Onze lieve oom Henri Jubitana is overleden in Suriname

jubithana

Wederom een triest bericht voor deze families

De diepbedroefde families Taloon, Swedo, Sabajo en Jubitana te Witsantie maken bekend dat hun geliefde oom Henri Jubitana is overleden in Suriname. Hij is 59 jaar geworden

[quads id=1]

De uitvaart zal MORGEN plaatsvinden te Witsanti. Bekijk het bericht voor meer informatie en geef het door aan belanghebbenden. Wij van FamilieNieuws wensen de families, zijn moeder, dochter en alle overige nabestaanden heel veel sterkte met dit zware verlies. Wilt u ook uw medeleven tonen? Dat kan

[quads id=1]

O, Heer,
Gij die genade zijt voor allen,
verlos mij van alle zonden
en reinig mij genadevol
met het vuur
van uw Heilige Geest.
Neem weg mijn hart van steen
en geef me een hart
van vlees en bloed,
een hart dat U bemint en aanbidt.
Een hart dat zich in U verblijdt,
U wil volgen en U waardeert,
in Christus naam.
Amen.

De diepbedroefde  families Taloon, Swedo en Sabajo te Witsantie maken bekend dat van hen is heengegaan hun geliefde zwager, oom en neef

Henri Jubitana

Hij is 59 jaar geworden.

De uitvaart van onze lieve zoon, broer, oom, neef, zwager en opa Henri Jubitana zal vrijdag 16 oktober 2020 plaatsvinden in Suriname te Witsantie. Om 11.00 uur vertrekken van van het mortuarium. Bekijk onderstaande foto voor alle info. Geeft u het door aan belanghebbenden

[quads id=1]

jubitana Suriname

Rust zacht oom Henri wij zullen u nooit vergeten
Wij Zullen de covid maatregelen in acht nemen😷

[quads id=1]