten

Vermeldenswaard is dat alle goedgekeurde protocollen te zien zijn op de website van het BOG: www.bogsuriname.com

[quads id=1]

Video

Op dit moment is er een persconferentie gaande. U kunt hem hier bekijken. Geef het door aan een ieder zodat men op de hoogte is van de huidige situatie:

[quads id=1]

Kijk via Facebook:

[quads id=1]

One thought on “Scholen blijven dicht en geen alcohol in het openbaar – Video – live persconferentie Suriname

 1. Goedemorgen.Ik heb een opmerking.Het is mij ter ore gekomen dat mensen zomaar worden opgenomen want ze zijn positief getest terwijl het niet zo is.Men zegt dat het een money making busness is.Hoe meer zielen hoe meer geld.Dit heeft mijn aandacht wel getrokken omdat ik vindt dat de medici zoeen grap niet kan uithalen.Ik neem aan dat er secùur wordt gewerkt.Dus geen onwaarheid.Ik geloof wat er gepubliceerd wordt door jullie maar dit gerucht heeft mij zeer doen twijfelen.Ik zal het wel erg vinden als dit gerucht op waarheid berust.Ik ben moeilijk om dingen te geloven toch.Vooral als ik het niet met eigen ogen kan aanschouwen.
  Ik sta open voor vragen prive niet publiekelijk.

  Ik hoop op een gunstig antwoord van u .

  Gaarne mijn naam niet publiceren.

Comments are closed.