Uitleg minister Levens: Geen mond/neuskap voor 12-jarigen en jonger – onderwijs Suriname

school Suriname

‘Ik doe mijn kind wel een mond/neus kap op. Anders is het toch niet veilig?’ Veel bezorgde reactie van ouders op sit bericht van het ministerie van onderwijs: Kinderen van 12 jaar en jongen hoeven geen mondkapje meer aan op school.

[quads id=1]

Andere ouders zijn blij. Ze beweren dat een mond/neus kapje levensgevaarlijk is. Maar sommige leerkrachten zijn weer bezorgd, ze vragen zich af of zij dan wel voldoende beschermd zijn. Maar wat is nu waar? De minister zegt dat kinderen beneden 12 minder snel anderen kunnen besmetten. Bekijk het bericht om te lezen wat ze nog meer zegt. Geef het door aan alle ouders, kinderen en leerkrachten. Zijn jullie gerustgesteld? Wat ga jij doen. Wel of geen mondkap. Of blijft jouw kind nu thuis?

[quads id=1]

Minister Levens: kinderen beneden 12 minder kans anderen te besmetten. Kinderen jonger dan 12 jaar hoeven geen mond- en neusbedekking meer op, omdat de wetenschappelijke inzichten van de gezondheidsautoriteiten dat hebben bepaald. Er is steeds meer onderzoek gedaan waaruit blijkt dat kinderen beneden 12 jaar niet in staat zijn om anderen te besmetten. Dit zegt minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur in een boodschap na het besluit dat leerlingen tot 12 jaar geen mond- en neusbedekking meer op hoeven tijdens schooluren.

[quads id=1]

Volgens de minister is er breedvoerig overlegd met minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid, het COVID-team, leerkrachten en ouders om tot dit besluit te komen. “Wij hebben besloten het advies van de gezondheidsautoriteiten aan te nemen en uit te voeren. Kinderen zijn dus veilig, want het advies komt van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) en onze autoriteiten”, zegt minister Levens. Leerkrachten moeten wel te allen tijde hun mond- en neusbedekking op hebben om zichzelf te beschermen.

[quads id=1]

Door de aanhoudende hitte is ook besloten dat de scholen vanaf dinsdag 20 oktober tot en met vrijdag 13 november eerder mogen sluiten. In sommige klassen loopt de temperatuur op tot 35 graden en dat is niet gezond voor zowel de leerlingen als de leerkrachten. “Heel vroeger was oktober de maand waarin de scholen halve dagen draaiden, dat is een oude gewoonte. Toen was het minder heet. Nu is het enorm heet en dan moet je wel luisteren naar de mensen die daar last van hebben, de leerlingen en leerkrachten. Daarom is besloten dat door de aanhoudende hitte, de scholen eerder te sluiten.” De Basisscholen zullen om 11:30 uur sluiten en de VOJ- en VOS-scholen om 12:00 uur.

[quads id=1]

Naar aanleiding van dit besluit worden minder lesuren gedraaid, maar volgens de minister is er sprake van een andere situatie. “We hebben een COVID-crisis, we hebben een overmatige hitte en je kunt niet doen alsof er geen covid en geen hitte is.” Minister Levens geeft wel de garantie dat samen gekeken zal worden naar hoe het schooljaar succesvol afgerond kan worden. “Er zijn andere tijden, dus we gaan ook andere maatregelen treffen.”

2 thoughts on “Uitleg minister Levens: Geen mond/neuskap voor 12-jarigen en jonger – onderwijs Suriname

  1. Hoe verklaar je nu dat in het land van oorsprong van deze covid 19 alle kindertjes van Klein tot groot Wel met een neuskap rondlopen/naar school gaan. On danks zijn bevolking ,groter dan 1miljard hadden zij als eerste land ter wereld de ziekte nagenoeg volledig onder controle.Dank zij deze mond/neuskap.
    Het moet mij ook van het hart dat wij vaak genoeg de klok horen luiden maar niet weten waar de klepel hang. Wij meten naar willekeur de temperatuur aan de pols,hals of zelfs voorhoofd. Hebben wij ons zelf afgevraagd of deze apparaatjes wel Veilig zijn?? In het land van productie van deze apparaatjes wordt 3keer per dag de temperatuur van alle schoolkinderen gemeten en wel aan de POLS. Zou ene arts die dit(meten aan de hals of voorhoofd) het beter kunnen weten dan de producent van deze apparaatjes. We leven nu eenmaal (naar het schijnt) in het land van de blinden waar 1 oog koning is.

Comments are closed.