Onze moeder Ivette Blokland uit Paramaribo is er niet meer

overleden Paramaribo

Lieve mama, geef ons nu de kracht om dit te verwerken

Bij deze maken de diepbedroefde kinderen, mede namens de overige familieleden, bekend dat hun mama, Ivette Blokland, uit Paramaribo is overleden. Ze is 63 jaar geworden.

[quads id=1]

De crematie zal VRIJDAG plaatsvinden. Bekijk het bericht voor meer informatie en geef het door aan belanghebbenden. Wij van FamilieNieuws wensen de kinderen en de overige nabestaanden heel veel sterkte met dit verlies. Wilt u ook uw medeleven tonen? Dat kan

[quads id=1]

Onze moeder:
Hield van ons
Stond altijd voor ons klaar
Leerde ons te zijn wie we nu zijn
Steunde ons wanneer we dat nodig hadden
Lieve mama, geef ons nu de kracht om dit te verwerken

Met diep leedwezen maken wij bekend dat op zondag 25 oktober 2020 van ons is heengegaan onze innig geliefde moeder, schoon- en grootmoeder:

IVETTE EGMUNDA BLOKLAND

Op de leeftijd van 63 jaar.

Vrijdag 6 november 2020 zal de crematie plaatsvinden in het crematorium “Jagdew” aan de Dr.Sophie Redmondstraat te Paramaribo.

Van 15.30u tot 16.00u zal er een lezing worden gehouden.

Van 16.00 tot 16.15u zal er gelegenheid zijn tot condoleren/ en of afscheid nemen.

Om 16.15 tot 16.30u zal de crematie in familie verband plaatsvinden.

Namens de diep bedroefden:
Anuska Chan Jon Chu (in Nederland)
Clifton Chan Jon Chu , Natasja en kinderen(in Nederland)
Pearl Bulo en kind

[quads id=1]

overleden Paramaribo

[quads id=1]