Bekendmaking: Over de eenmalige uitkering van SRD 300 in Suriname

Suriname geld

Hierbij een officiële bekendmaking vanuit de het kabinet van de president omtrent de eenmalige uitkering van SRD 300 die slechts bedoeld is voor kwetsbare inkomensgroepen. Bekijk het bericht voor meer informatie en geef het door aan belanghebbenden.

[quads id=1]

Kijk ook naar de video van de vergadering waarin de president financiële zaken presenteert

Slechts de kwetsbare inkomensgroepen binnen de overheid en andere doelgroepen zullen in aanmerking komen voor de door de regering aangekondigde eenmalige netto-uitkering van SRD 300. De regering heeft besloten deze uitkering te geven in het kader van de armoedebestrijding. Zo gaf president Chandrikapersad Santokhi op maandag 16 november 2020 te kennen in het parlement bij de beantwoording van de vragen gesteld in de eerste ronde van de begrotingsbehandeling.

[quads id=1]

Regeringsfunctionarissen, gewezen regeringsfunctionarissen, DNA-leden, gewezen DNA-leden en hogere-inkomensgroepen zullen niet in aanmerking komen voor deze uitkering. Het staatshoofd zegt dat de regering voor deze uitkering ruimte heeft kunnen creëren door een strak prudent beleid omtrent de overheidsfinanciën.

Volgens het staatshoofd heeft het volk het zeer zwaar vanwege de financiële crisis en de COVID-19 pandemie. De regering wil de samenleving tegemoetkomen en heeft daarom in de regeringsraadvergadering van 5 november goedgekeurd om eenmalig, in de maanden november en december 2020 een uitkering van netto SRD 300 uit te keren aan de gemeenschap.

[quads id=1]

President Santokhi merkt op dat er enorme armoede heerst binnen de samenleving. De regering wil voor al haar burgers gelijke kansen zodat iedereen in de gelegenheid wordt gesteld om zich te ontwikkelen. Om dat te kunnen realiseren, zal zij de armoede binnen de samenleving moeten bestrijden. Dat is waarom ook het armoedevraagstuk een prioriteitsgebied is in de urgentiefase.

[quads id=1]

Ter uitvoering van dit prioriteitsgebied is binnen de Raad van Ministers een onderraad armoedebestrijding ingesteld. Op dit moment worden verschillende programma’s uitgevoerd om de zwakkeren te ondersteunen in de vorm van pakketten. “Echter, pakketten beperken de keuzevrijheid van de burger en zijn tevens corruptiegevoelig. Daarom werken we eraan om dit om te zetten in ondersteuning in andere vorm”, gaf het staatshoofd aan.

[quads id=1]

De minister van Financiën en Planning stelt tevens speciaal voor armoedebestrijding, middelen beschikbaar. Daarnaast is de minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting ook met een speciaal armoedebestrijdingsbeleid bezig. De minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken is bezig met de werklozenregistratie. Deze acties worden ondernomen om de steun effectief en op de juiste plaats te kunnen verlenen.

Video van de president:

[quads id=1]