Wij danken een ieder voor de steun rondom het overlijden van onze moeder Irma Meye – Breeveld – foto’s

overleden moeder Suriname
God’s zegen aan u allen

De kinderen Jerrel, Ortwin, Clarence, Marvin en Naomi bedanken, middels dit bericht, een ieder voor hun steun rondom het overlijden van hun mama, Irma Meye – Breeveld

Bekijk het bericht voor meer informatie. Wij van FamilieNieuws wensen de kinderen, hun gezinnen en alle overige nabestaanden heel veel sterkte met dit verlies. Wilt u ook uw medeleven tonen? Dat kan

Dankbetuiging

De Here, u God is bij u, Hij is de machtige verlosser, Hij zal vol blijdschap over u zijn, Hij zal over u juichen met een lied van vreugde.
Zefanja 3.17.

Middels deze tekst brengen wij, de kinderen van wijlen mevr.

Irma, Reginia, Paulina, Breeveld
Gehuwd Meye,

Overleden d.d 10 Augustus 2020
Terug gegeven aan de Schepper d.d. 12 Augustus 2020,

een speciaal woord van dank uit aan een ieder die op welke wijze dan ook zich heeft ingezet tijdens ziekte, overlijden en de uitvaart van onze moeder, grootmoeder en overgrootmoeder.

Wij danken in het bijzonder de federatie van afleggers o.l.v. Gran brada Goedhart, aflegvereniging Glorie en alle overige aflegvereningen.

Dominee Breeveld Lucia voor haar troostrijke woorden. De pastorale zuster Noslin Gisla en gezin. Alle overige gebedsgroepen in Suriname en het buitenland.

Het personeel en de specialisten van het s’ Lands Hospitaal en het Diakonessenhuis. Het personeel van Huize Ashiana. Het thuiszorg team o.l.v Zr. Akrum. Het personeel van bejaardentehuis Good and Excellent.

Het personeel van uitvaartbedrijf M.J. Poese.

Alle families, vrienden en kennissen in Suriname en het buitenland.

Namens de kinderen.
Jerrel en gezin, Ortwin en gezin, Clarence en gezin, Marvin en gezin, Naomi Hunsel-Meije en gezin. God’s zegen aan u Allen🙏

Foto’s

Lees ook: Onze lieve moeder Irma Meye – Breeveld is vanmorgen overleden in Suriname