Pandit uit Suriname is besmet geraakt – bericht voor belanghebbenden

pandit Suriname
Hierbij een bericht voor de mensen in Suriname: Eerwaarde Pandit Nandoe Tewarie is positief getest op het Corona- virus. Hij is besmet. Dit wordt bekend gemaakt in overleg en toestemming van de familie.

[quads id=1]

Tevens vragen zij de mensen die de afgelopen weken in nauw contact met de Pandit zijn geweest, hun gezondheid in de gaten te houden. Heeft u koorts, moet u hoesten of heeft u andere griepachtige verschijnselen? Maak contact met uw huisarts. Bekijk het bericht voor meer informatie. Geef het door aan iedereen zodat ze op de hoogte zijn. Wij van FamilieNieuws wensen de Pandit veel beterschap toe. En we bedanken hem en zijn familie voor het bekendmaken van dit bericht.

[quads id=1]

Pandit uit Suriname

Lees onderstaand bericht geplaatst door Nitin Jagbandhan op social media

Sítárám dierbaren,

In overleg en met toestemming van de familie moet ik u helaas mededelen dat onze Voorzitter van de Priesterraad van de Vereniging Shrí Sanátan Dharm Mahá Sabhá Suriname, de eerwaarde Pt. B.Nandoe Tewarie, heden positief is getest op het Corona- virus maar vooralsnog geen symptomen vertoont.

[quads id=1]

Hierbij doen wij namens het Hoofdbestuur en Priesterraad van de organisatie een beroep op alle personen die de afgelopen week in nauw contact met hem zijn geweest, nauwlettend hun gezondheid in de gaten houden. Ingeval van koorts of andere symptomen gelieve z.s.a.m. contact te maken met de gezondheids- autoriteiten.

[quads id=1]

Wederom benadrukken wij de ernst van dit virus, geen grappen te maken en alle (preventieve) maatregelen in acht te nemen die door het Covid team zijn aangegeven. Ook de instructies die door Sanátan Dharm m.b.t. o.a. de te verrichten rituelen zijn gegeven worden weer op het hart gedrukt. Wat niet dringend is uitstellen!!!

Wij hopen dat Pt. B.Nandoe Tewarie z.s.a.m. hersteld en doen een dringend beroep op de samenleving om de meeste voorzichtigheid in acht te nemen.

Blijf thuis/ blijf veilig

Hoogachtend,
Pt. Nitin Jagbandhan
Secretaris Priesterraad Suriname
Facebook

[quads id=1]

U kunt op onze Facebook pagina reageren op dit artikel. Uw mening, advies en/of power stellen wij zeer op prijs. U mag dit bericht delen met uw vrienden en familie! Wilt u een verhaal of familiebericht plaatsen? Bekijk onze contactpagina en stuur ons een bericht of app-bericht. Wij publiceren het gratis. FamilieNieuws is er voor en door mensen uit Paramaribo, Suriname en Nederland