Wederom Total Lockdown voor het bestuursressort Kabalebo

kabalebo Suriname

Eerder deze maand had het ressort te maken met doden en besmette baby’s. Zover mag het nu niet meer komen vandaar wederom een drastisch besluit!

Vanaf MORGEN gaat bestuursressort Kabalebo in Suriname weer volledig op slot!! Dus 2 weken lang mag niemand op straat! De situatie is helaas nog niet totaal onder controle. 

[quads id=1]

Zaken kunnen namelijk weer uit de hand te lopen. Dus strengere maatregelen dienen getroffen te worden. Bekijk onderstaande brief van de DC voor meer informatie en details. Geef het door aan iedereen zodat men op de hoogte is.

[quads id=1]

BEKENDMAKING

Gaarne vraag ik uw aandacht voor het volgende. Op advies van het Ministerie van Volksgezondheid i.s.m. het Ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport wordt er een tweede Total Lockdown voor het bestuursressort Kabalebo ingesteld. Dit als voorzorgsmaatregel ter voorkoming van een mogelijke tweede uitbraak van het Covid-19 virus in het bestuursressort.

2 weken

[quads id=1]

Deze maatregel gaat in op dinsdag 29 september 2020 om 05.00 uur en duurt tot en met woensdag 13 oktober 2020, om 05.00 uur. Gedurende deze twee weken zal het NIET toegestaan zijn het gebied binnen te komen en of te verlaten. Verder is het niet toegestaan dat burgers zich op straat begeven mits zij hiertoe dispensatie hebben. Benadrukt wordt dat alle andere maatregelen, getroffen door de president, Z.E. Ch. Santoki, onverkort van kracht blijven.

Niet onder controle

De situatie is nog niet totaal onder controle. Blijft u de Covid-19 maatregelen streng in acht nemen.

Hopend u hiermede geïnformeerd te hebben.
Hoogachtend,
De Districtscommissaris van het
Bestuursressort Kabalebo,

kabalebo Suriname

Mevr. J. Lewis
Ps.

[quads id=1]

De officiële bekendmaking wordt vanavond gepubliceerd.
Burgers kunnen vandaag nog inkopen doen om de komende dagen te overbruggen.

Eerdere berichten en video’s

Doden en besmette baby’s – Kabalebo gaat volledig op slot – video coronavirus Suriname

Video’s – Wat gebeurt er met de corona doden? Wat is swappen? – Kabalebo zit op slot