Unieke operatie verricht bij een doof kindje in SVZ Paramaribo

ziekenhuis Paramaribo

Door deze bijzondere operatie kan een ‘kleine Srananmang’ van 2 jaar straks weer horen en leren spreken.

We zijn trots. Trots op Sint het Vincentius Ziekenhuis in Suriname die o.a. samen met een KNO-arts, die 1 dag is overgevlogen vanuit Rotterdam naar Paramaribo, een niet alledaagse operatie bij een doof kindje heeft uitgevoerd.

[quads id=1]

Voor de tweede keer is in Suriname deze bijzondere operatie verricht in het SVZ te Paramaribo. Tot voor kort moesten patiënten die hiervoor in aanmerking kwamen naar het buitenland worden uitgezonden. Bekijk het bijzondere bericht en geef het door aan een ieder. Thank you all en we wensen de kleine een goed herstel.

[quads id=1]

Het ziekenhuis schreef:

Tweede kind in Sint Vincentius Ziekenhuis geopereerd aan doofheid
Op zaterdag 16 januari 2021 is in ons ziekenhuis voor de tweede keer in de geschiedenis van Suriname een Cochleaire Implantatie (CI) uitgevoerd. Het ging hierbij om een doof kindje van twee en een half jaar. Bij een cochleaire implantatie wordt een speciaal apparaatje in het oor van dove kinderen en volwassenen ingebracht dat hen de mogelijkheid biedt om weer te horen. De eerste cochleaire implantatie in Suriname vond in maart 2019 plaats in ons ziekenhuis. Ook dit keer werd de operatie uitgevoerd in het kader van een zogenaamde “Orenmissie”, maar nu te midden van de Covid -19 pandemie.

[quads id=1]

KNO-arts Mick Metselaar uit het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam is speciaal voor deze operatie voor één dag naar Suriname afgereisd. Aangezien hij na terugkeer in Nederland in quarantaine moet en dus niet inzetbaar is voor zorg in zijn ziekenhuis, is de duur dat hij in ons land vertoefde heel kort geweest. Binnen 24 uur na aankomst op Zanderij stond hij alweer in te checken voor zijn vlucht terug naar Nederland.
De ingreep had een vlot verloop met een totale duur van ongeveer 2 uur en is samen met KNO-arts Ralph Akrum uitgevoerd. Akrum die werkzaam is in het SVZ, neemt de verdere nazorg voor zijn rekening. Het is de “6de oor chirurgische missie” die dit duo samen heeft volbracht.

[quads id=1]

Lees ook:

Doof kindje van 2 jaar uit Suriname kan straks weer horen na succesvolle operatie

Inmiddels maakt het niet meer uit of de operaties in het kader van dit soort missies in Suriname of in Nederland worden uitgevoerd, de geleverde kwaliteit verschilt niet. Maar voor de patiënt is het een wereld van verschil als die in zijn eigen vertrouwde omgeving geopereerd kan worden. De patiënt is op zondagochtend in goede conditie ontslagen uit het ziekenhuis.
Bij een CI wordt er bij een dove of zeer ernstig slechthorende patiënt een electrode (soort van metalen kabeltje in een siliconen hulsje) ingebracht in het slakkenhuis. Via deze electrode kan een bionisch slakkenhuis van buitenaf de gehoorzenuw prikkelen, in plaats van prikkeling door het menselijk gehoororgaan. De processor van het cochleaire implantaat neemt dus de functie van het niet-werkend menselijk slakkenhuis over en stuurt signalen via de electrode en de gehoorzenuw naar de hersenen. Hierdoor kan iemand die doof is weer horen.

[quads id=1]

In vele opzichten was deze operatie vrijwel identiek aan de eerste ingreep en is het ook deze keer minstens zo goed verlopen. Nu was een kleine “Srananman” van 2,5 jaar van deze operatie afhankelijk om te kunnen horen, vervolgens te spreken en te communiceren. Zijn leven ziet er heel anders uit na deze operatie. Barrières die doven en slechthorenden in hun leven tegenkomen zijn treffend weergegeven in de film Wiren.
Dankbaar voor vereende krachten
Door de eerdergenoemde COVID – 19 pandemie was het onzeker of deze operatie voortgang zou kunnen vinden vanwege dreiging van afschalen van zorg en de druk die quarantaine uitoefent op de inzetbaarheid van de specialisten na terugkeer in Nederland. Naast de normale organisatie bij dit soort missies, was er dus veel meer waar rekening mee moest worden gehouden.

[quads id=1]

Behalve aan het OK personeel van het Sint Vincentius Ziekenhuis, de Anesthesioloog Zahira Amier en Kinderarts Nanja Braafheid, is er ook dank verschuldigd aan het Ministerie van Buitenlandse zaken, Internationale Business en Internationale Samenwerking voor de toestemming verleend aan beide specialisten om te mogen afreizen naar Suriname. Ook de waarnemend directeur van het BOG en zijn team hebben ervoor gezorgd dat er toestemming is verleend voor het uitvoeren van de werkzaamheden met in achtneming van de juiste Covid protocollen en de aangepaste quarantaine verplichting.

ziekenhuis ParamariboUiteraard is tevens dank verschuldigd aan de Geneeskundige Commissie van het Ministerie van Volksgezondheid en Stichting Staatsziekenfonds (SZF), die in het kader van de ARMULOV-regeling de goedkeuring hebben gegeven voor deze zeer dankbare ingreep.
Het is erg inspirerend om te zien dat ondanks de COVID-19 pandemie iedereen terstond bereid is om een bijdrage te leveren aan het geven van een betere toekomst aan een jonge Surinamer.

Vervolg

[quads id=1]

Voor het geopereerde kindje is het vervolgtraject dat het implantaat binnen enkele weken zal worden geactiveerd door de audioloog Shimona Bruining – Arrias, waarna de intensieve spraakrevalidatie zal worden opgestart.
Gezien alle bovenstaande inspanningen en behaalde resultaten is het Sint Vincentius Ziekenhuis met recht het “oren-ziekenhuis” van Suriname.

One thought on “Unieke operatie verricht bij een doof kindje in SVZ Paramaribo

Comments are closed.