Bel nu 105 als de samenleving zich niet houdt aan de regels – politie Suriname – video

politie Suriname

De 1 noemt het klikken en de ander noemt het noodzakelijk!

Ga jij 105 als je buren een feestje geven? Ga jij 105 bellen als je merkt dat de buschauffeur teveel mensen toelaat? Ga je 105 bellen als je ziet dat de samenleving zich niet houdt aan de voorgeschreven corona regels?

[quads id=1]

Het nummer 105 is vanaf nu officieel in gebruik. Samen kunnen we er namelijk voor zorgen dat het aantal besmettingen niet meer stijgt. Dus als je buurman een dede osso houdt met 100 man in zijn huis, is het het voor u en onze veiligheid belangrijk dat je belt. De minister roept een ieder op om zich te houden aan zijn plicht als burger. Ga jij ook bellen of doe je hier niet aan mee? Bekijk het bericht voor alle informatie hierover.

[quads id=1]

105 in gebruik genomen

Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie heeft vanmorgen, maandag 5 oktober, officieel het startsein gegeven van de ingebruikname van de verkorte telefoonnummer 105. Dit nummer is speciaal bestemd om meldingen door te geven van overtredingen van de Covid-19 maatregelen die gelden in ons land. Dat heeft politie Suriname bekend gemaakt.

Daarnaast heeft de minister de ruimte waar het Quick Response Team-Covid 19 Paramaribo Noord-Oost gehuisvest is officieel in gebruik laten nemen. Het QRT-Covid 19 Par’bo Zd-O. is ondergebracht op het district commissariaat Paramaribo Zuid-Oost en bestaat uit ambtenaren van politie, ambtenaren van het Surinaams Nationaal Leger, ambtenaren van de Bestuursdienst en ambtenaren van Volksgezondheid.

[quads id=1]

Hij roept de samenleving op om daar waar de maatregelen niet worden nageleefd, haar burgerplicht te vervullen en 105 te contacten.

Politie

De bewindsman zegt dat er nationaal verschillende maatregelen zijn getroffen waarbij eenieder beperkte bewegingsvrijheid heeft. “Dit is niet gedaan om u als individu onaangenaam te zijn, maar om de gezondheid binnen de Surinaamse grenzen te waarborgen.” De politie is het orgaan dat moet toezien op de naleving en handhaving van deze maatregelen. Om de druk op de politie te reduceren is er vanuit het ministerie van Justitie en Politie een manier bedacht om de controlewerkzaamheden te verhogen, te weten het in het leven roepen van de Quick Response Teams. Het is namelijk de bedoeling dat er landelijk QRT’s zullen komen. Deze teams bestaan uit politieambtenaren, militairen, ambtenaren van de bestuursdienst, het ministerie van Volksgezondheid (BOG) en ambtenaren van Arbeidsinspectie.

[quads id=1]

De hoofdtaak is toezien op de naleving van de COVID-19 maatregelen die gelden in Suriname. Minister Amoksi: “Alle gevallen waarbij de COVID-19 maatregelen worden overtreden, kunt u vanaf vandaag doorgeven op het nummer 105. Dit nummer zal 1×24 uur te bereiken zijn”. De bewindsman doet een beroep op de totale samenleving om constant de COVID-19 maatregelen in acht te nemen en haar bijdrage te leveren op het doorgeven van de informatie.

Bel 105

Hoofdinspecteur van politie, Humphrey Naarden, zegt dat het handhaven van de COVID-19 maatregelen tot nu toe goed verloopt. Hij legt uit dat de meldingen via de Command Center gaan en doorgespeeld naar het politiebureau van het ressort waar de overtreding zich afspeelt. De coördinatie van 105 zal ook bij de Command Center zitten. Met het in het leven roepen van het QRT verwacht de politiefunctionaris dat de response van de overheid cq. de politie veel sneller en effectiever zal geschieden. Hij roept de samenleving op om daar waar de maatregelen niet worden nageleefd, haar burgerplicht te vervullen en 105 te contacten.

Districtscommissaris Ricardo Bhola wees erop dat het aantal besmettingen aan het afvlakken was, maar dat een opwaartse spiraal wordt waargenomen. De regering heeft gemeend niet langer aan de kant te blijven staan en dit een halt toe te roepen. De burgervader ziet het QRT graag niet optreden, maar zegt dat de realiteit anders is. Het commissariaat krijgt veel meldingen binnen waar er overtredingen van de maatregelen plaatsvinden. DC Bhola ondersteunt daarom het initiatief volledig. Hij zal waken dat alles richting volgens wet en recht gebeurt. Geef het door!

[quads id=1]

politie Suriname

Bekijk de video erover: