Onze lieve Maltie Pultoo is overleden in Nederland – foto’s – video

Pultoo Nederland

“WAAROM HUILEN? DE HERE BEPAALT OF IK BLIJF OF GA. DUS NIET HUILEN”.

Love u …to the moon and back…my sis. Een lieve trouw zus, Maltie Pultoo is overleden in Nederland. Ze is 54 jaar geworden. Bekijk het bericht en de gedeelde foto’s en een video.

[quads id=1]

Lees ook de uitgebreide condoleance van broer Pastor Harold Pultoo. Geef het door aan belanghebbenden. Wij van FamilieNieuws wensen alle familieleden en de overige nabestaanden heel veel kracht en sterkte met dit zware verlies. Wilt u ook uw medeleven achterlaten? Dat kan

[quads id=1]

NEDERIGHEID TOT DE HERE SCHENKT EEUWIGHEID !
Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven
Johannes 1: 12.

Mijn zusje, MIJN trouwe vriendin had èèn byzondere sieraad.
Dat was haar ZACHTMOEDIGHEID in de WAARHEID .
Sociaalbewogen was ze.
Maart j.l. nog heb ik haar en haar man’s liefdevolle ontferming ervaren bij onze reis naar Nederland om onze bepa van 92 jaar te cremeren.
En toen kwam het bericht begin november dat zij heel ziek was.
Elke ochtend lerarengebed met haar resulteerde in haar genegenheid voor de Here Jezus.

Zij ervoer tot tranens toe de Liefde van Hem voor de mens.
Toen gaf ze de Schepper haar leven na verootmoediging tot Hem.
En nu werd de genade belofte in Johannes 3:16 ook de hare n.l.
“Want alzo LIEF heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren ZOON gegeven heeft, opdat een IEDER die in Hem gelooft, niet VERLOREN GAAT , maar het EEUWIGLEVEN HEEFT”.

HALLELUJA, ZIJ IS NU BIJ DE HERE!
TOT HAAR LAATSTE ADEM SUSTE ZE JUIST ALLEN DIE HAAR KWAMEN ZIEN: “WAAROM HUILEN? DE HERE BEPAALT OF IK BLIJF OF GA. DUS NIET HUILEN”.

1 kor 15:55 zegt;
Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning?
ZE HAD DE KRACHT EN MOED DES HEREN IN HAAR.
ZOVEEL TIJD HAD ZE OP AARDE GEKREGEN!
GOD BLESS! LATEN WIJ OOK WETEN DAT WE EEUWIG GERED ZIJN NA ONZE AARDSE LEVEN!! GOD BLESS!!

Broer Pastor Harold Pultoo.

[quads id=1]

De uitvaart heeft gisteren, zaterdag 5 december 2020, plaatsgevonden.

Bekijk onderstaande gedeelde foto’s:

Bekijk een mooie video:

[quads id=1]