Video – Minister van gezondheid presenteert Covid maatregelen voor Suriname

Avondklok van 22:00 uur in de avond tot 05:00 en het is nog steeds verboden te feesten!! Jammer mensen. Het gaat inderdaad beter in Suriname maar de maatregelen worden NIET versoepeld!

De minister heeft zojuist het volk toegesproken. Hij heeft de  veiligheidsmaatregelen die vanaf MORGEN zullen gelden gepresenteerd. 

[quads id=1]

Video – Bekijk de video van de televisietoespraak van de minister. En bekijk alle 10 maatregelen. Geef het door aan een ieder zodat ze op de hoogte zijn!

COVID-19 maatregelen blijven gehandhaafd ondanks dalende trend. Hoewel het aantal COVID-besmettingen de afgelopen twee weken een dalende trend vertoond, blijven de maatregelen gehandhaafd en moeten wij als samenleving alert blijven. Deze informatie gaf minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid tijdens een televisietoespraak. “Twee weken terug heeft de President reeds aangegeven dat er een dalende trend met hoopvolle cijfers was.

[quads id=1]

Ik mag u mededelen dat deze trend zich verder heeft voortgezet. Hierdoor kunnen wij het pad naar verdere normalisatie gestadig voortzetten. De vorige week hebben wij een gemiddeld aantal van 6 besmettingen per dag gehad. Elke besmetting is er 1 teveel. Echter zijn wij nu dus wel ver beneden de gestelde gevarenzone van 25 besmettingen per dag.”

Voor de komende twee weken (9 t/m 22 november) heeft minister Ramadhin de volgende maatregelen afgekondigd:

Maatregel 1

Het Uitgaansverbod blijft ingesteld van 22:00 uur in de avond tot 05:00 in de ochtend. Buiten de tijden van het uitgaansverbod gelden de volgende maatregelen:

Maatregel 2

Geen samenscholing van groepen groter dan dertig personen. Het is verboden feesten, met inbegrip van huisfeesten, te houden. Hiervoor zal er nog steeds geen dispensatie worden verleend.

Maatregel 3

Bijeenkomsten voor rouwzittingen, uitvaarten en religieuze bijeenkomsten zijn uitsluitend toegestaan met inachtneming van de volgende voorwaarden:

[quads id=1]

Het aantal toegestane aanwezige personen wordt bepaald door de beschikbare capaciteit van de desbetreffende ruimte.
De maatstaf is gesteld op niet meer dan 1 persoon per 5 vierkante meter tegelijkertijd.
Maatregel 4

Recreatieve sportactiviteiten in de buitenlucht mogen normaal plaatsvinden. Dit zonder scheidsrechters en/of toeschouwers. Onverkort blijft van kracht dat sporten met intensief contact nog niet zijn toegestaan.

Maatregel 5

Personenvervoer door middel van het openbaar transport over de weg of over het water is uitsluitend toegestaan met inachtneming van het protocol openbaar vervoer.

Maatregel 6

Bordelen, bars, nachtclubs, dancings, discotheken en dergelijke blijven gesloten. Er zullen sancties volgen indien genoemde plekken, ondanks het verbod toch open zijn.

Maatregel 7

[quads id=1]

Restaurants en andere commerciële eetgelegenheden mogen uitsluitend ten behoeve van afhaal of bezorging open. Tenzij zij beschikken over terrassen in de openlucht.

Verder zijn opengesteld;

Markten,

recreatieoorden;

Casino’s;

gok- en vermakelijkheidsgelegenheden;

kansspelkantoren;

sportscholen, yoga, dansscholen, aerobics, zumba en sport- of fitnesscentra.

Contact beroepen, zoals de fysiotherapeuten, kapsalons, kappers en barbershops;

Dit alles volgens de geldende protocollen, met inachtneming van de COVID19 maatregelen.

Maatregel 8

[quads id=1]

De grens via de lucht wordt partieel geopend voor personenverkeer, mits wordt voldaan aan de voorwaarden en protocollen specifiek geldend voor het desbetreffend land waaruit de persoon rechtstreeks afkomstig is. De detailinformatie wordt verstrekt aan de desbetreffende actoren in de luchtvaartsector. Het mag duidelijk zijn dat de Regering U in de gelegenheid wilt stellen om op een veilige en verantwoorde wijze buitenlandse trips te maken. Dit natuurlijk conform de protocollen. Daarom vraag ik U zich zo omstandig mogelijk te laten informeren indien U plannen hebt om te reizen.

Maatregel 9

Vluchten naar het binnenland worden slechts ondernomen onder naleving van de geldende luchtvaart protocollen.

Maatregel 10

Personen in quarantaine of isolatie, maar ook personen die verplicht thuisblijven, dienen zich strikt te houden aan de maatregelen. Het is hun verboden om zich buiten hun woning of verblijfsgelegenheden te begeven of te bevinden.

Voornoemde maatregelen hebben verstrekkende gevolgen. Ingevolge daarvan de volgende toelichtingen.

[quads id=1]

Er zal gebruik gemaakt worden van de actuele incidenties van de landen. Hierbij worden de landen naar risico geclassificeerd (laag, medium en hoog). Aan de hand van de risicoclassificatie zijn er specifieke voorwaarden waaraan een reiziger moet voldoen. De risicoclassificatie van landen en de geldende voorwaarden en protocollen behorend bij de risiconiveaus zullen nader bekend worden gemaakt door de bevoegde Surinaamse autoriteiten. De classificatie van de landen zal voortdurend maar ten minste wekelijks worden bijgewerkt. Neemt u contact op met desbetreffende autoriteiten indien u wilt afreizen. De precieze voorschriften worden u meegedeeld na verkregen toestemming.
Met betrekking tot recreatieve sporten mag gesteld worden dat de protocollen voor voetbal en volleybal reeds zijn vastgesteld. Wij werken met voortvarendheid aan de protocollen van de overige takken van sport.
Alle goedgekeurde protocollen zijn te zien op de website van het BOG: www.bogsuriname.com
Ten aanzien van de handhaving. Er is een Covid Quick Response Team ingezet. Deze dienst is te bereiken op het nummer 105.

[quads id=1]

Het hoogste College van Staat, de Regering en personen uit de zorg, veiligheid en essentiële diensten zijn gevrijwaard van bovengenoemde maatregelen. Met dien verstande dat zij alle voorschriften en Covid-19 preventie protocollen dringend in acht nemen.

Gezonde voeding en optimaal bewegen, zijn volgens de bewindsman randvoorwaarden voor een goede fysieke gesteldheid. “Versterk uw eigen weerstand te allen tijde. Bescherm uzelf en uw naasten onder alle omstandigheden. Wij gaan hier samen doorheen en delen een gezamenlijke maatschappelijke verantwoordelijkheid.”

Tot slot dankte de minister de gezondheidswerkers voor hun bijdrage en zorg.

Bekijk de video van de minister en geef het door aan een ieder: