Straks binnen 20 minuten je covid-19 testresultaat! video

testen luchthaven Suriname

Goed nieuws: De snel test is binnenkort beschikbaar in Suriname!  Dat zou geweldig zijn want dan krijg je binnen 20 minuutjes het resultaat van je test! Je weet dan vrijwel direct of je ziek bent en dus een gevaar bent voor anderen.

[quads id=1]

Deze snel testen kunnen eventueel op de luchthavens worden gebruikt. Handig, dan weet je direct wat de status van de passagiers is. Bekijk het bericht voor meer informatie en luister (nogmaals) naar de video van de president. Geef het door aan een ieder zodat ze op de hoogte zijn.

[quads id=1]

Binnenkort snel test COVID-19

Binnen niet al te lange zal de sneltest voor het detecteren van het COVID-19 virus operationeel zijn. Naar verwachting zal deze aan het begin van de volgende maand mogelijk zijn. “Hierdoor kunnen we binnen 20 minuten de uitslag van een COVID-19 test hebben. Deze snel testen kunnen eventueel op de luchthavens worden ingezet’’, aldus president Chandrikapersad Santokhi tijdens zijn TV toespraak in het kader van de getroffen COVID-19 maatregelen.

Condoleance aan de getroffen families

De regering zal continu blijven evalueren om na te gaan in hoeverre de genomen maatregelen effectief en doelmatig zijn. “Ik condoleer mede namens de regering elke burger die een naaste heeft verloren aan COVID-19. Wij zijn ons ervan bewust dat de COVID-19 Pandemie ontwrichting brengt.

[quads id=1]

Armoede in de samenleving

Wij werken hard aan het inzetten van de nodige middelen, die verlichtend kunnen werken. Steun wordt gegeven waar dat nodig en doelmatig is. Vooralsnog wordt die steun gegeven in de vorm van pakketten. Wij zullen spoedig overgaan naar een systeem waarin de burger meer keuzevrijheid heeft. De bestrijding van armoede in de samenleving blijft onze prioriteit” aldus het staatshoofd.

Uitbraken

[quads id=1]

Ons land heeft te kampen gehad met uitbraken in Apoera, Jarikaba en Kwamalasamutu. Door het prompte optreden van de overheid is de situatie daar inmiddels onder controle. Op deze plekken zijn tijdig adequate isolatie- en quarantaine maatregelen getroffen.

Beschermen van onze kinderen

Desalniettemin blijft de situatie daar met bijzondere aandacht gemonitord. Uit voorzorg is de afgelopen week 1 school gesloten. De bescherming van onze kinderen geniet bijzondere prioriteit. “In dit verband worden de scholen intensief gemonitord en zal indien dit noodzakelijk is direct tot actie worden overgegaan”, aldus president Santokhi.

Bekijk de volledige video van de toespraak van de president: Kijk vanaf minuut 4.21

[quads id=1]