Mijn geweldige oma, Patricia Dundas – Koster, is overleden in Paramaribo

Patricia Dundas

Oma, voor mij bestond er geen lievere vrouw dan U!

Met deze woorden maakt de diepbedroefde Tekisha Abel, mede namens de rest van de familie, bekend dat haar lieve oma Patricia Dundas – Koster is overleden. Haar oma was werkzaam bij Milieu Beheer, nu Openbaar groen, en bij Stadszending Suriname.

[quads id=1]

Bekijk het bericht voor meer informatie. Wij van FamilieNieuws wensen Tekisha en de rest van haar familieleden heel veel sterkte en kracht toe. Wilt u ook uw medeleven tonen? Dat kan.

[quads id=1]

Samuel 2:6-8
“De Here doodt en doet herleven,
Hij doet naar het dodenrijk neerdalen en daaruit opkomen. De Here maakt arm en maakt rijk. Hij vernedert, ook verhoogt hij. Hij heft de geringe op uit het stof. Hij heft de arme omhoog uit het slijk, om hem te doen zitten bij edelen en een erezetel te doen verwerven, want de grondvesten der aarde zijn des Here”.

Met heel veel verdriet maakt Tekisha Abel bekend dat van haar is heengegaan, haar geweldige grootmoeder,

Patricia Albertina
Dundas – Koster

In de gezegende leeftijd van 82 jaar.

Ze werd geboren op 8-11-1937 in Paramaribo.
Ze was gepensioneerd als personeelschef van het voormalig Milieu Beheer, nu Openbaar groen en van het Stadszending Suriname.

Oma, voor mij bestond er geen lievere vrouw dan U!
Wij zullen u erg missen Oma.

Namens:
Echtgenoot: Adolf Dundas
Haar dochter:
Rosanna Herder Dundas en echtgenoot Henk Herder.

Haar dochter:
Irene Dundas

Haar zonen, nu wijlen: Guno Dundas
Marlon Dundas
En Renee Dundas.

Kleinzoon:
Jonathan Abel

Kleinkinderen in Amerika: Ajanie Dundas
Ariel Dundas
Marry en Michael Dundas en Josua Dundas

En achterkleinkinderen:
Chayliann Abel &Jovann Washington junior.

De uitvaart vindt plaats op Woensdag 23 September op de openbare begraafplaats aan de Rahemal weg. Dit is een straat aan de overkant van het Bungalowpark.  De rouwdienst en het afscheid nemen is van 2u tot 3u in de middag in de aula aldaar.

TE MASRA KONG WIE SA SHIE YU OMA!!!

[quads id=1]

Patricia Dundas

[quads id=1]