Boetes tot SRD 25.000,- voor niet naleven maatregelen – Video Politie Suriname

politie Suriname

Hierbij een officieel en zeer belangrijk bericht van de politie voor de samenleving van Suriname. De politie roept een ieder op om zelf de verantwoordelijkheid op zich te nemen. Zo niet krijgen zij alle bevoegdheid om op te treden tegen personen die zich niet houden aan de COVID-19 maatregelen.

[quads id=1]

Daarbij kunt u een boete krijgen die op kan lopen tot een maximum van SRD 25.000,-. Lees onderstaand bericht goed door en kijk naar de video. Geef het dor aan een ieder. Bij deze is iedereen gewaarschuwd. Heb je geen geld om boetes te betalen, zorg er dan voor dat je je aan de regels houdt!

[quads id=1]

Politie roept samenleving op verantwoordelijkheid op zich te nemen. De politie heeft alle bevoegdheid om op te treden tegen personen die zich niet houden aan de COVID-19 maatregelen. Indien blijkt dat de openbare orde en veiligheid wordt verstoord of de eigen gezondheid of dat van medeburgers in gevaar wordt gebracht, kan de overheid hard optreden. De basis hiervoor is vastgelegd in de grondwet en het politie handvest. Echter, politie-inspecteur Richie Akkal roept de samenleving op ervoor te zorgen dat politieoptreden niet noodzakelijk is.

[quads id=1]

De politie-topper heeft tijdens de COVID-19 persconferentie op 11 augustus benadrukt dat iedere burger een eigen verantwoordelijkheid heeft. “Wij drukken de samenleving op het hart om het de politie niet moeilijk te maken bij de handhaving van de gezondheid van ons geliefd Suriname.”

De politie tracht er alles aan te doen om te vermijden dat burgers bij het niet naleven van de COVID-19 maatregelen worden afgevoerd naar een plaats van bewaring. Ook het toepassen van een ander instrument; het verstrekken van boetes tot een maximum van SRD 25.000,- en het inzetten van een strafrechtelijk proces tegen personen die regels blijven overtreden, is voor de autoriteiten geen prioriteit.

[quads id=1]

Inspecteur Akkal zegt dat indien de samenleving zich verantwoord opstelt en meehelpt aan de handhaving van de openbare orde en veiligheid, zij het land ook helpt om onnodige onkosten ten behoeve van extra werk van de veiligheidsdiensten en controleposten te besparen. Aan zij die de regels blijven overtreden zegt hij: “de politie zal niet blijven vermanen. Als u ons ertoe dwingt zullen wij de maatregelen moeten treffen die u het hardst zullen treffen.” Tot slot roept de politie-topper de samenleving op om in eenheid en harmonie de strijd tegen COVID-19 te voeren.

Video

[quads id=1]

Bekijk hier de video ervan. Kijk vanaf 1.28 minuten

Bron:

Politie roept samenleving op verantwoordelijkheid op zich te nemen

3 thoughts on “Boetes tot SRD 25.000,- voor niet naleven maatregelen – Video Politie Suriname

  1. Als zelfs de politie niet weet hoe een mondkap af te doen, leve de Covid besmettingen. Niet niet niet schuiven onder de kin. Volledig af doen. Echt jammer dit te zien. Wie geeft het volk goede tips. Ik denk dat hij een eerste boete mag betalen ” mondkap foutief opereren!!!

  2. JE HEBT TOCH VAN SOMMIGE MENSEN DIE GEWOON OPEN BLIJVEN,JULLIE DOEN DAAR DAN NIETS MEE,OMDAT ER ZWIJGELD WORDT BETAALD,OE TJEK DAT FOS MORO BOENG,WIJ ZULLEN AAN DE REGELS HOUDEN TROUWENS IK,MAAR ER ZIJN BEPAALDE PLAATSEN NORMAAL OPEN ALSOF ER NIETS AAN DE HAND IS,DOEN JULLIE WAT ERAAN,MAAR SOLANGA WE SJIE MONIE,DAN WE DEH RUSTIG,DAAROMA KLO KONDRE NE GO VOORRUIT,ALLEEN MAAR CORRUPTIE

Comments are closed.