Onze liefste Ronald Dorder uit Paramaribo is overleden

Dorder Paramaribo

Zelfs als ik ga door een dal van diepe duisternis ik vrees geen kwaad

Shirley Zijler maakt mede namens de diepbedroefde families bekend dat haar geliefde Ronald Dorder is overleden. Ronald woonde in Paramaribo.

[quads id=1]

Bekijk het bericht voor meer informatie en geef het door aan belanghebbenden. Wij van FamilieNieuws wensen zijn vrouw, zijn gezin, vrienden en alle overige verdrietige nabestaanden heel veel kracht en sterkte toe. Wil je ook je medeleven achterlaten? Dat kan.

[quads id=1]

De Here is mijn herder, mij ontbreekt niets;
Hij doet mij nederliggen in grazige weiden;
Hij voert mij aan rustige wateren;
Hij verkwikt mijn ziel.
Hij leidt mij in de rechte sporen
om zijns naams wil.
Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis,
ik vrees geen kwaad,
want Gij zijt bij mij;
uw stok en uw staf, die vertroosten mij.
Gij richt voor mij een dis aan
voor de ogen van wie mij benauwen;
Gij zalft mijn hoofd met olie,
mijn beker vloeit over.
Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen
al de dagen van mijn leven;
ik zal in het huis des Heren verblijven
tot in lengte van dagen.
Overleden,
Mijn man

Ronald Humphrey Dorder

[quads id=1]

Met heel veel verdriet maakt Vrouw Shirley Zijler, mede namens de overige familie bekend dat van hun is heengegaan, hun zorgzame en lieve vader, man, opa, broer, oom en beste vriend Ronald Humphrey Dorder.

Hij is overleden in de gezegende leeftijd van 71 jaar.
Ronald is geboren op 8 oktober 1949
En overleden op 30 november 2020 j.l.

De overledene heeft gewoon aan de Djompofoetoe straat 19 te Latour Paramaribo .

De uitvaart word nader bekend gemaakt. Geef het door aan belanghebbenden.

[quads id=1]

Dorder Paramaribo

[quads id=1]

4 thoughts on “Onze liefste Ronald Dorder uit Paramaribo is overleden

  1. Sterkte aan de nabestaanden. Ook namens Ruben en Henk Lynch heel veel sterkte toegewenst.
    Rust zacht. Lieve Oom Ro🙏

  2. Sterkte aan de fam.vrienden en kenissen ihb zijn Beste Vrien Ruben Lynch en Gezin. Oom Ro RIP🙏.GOD HEBBE UW ZIEL🙏

  3. STERKTE AAN EEN IEDER.
    MOGE ZIJN ZIEL EN GEEST IN VREDE RUSTEN BIJ DE GOD VAN HEMEL EN AARDE IN JEZUSNAAM.

Comments are closed.