Medewerkers AZP besmet geraakt – Video ziekenhuis – 106 mensen genezen en meer dan 4100 positieve testen

Het aantal besmettingen groeit verder. Inmiddels hebben we al meer dan 4100 positieve testen gehad in Suriname. Maar gelukkig zijn er vandaag 106 mensen genezen verklaard

De angst om besmet te raken met het coronavirus is groot. En dat geldt vooral voor de mensen in de zorg. De afgelopen weken zijn bij meerdere medewerkers en patiënten van het AZP Paramaribo besmettingen met het coronavirus geconstateerd. Verplegend personeel van het ziekenhuis vreest besmet te raken.

[quads id=1]

Video – AZP-directeur Claudia Marica-Redan zegt dat het ziekenhuis er alles aan doet om de veiligheid van patiënten en personeel te garanderen. Lees onderstaand bericht voor meer informatie. Bekijk ook de nieuwe video over de bewaking en beveiliging in het ziekenhuis.  De temperatuur kan nu trouwens ook in de hals worden opgemeten indien. Dus het hoeft niet perse via uw voorhoofd! Geef het door aan belanghebbenden.

[quads id=1]

Ondertussen is de officiële covidteller weer bijgewerkt. Bekijk het bericht om de cijfers van vandaag te bekijken.

AZP ziekenhuis

Verplegend personeel van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) vreest besmet te raken met het gevreesde Covid-19. De afgelopen weken zijn onder medewerkers en patiënten besmettingsgevallen geconstateerd. Dat schrijft De Ware Tijd Suriname

Medewerkers van vooral de afdeling Neurologie vinden dat de directie onvoldoende doet om het risico op besmetting te minimaliseren. Zo werden patiënten op een kamer gehouden nadat een vrouw die ook daar werd verpleegd was overleden en naar achteraf is gebleken het virus onder de leden had. “Pas de volgende dag werd die kamer gereinigd, terwijl we ook gewoon daarin moesten blijven werken”, zegt een medewerker.

[quads id=1]

Meerdere besmettingen

De Ware Tijd wordt voorgehouden dat de afgelopen zes weken acht medewerkers en zeven patiënten op de afdeling Neurologie positief zijn getest op het virus. Of de besmettingen in het ziekenhuis hebben plaatsgevonden is niet duidelijk. AZP-directeur Claudia Marica-Redan bevestigt dat personeel besmet is geraakt. “AZP heeft sinds enige tijd te maken met positieve medewerkers. Ter begeleiding van het zorgpersoneel en overige medewerkers zijn er specifieke zorgprotocollen in werking. Ook het veilig werken wordt dagelijks gemonitord door de verschillende audit teams”, zegt de directeur.

Echter, het personeel vindt dat er veel meer gedaan zou moeten worden. De medewerkers beklagen zich erover dat terwijl al enkele besmettingen waren vastgesteld ze gewoon moesten blijven doorwerken. “De opnames gingen gewoon door en patiënten worden niet getest vóór opname”, stelt een personeelslid. “Pas bij koorts wordt er geswabt en de leiding blijft zeggen ‘let op jezelf, als je klachten hebt laat je testen'”, voegt de bezorgde medewerker eraan toe.

[quads id=1]

Klachten komen later

Marica-Redan stelt dat het ziekenhuis de laatste tijd ook te maken krijgt met patiënten die in het begin nog geen Covid-19-symptomen vertoonden, maar op een later moment positief bleken te zijn. Om verergering van de situatie te voorkomen zijn er maatregelen getroffen. Zo wordt bezoek van buiten beperkt of waar nodig stopgezet.

Bescherming

Op andere afdelingen waar er een tekort is aan personeel vinden alleen spoedopnames plaats. “Helaas kunnen wij niet alle patiënten naar andere ziekenhuizen verwijzen”, verzucht de AZP-directeur. Het personeel heeft intussen beschermingsmiddelen gekregen zoals mond/neuskapjes en beschermende kleding. Echter, de jasjes kunnen niet onder alle omstandigheden worden gedragen, wordt beweerd.

[quads id=1]

Bekijk hieronder een video van het ziekenhuis met extra informatie omtrent de veiligheid en bewaking: Wekelijks overleg met medici en de directie, maakt dat wij in kunnen spelen op de nieuwe ontwikkelingen rondom COVID-19. Een van de nieuwe updates is dat de temperatuur naast het voorhoofd, nu ook bij de hals kan worden gemeten.

2 thoughts on “Medewerkers AZP besmet geraakt – Video ziekenhuis – 106 mensen genezen en meer dan 4100 positieve testen

  1. Met 2 ivermectin tabletten van 6 mg en daarna 1 tablet van 6 mg per week is het personeel dat in contact komt profylactisch beschermd tegen covid 19.
    Met: 2 tabletten van 400mg hydroxychloroquin en 100mg zinc en daarna om de andere dag 200mg hydroxychloroquin en 100mg zinc is men ook profylactisch beschermd.
    Waarom doet men dit niet?
    Voorkomen is beter dan genezen!

Comments are closed.