Avondklok blijft 19.00 uur – Alle maatregelen van vandaag op een rij – video

maatregelen Suriname

Iedereen opgelet: De huidige COVID-maatregelen blijven van kracht. De situatie is nog steeds ernstig. Hou je aan de maatregelen!! Er is nog steeds een avondklok, feesten is absoluut verboden. Ook huisfeestjes!  Ben je in THUISQUARANTAINE? Blijf dan ook thuis!!

[quads id=1]

Bekijk hier de lijst met alle 10 maatregelen die gelden vanaf VANDAAG tot en met ZATERDAG 2 januari. Bekijk ook de persconferentie die nog steeds gaande is. Geef het door aan iedereen zodat ze op de hoogte zijn.

[quads id=1]

Bijna 6000 mensen positief getest in Suriname

Het totaal van het aantal positieve testen in Suriname is inmiddels gestegen naar bijna 6000! Voor de duidelijkheid: Dat betekent dat sinds maart bijna 6000 mensen positief getest zijn.

Veel mensen genezen

119 personen zijn overleden aan het besmettelijke virus. Op dit moment zijn er nog 400 personen ziek. Het goede nieuws is dat bijna 5500 mensen zijn genezen van het coronavirus in Suriname.

[quads id=1]

maatregelen Suriname

De COVID-maatregelen blijven van kracht. Tijdens een belegde persconferentie op maandag 28 december is door minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid benadrukt dat de situatie nog steeds ernstig is en dat de maatregelen gehandhaafd blijven. Gezien de drukke periode in aanloop naar de jaarafsluiting, wordt dringend het beroep gedaan op de samenleving zich te allen tijde te houden aan de maatregelen. Vanaf maandag 28 december tot en met zaterdag 2 januari gelden de volgende maatregelen:

Maatregel 1

Het Uitgaansverbod is ingesteld van 19:00 uur in de avond tot 05:00 in de ochtend. Buiten de tijden van het uitgaansverbod gelden de volgende maatregelen;

Maatregel 2

[quads id=1]

Geen samenscholing van groepen groter dan vijf personen. Het is verboden feesten, met inbegrip van huisfeesten, te houden. Hiervoor zal er nog steeds geen dispensatie worden verleend.

Maatregel 3

Bijeenkomsten voor rouwzittingen, uitvaarten en religieuze bijeenkomsten zijn uitsluitend toegestaan indien en voor zover niet meer tien (10) personen tegelijkertijd ter plaatse aanwezig zijn en met inachtneming van de COVID19 maatregelen.

Maatregel 4

Alle sportactiviteiten met inbegrip van contactsporten zijn niet toegestaan, met uitzondering van individuele sportactiviteiten.

Maatregel 5

Personenvervoer door middel van het openbaar transport over de weg of over het water is uitsluitend toegestaan met inachtneming van het protocol openbaar vervoer.

Maatregel 6

[quads id=1]

In de periode van 28 december 2020 tot en met 02 januari 2021 mogen slechts de volgende voor het publiek toegankelijke commerciële lokaliteiten of ruimten, open:

 1. Restaurants en andere commerciële gelegenheden voor het bereiden en leveren van eten, uitsluitend ten behoeve van afhaal of bezorging;
 2. Supermarkten;
 3. Apotheken;
 4. Bakkerijen;
 5. Drogisterijen;
 6. Poliklinieken;
 7. Ziekenhuizen;
 8. Slagerij;
 9. Kinderopvang;
 10. Openbaar vervoer;
 11. Banken;
 12. Tankstations

Maatregel 7

De grens via de lucht is uitsluitend geopend voor essentieel personenverkeer, mits:

[quads id=1]

 1. Wordt voldaan aan de voorwaarden en protocollen specifiek geldend voor het desbetreffend land waaruit de persoon rechtstreeks afkomstig is; en
 2. Uitsluitend nadat de persoon vooraf goedkeuring heeft gekregen van de daartoe bevoegde Surinaamse autoriteiten om af te reizen, waarbij het essentieel karakter van de te maken reis zal worden beoordeeld.

Maatregel 8

Binnenlandse vluchten zijn uitsluitend toegestaan voor cargo en voor medische noodgevallen. Binnenlandse vluchten voor passagiers zijn niet toegestaan.

Maatregel 9

Personen in quarantaine of isolatie, maar ook personen die verplicht thuisblijven, dienen zich strikt te houden aan de maatregelen. Het is hun verboden om zich buiten hun woning of verblijfsgelegenheden te begeven of te bevinden.

Maatregel 10

[quads id=1]

Alle overheidskantoren zullen in de periode van 24 december 2020 tot en met 01 januari 2021 worden gesloten, met uitzondering van de overheidskantoren die voorzien in essentiële en noodzakelijke dienstverlening voor de samenleving.

De algemene maatregelen blijven van kracht:

 1. Draag uw mond en neus bedekking
 2. Neem de 1,5 meter fysieke afstand, de zogeheten COVID-afstand altijd in acht.
 3. Was regelmatig uw handen met zeep en water of gebruik een hand sanitizer.

Het wordt zeer dringend geadviseerd om thuis te blijven en slechts voor noodzakelijke werkzaamheden, medische noodgevallen of het doen van noodzakelijke boodschappen uit huis te gaan.

Video’s

Bekijk de video en geef het door aan iedereen zodat ze op de hoogte zijn!

[quads id=1]