Video’s – Srefidensi viering Suriname zal SRD 875.000 kosten

srefidensi Suriname

Srefidensi zal dit jaar helaas anders gevierd worden in Suriname. Dus niet zoals we gewend zijn. Een hoop activiteiten kunnen vanwege de Covid-19 pandemie niet plaatsvinden. Al met al zijn de kosten toch beraamd op ongeveer SRD.875.000.

[quads id=1]

Bekijk het bericht en de video’s voor meer informatie daarover. Er komt overigens wel een tent op het onafhankelijkheidsplein. Kijk welke activiteiten er nog meer plaats zullen vinden. ‘Is het niet beter om de SRD 875.000 te besparen?’. Dit vragen mensen in de samenleving zich af. Anderen willen deze bijzondere dag niet zomaar voorbij laten gaan? Wat denken jullie ervan?

[quads id=1]

Communicatiedienst Suriname schreef het volgende:

Commissie 45 jaar Srefidensi doet activiteiten uit de doeken. Ofschoon er uitdagingen zijn zoals het COVID-19 gebeuren zal vanuit de overheid de herdenking van 45 jaar Srefidensi aangepast worden gevierd. Zo zullen op de grote dag de 21 minuut-schoten in de vroege ochtend plaatsvinden. Na dit moment zal er omstreeks 10.00 uur een buitengewone openbare vergadering van De Nationale Assemblee plaatsvinden. Deze vergadering zal zich op het Onafhankelijkheidsplein voltrekken.

[quads id=1]

Dit zei de voorzitter van de Commissie Herdenking 45 jaar Srefidensi Pertab Goerdayal tijdens een persconferentie. De vergadering duurt tot en met 12.00 uur waarna het defilé van de gewapende machten zal plaatsvinden. Er zal ook een optocht van diverse culturele groepen georganiseerd worden. De organisatie hoopt om 13.45 uur het gedeelte van het defilé te hebben afgerond. De derde activiteit op 25 november is het gedeelte van het in ontvangst nemen van de felicitaties gekoppeld aan een receptie. Rond half vier moeten de formele handelingen achter de rug zijn. Voorzitter Goerdayal benadrukt dat alles er anders zal uitzien omdat de COVID-19 regels in acht genomen moeten worden. De inrichting van de grote tent op het Onafhankelijkheidsplein zal, gelet op het voornoemde, anders gebeuren. Er is tijdens de persmeeting uitleg gegeven over hoe de organisatie ‘crowd control’ wil uitvoeren.

Naast de activiteiten op 25 november is aan de ministeries gevraagd om met eigen budget dan wel donaties van buiten ook culturele, educatieve en sociale activiteiten uit te voeren. Ook de aan districtscommissarissen is gevraagd de dag niet ongemerkt voorbij te laten gaan, maar aan self supporting te doen en zo fondsen te verwerven.

[quads id=1]

Het kostenplaatje van de Srefidensi-viering is begroot op ongeveer SRD.875.000, waarvan SRD.700.000 bestemd is voor de activiteiten op het plein. Het resterend bedrag zal waar nodig worden aangewend, bijvoorbeeld voor het ondersteunen bij een educatieve activiteit. Om aan het totale bedrag te komen zijn er donaties gevraagd aan een 25-tal bedrijven die reeds hun bijdrage hebben toegezegd. De financiële verantwoording zal kort na de Onafhankelijkheidsviering worden gepresenteerd. Lees hier het volledige bericht

Video’s

[quads id=1]

Bekijk hier een video erover van de STVS