109 nieuwe besmettingen in Suriname – scholen blijven dicht

Het slechte nieuws is dat er weer 109 nieuwe besmettingen zijn. Het goede nieuws is dat er 78 patiënten genezen zijn verklaard!

Je kunt je nu ook laten testen zonder tussenkomst van 178. Bekijk nogmaals wat de mogelijke klachten van het coronavirus kunnen zijn. Heb je deze klachten? Laat je testen!! Geef het door aan je matties en familieleden

[quads id=1]

Let op –  Je kunt je nu meteen laten testen. Je hoeft dus niet eerst 178 te bellen. Bekijk het bericht voor meer informatie en voor de adressen van de RGD swab Walk In Units en de openingstijden daarvan. Geef het door aan iedereen. Ga testen, ken je status!! Alleen zo kunnen we de verspreiding van Covid-19 stoppen.

[quads id=1]

Er zijn vandaag 430 testen gedaan in Suriname en daaruit zijn 109 nieuwe besmetting gekomen. En we hebben op dit moment 669 BEVESTIGDE active cases in ons land. Bekijk de overige nieuwe cijfers in het bericht en geef het door aan geïnteresseerden

[quads id=1]

Besmettingen Suriname

Bekijk onderstaande foto met alle cijfers. Ze zijn zojuist bekend gemaakt op de officiële Covid-19 Suriname website. We wensen alle zieken heel veel beterschap toe. Tevens wensen we alle nabestaanden van de coronadoden die de afgelopen dagen zijn genoteerd enorm veel kracht toe.

vakantie Suriname Nederland test

Heeft u een PCR test nodig voor uw reis naar Suriname?

Waarom is testen belangrijk?

[quads id=1]

Het is belangrijk dat mensen zich laten testen bij klachten. Het zorgt er namelijk voor dat we nieuwe besmettingen eerder vinden. Mensen die het virus inderdaad blijken te hebben kunnen dan afstand houden van anderen. Zo voorkom je dat je anderen besmet. Testen is dus belangrijk om de verspreiding van het virus in te dammen en in de gaten te houden.

Walk in Swab

[quads id=1]

Heb je griep of griepachtige verschijnselen? Je kunt je nu meteen laten testen. Je hoeft dus niet eerst 178 te bellen. Geef het door aan je vrienden en familieleden

Klachten

Let op je kunt ook corona hebben zonder klachten.

Wat zijn mogelijke klachten? Van milde luchtwegklachten  neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten), verhoging/koorts tot ernstige longontsteking en ademhalingsproblemen. Ook plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping) komt voor. De onderstaande klachten zijn gemeld bij COVID-19 patiënten:

– Koorts
– Koude rillingen
– Hoesten, Neusverkoudheid, kortademigheid
– Schorre stem, Keelpijn
– Pijn bij de ademhaling
– Algemene malaise
– Vermoeidheid
– Algemene pijnklachten/Spierpijn
– Oog pijn
– Hoofdpijn, Duizeligheid
– Prikkelbaarheid/verwardheid/Delier
– Buikpijn, anorexie/verlies van eetlust
– Diarree, overgeven, misselijkheid
– Verlies van of verminderde reukzin en smaakzin
– Conjunctivitis en verschillende huidafwijkingen

[quads id=1]

Zojuist is de persconferentie geweest. Bekijk de nieuwe maatregelen . Vanaf zondag 17 januari 2021 tot en met zaterdag 23 januari 2021 gelden de volgende maatregelen:

Persbericht i.v.m. evaluatie COVID-19
Heden, 15 januari 2021, heeft het Outbreak Management Team in een evaluatiemeeting de COVID-statistieken van de afgelopen week besproken. Het gemiddelde aan dagelijkse nieuwe positief geteste personen is nog steeds te hoog. Dat zijn nu ongeveer 79 nieuwe infecties per dag. Daarnaast zijn de meeste besmettingen te herleiden tot een periode rond de jaarwisseling.
Vanwege het hoge aantal actieve gevallen is de druk op het zorgpersoneel verder toegenomen in de afgelopen week. Het ministerie van Volksgezondheid doet er alles aan om nochtans kwalitatief goede gezondheidzorg aan te bieden aan elke besmette persoon.
De “R”, ofwel het reproductiviteitsgetal heeft in de afgelopen week een lichte daling vertoond en is momenteel rond 1. Het positiviteitspercentage is in de afgelopen gedaald van 27% naar gemiddeld 21%, met een gemiddelde van 18% in de afgelopen 3 dagen. In de afgelopen 7 dagen zijn er 8 personen komen te overlijden als gevolg van een covid-19 besmetting.
In de afgelopen week is, zoals was afgesproken, overgegaan tot heropening van de gesloten markten t.w. Centrale Markt Paramaribo en de “Noodmarkt” te Poelepantje. Dit heeft plaatsgevonden na goede inspectie en aanpassing van de martken i.o.m. de werkgroep Protocollen van het Outbreak Management Team.
De regering heeft besloten aan de hand van de weekevaluatie, dat de huidige maatregelen vooralsnog gecontinueerd worden voor een week.
De regering zal de komende week verder evalueren en middels persconferenties de samenleving informeren m.b.t. de infectietrend. Intussen zal met de diverse sectoren die nu nog gesloten zijn gewerkt worden aan verdere aanscherping van de protocollen.
Het is duidelijk dat wij nu, gezien het aantal besmettingen, nog steeds op een gefaseerde wijze de diverse sectoren zullen openstellen. Echter laat de situatie zoals die nu is, het nog niet toe.
Vanaf zondag 17 januari 2021 tot en met zaterdag 23 januari 2021 gelden de volgende maatregelen:
De algemene maatregelen blijven van kracht;
Draag uw mond en neus bedekking
(Dit geldt niet voor kinderen tot de leeftijd van 12 jaar)
Neem de 1,5 meter fysieke afstand, de zogeheten COVID-afstand altijd in acht.
Was regelmatig uw handen met zeep en water of gebruik een hand sanitizer.
Het wordt zeer dringend geadviseerd om thuis te blijven en slechts voor noodzakelijke werkzaamheden, medische noodgevallen of het doen van noodzakelijke boodschappen uit huis te gaan.
Maatregel 1
Het Uitgaansverbod is ingesteld van 19:00 uur in de avond tot 05:00 in de ochtend. Buiten de tijden van het uitgaansverbod gelden de volgende maatregelen;
Maatregel 2
Geen samenscholing van groepen groter dan vijf personen. Het is verboden feesten, met inbegrip van huisfeesten, te houden. Hiervoor zal er nog steeds geen dispensatie worden verleend.
Maatregel 3
Bijeenkomsten voor rouwzittingen, uitvaarten en religieuze bijeenkomsten zijn uitsluitend toegestaan indien en voor zover niet meer tien (10) personen tegelijkertijd ter plaatse aanwezig zijn en met inachtneming van de COVID19 maatregelen.
Maatregel 4
Alle sportactiviteiten met inbegrip van contactsporten zijn niet toegestaan, met uitzondering van individuele sportactiviteiten.
Maatregel 5
Personenvervoer door middel van het openbaar transport over de weg of over het water is uitsluitend toegestaan met inachtneming van het protocol openbaar vervoer.
Maatregel 6
In de periode van 17 januari 2021 tot en met 23 januari 2021 zijn de volgende voor het publiek toegankelijke commerciële lokaliteiten of ruimten, gesloten:
Restaurants en andere commerciële gelegenheden voor het bereiden en leveren van eten, met uitzondering van afhaal of bezorging; afhalen blijft mogelijk tot 7 uur pm en levering tot 10 uur pm
nachtclubs, dancings, discotheken en dergelijke;
bordelen;
bars;
recreatieoorden;
casino’s;
gok- en vermakelijkheidsgelegenheden;
kansspelkantoren;
sportscholen, yoga- en dansscholen, aerobics, zumba, sport- en fitnesscentra of –gelegenheden;
contactberoepen, waaronder kappers, kapsalons en barbershops.
Met uitzondering van medische beroepen
Maatregel 7
De grens via de lucht is uitsluitend geopend voor essentieel personenverkeer, mits:
Wordt voldaan aan de voorwaarden en protocollen specifiek geldend voor het desbetreffend land waaruit de persoon rechtstreeks afkomstig is; en
Uitsluitend nadat de persoon vooraf goedkeuring heeft gekregen van de daartoe bevoegde Surinaamse autoriteiten om af te reizen, waarbij het essentieel karakter van de te maken reis zal worden beoordeeld.
Maatregel 8
Binnenlandse vluchten zijn uitsluitend toegestaan voor cargo, repatriatie van gestrande passagiers en voor medische noodgevallen.
Maatregel 9
Personen in quarantaine of isolatie, maar ook personen die verplicht thuisblijven, dienen zich strikt te houden aan de maatregelen. Het is hun verboden om zich buiten hun woning of verblijfsgelegenheden te begeven of te bevinden.
Maatregel 10
Alle overheidskantoren en scholen zullen in de periode van 16 januari 2021 tot en met 23 januari 2021 worden gesloten. Dit besluit zal tussentijds worden geëvalueerd. De essentiële diensten bij de overheid blijven onder aangepaste condities open.
De bevolking wordt verzocht om reeds bij beginnende symptomen passend bij COVID-19 zich zo snel mogelijk te gaan testen en zich te isoleren van collega’s en familie totdat de test uitslag bekend is.
De regering roept elke Surinamer op om de algemene “MOHANA” maatregelen continu in acht te nemen. Dit ter voorkoming van COVID besmetting.
Namens het COVID-19 Cluster team van ministers

Bekijk ook een trending video over de trieste situatie in Californië:

Een CNN-verslaggever worstelde om de tranen te bedwingen tijdens een live nieuwsbericht nadat ze ‘rouwde’ om de families die zijn getroffen door het coronavirus. Journalist Sara Sidner kon nauwelijks praten over de Covid-19-crisis in Californië.

U kunt op onze Facebook pagina reageren op dit artikel. Uw mening, advies en/of power stellen wij zeer op prijs. U mag dit bericht delen met uw vrienden en familie! Wilt u een verhaal of familiebericht plaatsen? Bekijk onze contactpagina en stuur ons een bericht of app-bericht. ( appen op +31685421200 ). Wij publiceren het gratis. FamilieNieuws is er voor en door mensen uit Paramaribo, Suriname en Nederland