Video presentatie president omtrent nieuwe maatregelen in Suriname

president Santokhi

Het onderwijs proces wordt gestart. Weekend lockdown is opgeheven, maar dat betekent niet dat jullie lekker vrij kunnen gaan feesten!!!

Belangrijke video – De president heeft zojuist het volk toegesproken! De effecten van de aangepaste maatregelen zijn duidelijk zichtbaar. Vandaar dat vanaf maandag 14 september tot en met zondag 27 september nieuwe maatregelen gelden. Bekijk de video van de president en bekijk de volledige lijst met de aangepaste maatregelen Geef het door aan een ieder! Zodat ze hier rekening mee kunnen houden!

[quads id=1]

Effecten aangepaste maatregelen zichtbaar; weekend lockdown opgeheven. De afgelopen twee weken heeft de regering zoals gebruikelijk, op basis van de huidige situatie rond COVID-19, alle getroffen maatregelen geëvalueerd. Deze maatregelen waren noodzakelijk en urgent om de zorgwekkende situatie die wij met ons allen waarnamen, in te dammen en het tij te keren. De effecten van de aangepaste maatregelen zijn duidelijk zichtbaar. De laatste twee weken is een duidelijke trend van daling van het aantal COVID-19 positief geteste personen waar te nemen.

[quads id=1]

president Santokhi

Hoewel het aantal positief geteste personen een daling vertoont, laten de cijfers zien dat wij echter nog lang niet de gewenste omstandigheid hebben. “Wij merken op dat de meeste besmettingen nog steeds plaatsvinden in het zuiden van Paramaribo en in het noorden van Wanica. Wij blijven zeer bezorgd over de situatie in het binnenland. Wij zien ook een uitbreiding naar de overige ressorten en districten. Wij merken een zorgwekkende ontwikkeling dat mensen naar de recreatieoorden in het binnenland trekken, terwijl bekend is dat dergelijke situaties de verspreiding van COVID-19 bevorderen”, zei president Chandrikapersad Santokhi in zijn toespraak op zondag 13 september 2020.

De regering heeft besloten de maatregelen aan te passen voor de komende twee weken. Vanaf maandag 14 september tot en met zondag 27 september gelden de volgende maatregelen:

Maatregel 1
De weekend lock-down wordt opgeheven. Het uitgaansverbod van 20:00 uur in avond tot 05:00 in de ochtend blijft echter van kracht. Buiten de tijden van het uitgaansverbod gelden de volgende maatregelen:

[quads id=1]

Maatregel 2
De grenzen via land, water en lucht blijven gesloten voor personen, tenzij om dringende redenen toestemming wordt verleend door het COVID-19 Crisis Management Team.

Maatregel 3
De controleposten voor beweging van personen op diverse plekken blijven gehandhaafd.

Maatregel 4
Het onderwijsproces wordt gestart met inachtneming van de door het ministerie ontwikkelde COVID-19 preventie protocollen.

Maatregel 5
Het samenscholingsverbod is geldig voor groepen groter dan tien personen. Het is verboden feesten, met inbegrip van huisfeesten, te houden. Er zullen geen dispensaties worden verleend.

Maatregel 6
Bijeenkomsten voor rouwzittingen, uitvaarten en religieuze bijeenkomsten zijn toegestaan uitsluitend indien en voor zover niet meer dan 50 (vijftig) personen tegelijkertijd ter plaatse aanwezig zijn en met inachtneming van de voorschriften.

[quads id=1]

Maatregel 7
Sportactiviteiten in de buitenlucht mogen normaal plaatsvinden, met inachtneming van de voorschriften; onverkort blijft van kracht dat contactsporten niet zijn toegestaan.

Maatregel 8
Het vervoer van personen door middel van het openbaar transport over de weg of over het water is uitsluitend toegestaan met inachtneming van het protocol openbaar vervoer. De naleving en handhaving van het protocol Openbaar Vervoer zal onder verantwoordelijkheid zijn van het Ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme.

Maatregel 9
Nachtclubs, dancings, discotheken en dergelijke maar ook bordelen en bars blijven gesloten.

Maatregel 10
Restaurants en andere commerciële gelegenheden voor het bereiden en leveren van eten zijn open uitsluitend ten behoeve van afhaal of bezorging mits zij beschikken over terrassen in de openlucht.

[quads id=1]

Maatregel 11
Verder zijn met de volgende sectoren en bedrijfstakken concrete afspraken gemaakt om onder de geldende voorschriften in de protocollen, open te gaan: recreatieoorden; casino’s; gok- en vermakelijkheid gelegenheden; kansspel kantoren; sportscholen, yoga dansscholen, aerobics, zumba, sport- en fitnesscentra of –gelegenheden; contact beroepen, zoals binnen de fysiotherapeuten, kapsalons, kappers en barbershops, en markten. Ook hier geldt strikte naleving van de voorschriften.

Behalve de nieuwe maatregelen, moeten wij ons blijven houden aan de verplichte maatregelen:
– Het dragen van een mond- neus bedekking;
– Het aanhouden van 1.5 m fysieke afstand, de zogeheten Covid afstand;
– Het regelmatig desinfecteren van de handen.

[quads id=1]

President Santokhi roept eenieder op zich te houden aan de maatregelen. “Laten wij niet vergeten, u bent de eerstverantwoordelijke voor het welzijn en de gezondheid van u zelf, uw gezin en familie”, benadrukte het staatshoofd.
Video:
Via Youtube:

Via Facebook