Echtpaar Kedar-Hardwarsing is 50 jaar geleden getrouwd in Suriname

huwelijk Suriname

Wat is het mooi, om na 50 jaar samen zo te stralen als gouden paar. Ze zijn getrouwd op 1ste kerstdag. Hoe bijzonder is dat?

[quads id=1]

Mooi nieuws uit Suriname. Dit geweldige echtpaar is 50 jaar getrouwd. Bekijk het bericht en de mooie foto’s om meer over hen te weten te komen. Helpen jullie ons mee met de felicitaties? Die kun je plaatsen onder dit bericht.

[quads id=1]

50 jaar gouden huwelijk.

Wat is het mooi, om na 50 jaar samen zo te stralen als gouden paar. Het echtpaar Kedar-Hardwarsing viert hun huwelijks jubileum .
De heer is geheten Kedar Shekar, geboren in het district Suriname en wel op 7 september 1948. In zijn loopbaan heeft hij verschillende werkzaamheden verricht zoals het werken bij de firma Kirpalanie N.V en pompbediende bij Zinnia Service Station.

Een veelzijdige man

[quads id=1]

Zijn loopbaan sloot hij af als administratieve kracht bij Elgawa N.V. tot zijn pensionering. Als hobby had hij voetballen en hengelen. Af en toe ging hij ook met vrienden jagen . Hy zit ook al 45 jaren als penningmeester in de vereniging Ujala en zingt Ramayan Chautal. Daarnaast participeert hij vaak aan de activiteiten van de mandir waar hij aan verbonden is. Ook heeft hij 5 jaren gediend als ressortraadslid.

Gearrangeerd

[quads id=1]

Mevrouw is geheten Hardwarsing Kamlawatie, geboren in het district Suriname en wel op 7 maart 1951. Zij was de motor achter het gezin.
Het huwelijk van het echtpaar werd gearrangeerd. Het bijzondere aan dit huwelijk is dat het zicht voltrok op 25 december 1970 in district Suriname op kerst dag. Uit dit huwelijk zijn er 3 dochters geboren. Ook zijn zij gezegend met 8 kleinkinderen.

Als geloofsovertuiging belijdt het echtpaar het hindoe geloof.
Het echtpaar ontving bezoek van de Ressort leider van het ressort Houttuin de Districtssecretaris mevr. Babel L. en de Bestuursopzichter mevr. Fonkel M., die de Districtscommissaris dhr. Goelaman M.S. vertegenwoordigden.

President en first lady

[quads id=1]

De DS overhandigde aan het jubilerend echtpaar de gebruikelijke enveloppe, een bloemstuk en ingelijste foto namens de President van de Republiek Suriname en First Lady.

Foto’s en tekst van BIC Wanica Zuid-Oost Facebookpagina