Live spoedpersconferentie – Niet essentiële zaken gesloten!! Maatregelen strenger geworden

maatregelen Suriname

Niet essentiële zaken gesloten!! Markten gesloten.

Het corona virus verspreidt zich heel snel in Suriname. Wanica ziekenhuis is vol!!!

[quads id=1]

Op dit moment is er een spoedpersconferentie gaande. De pers is uitgenodigd omdat er weer besluiten zijn genomen naar aanleiding van de zeer zorgwekkende situatie in Suriname

De verspreiding van het virus gaat heel snel. Tevens zijn er meer besmettingen bij kinderen, iets wat eerder niet zo was. De maatregelen worden weer aangepast.

[quads id=1]

Maatregelen zijn aangescherpt

Het aantal covid-19 gevallenis enorm gestegen en de stijging lijkt voorlopig door te gaan. De nieuwe regels gaan straks om 00.00 in. We kunnen als samenleving nu laten zien dat een total lockdown NIET nodig is, want dat is namelijk de volgende stap.

Regering verscherpt COVID-maatregelen

Gezien de zeer zorgwekkende situatie met betrekking tot COVID-19 in Suriname, is de regering genoodzaakt de geldende maatregelen aan te scherpen. Op een spoed belegde persconferentie heeft de minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, de verscherpte maatregelen bekendgemaakt. Vanaf donderdag 24 december tot en met maandag 28 december gelden de volgende maatregelen:

Maatregel 1

[quads id=1]

Het Uitgaansverbod is ingesteld van 19:00 uur in de avond tot 05:00 in de ochtend. Buiten de tijden van het uitgaansverbod gelden de volgende maatregelen:

Maatregel 2

Geen samenscholing van groepen groter dan vijf personen. Het is verboden feesten, met inbegrip van huisfeesten, te houden. Hiervoor zal er nog steeds geen dispensatie worden verleend.

Maatregel 3

Bijeenkomsten voor rouwzittingen, uitvaarten en religieuze bijeenkomsten zijn uitsluitend toegestaan indien en voor zover niet meer tien (10) personen tegelijkertijd ter plaatse aanwezig zijn en met inachtneming van de COVID19 maatregelen.

Maatregel 4

Alle sportactiviteiten met inbegrip van contactsporten zijn niet toegestaan, met uitzondering van individuele sportactiviteiten.

Maatregel 5

Personenvervoer door middel van het openbaar transport over de weg of over het water is uitsluitend toegestaan met inachtneming van het protocol openbaar vervoer.

Maatregel 6

In de periode van 24 december 2020 tot en met 28 december 2020 mogen slechts de volgende voor het publiek toegankelijke commerciële lokaliteiten of ruimten, open:

[quads id=1]

 • Restaurants en andere commerciële gelegenheden voor het bereiden en leveren van eten, uitsluitend ten behoeve van afhaal of bezorging;
 • Supermarkten;
 • Apotheken;
 • Bakkerijen;
 • Drogisterijen;
 • Poliklinieken;
 • Ziekenhuizen;
 • Slagerij;
 • Kinderopvang;
 • Openbaar vervoer;
 • Banken;
 • Tankstations.

 Maatregel 7

De grens via de lucht is uitsluitend geopend voor essentieel personenverkeer, mits:

[quads id=1]

 • wordt voldaan aan de voorwaarden en protocollen specifiek geldend voor het desbetreffend land waaruit de persoon rechtstreeks afkomstig is; en
 • uitsluitend nadat de persoon vooraf goedkeuring heeft gekregen van de daartoe bevoegde Surinaamse autoriteiten om af te reizen, waarbij het essentieel karakter van de te maken reis zal worden beoordeeld.

Maatregel 8

Binnenlandse vluchten zijn uitsluitend toegestaan voor cargo en voor medische noodgevallen. Binnenlandse vluchten voor passagiers zijn niet toegestaan.

Maatregel 9

Personen in quarantaine of isolatie, maar ook personen die verplicht thuisblijven, dienen zich strikt te houden aan de maatregelen. Het is hun verboden om zich buiten hun woning of verblijfsgelegenheden te begeven of te bevinden.

Maatregel 10

Alle overheidskantoren zullen in de periode van 24 december 2020 tot en met 01 januari 2021 worden gesloten, met uitzondering van de overheidskantoren die voorzien in essentiële en noodzakelijke dienstverlening voor de samenleving.

[quads id=1]

De algemene maatregelen blijven van kracht;

 1. Draag uw mond en neus bedekking
 2. Neem de 1,5 meter fysieke afstand, de zogeheten COVID-afstand altijd in acht.
 3. Was regelmatig uw handen met zeep en water of gebruik een hand sanitizer.

Het wordt zeer dringend geadviseerd om thuis te blijven en slechts voor noodzakelijke werkzaamheden, medische noodgevallen of het doen van noodzakelijke boodschappen uit huis te gaan.

Video

Bekijk de video van de spoed persconferentie en geef het door aan iedereen zodat ze op de hoogte zijn

We zijn in een ernstige situatie beland.

Bekijk hier de video

[quads id=1]

Kijk via Facebook:

[quads id=1]