Alle kinderen moeten een mondkapje op – temperatuur wordt gemeten en handen ontsmet – Nieuw protocol onderwijs Suriname – video

onderwijs Suriname
Kinderen, ouders en leerkrachten opgelet!! Hierbij het vernieuwde protocol voor de kinderen die maandag zullen starten op school. De kinderen MOETEN en mondkapje op. Niet alleen voor hun bescherming maar ook voor de bescherming van anderen

[quads id=1]

Video – Ouders praat met jullie kinderen over het dragen van een mondkapje. Begin alvast met ze te oefenen. Bekijk het bericht met alle nieuwe veiligheidsmaatregelen op een rij. Neem ze door. Kijk naar de live video met de uitleg van minister Ferrier voor extra info. Geef het door aan iedereen!

[quads id=1]

Covid-19 website schreef het volgende: Protocol herstart onderwijsproces voor toets -en examenkandidaten op 6 juli 2020 (revised). Dit protocol dient als handreiking voor de scholen bij de herstart van het onderwijsproces voor de toets en examenklassen,

In dit protocol wordt ingegaan op een aantal praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne waar rekening mee gehouden dient te worden door de scholen.

[quads id=1]

 1. Leerlingen van leerjaar 8 van de basisschool en leerlingen van de examenklassen van het VOJ en VOS-onderwijs gaan vanaf 6 juli 2020 naar school.
 2. De lestijden zijn de gebruikelijke tijden tussen 8.00 u. en 12.00 u voor de basisschool, 08.00 u- 12.00 u voor de VOJ- scholen en 07.00 u- 13.00 u voor de VOS-scholen.
 3. Tussen leerlingen moet 1,5 meter afstand bewaard worden.
 4. Tussen personeelsleden en leerling moet zo veel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden.
 5. Tussen personeelsleden onderling moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden.
 6. De beschikbare ruimte in het schoolgebouw dient optimaal ingezet te worden, zodat zo veel mogelijk afstand tussen leerlingen en tussen leerlingen en leraren gecreëerd wordt.

[quads id=1]

  1. Bij een klasoppervlakte van 7 bij 7 meter kunnen maximaal 13 leerlingen worden opgevangen.
  2. De andere leerjaren zijn niet gelijktijdig aanwezig in de school.
  3. De veiligheidsprotocollen worden op alle schooldeuren en op de muren van alle ingangen zichtbaar opgeplakt.
  4. Op alle muren komt het volgende op een klein schoolbord te staan: “Geen bezoekers, ontsmet hier uw handen”
  5. De klassenvertegenwoordiger ziet er op toe dat medeleerlingen handen ontsmetten voor zij de klas betreden.
  6. Alvorens te ontsmetten dienen de handen eerst gewassen te worden met water en zeep.

[quads id=1]

 1. Interieurverzorgster Interieurverzorgsters zullen in shiftverband vóór aanvang school, eventueel tijdens leswisseling en na school ingezetworden om de deurknoppen,  tafels en stoelen te ontsmetten
 2. Er zullen middels markeringen/belijning op de vloer de afstanden worden weergegeven.
 3. Zoveel mogelijk de afbakening van het loopverkeer/studentenverkeer op de gangen weergeven.
 4. Open en geventileerde lokalen zijn verplicht gesteld.
 5. Er dient rekening te worden gehouden met het studentenverkeer op het terrein met inachtneming van omgevingscontact.
 1. Leerlingen dienen zo veel als mogelijk hun consumptie van huis mee te nemen.
 1. Het opzetten van een mond-neusbedekking. Tijdens de pauze gaat deze er vanaf om een frisse neus te halen.
 1. De temperatuur van elke leerling als leerkracht dient opgemeten te worden.

[quads id=1]

Algemeen 
1Algemene richtlijnenvolgens het COVID-19 Managementteam•Tussen leerlingen moet 1,5 meter afstand bewaard worden.• Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel

mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden.

• Tussen personeelsleden onderling moet altijd 1,5

meter afstand bewaard worden.

• Scholen melden zich bij het BOG, indien blijkt dat leerlingen  overmatig niezen en hoesten.

 • Een ruimte dient vrij gehouden te worden voor de opvang van leerkrachten/leerlingen die op school ziek zijn geworden.

 

2Fysiek contact • Volwassenen houden anderhalve meter afstandvan elkaar.

• Iedereen wast zijn/haar handen meerdere

keren per dag en goed ten minste 20 sec.

• Er worden geen handen geschud.

• Hoesten/niezen in de elleboog.

• Niet aan je gezicht zitten.

 

3Hygiëne maatregelen Op iedere school en in elke klaslokaal wordt zorg gedragen voor:•  Desinfecterende handgel/ handsanitizer

•  Zeeppompje.

•  Papierenhanddoekjes.

•  alcoholsproeiers voor desinfecteren van

oppervlaktes.

 

4Hygiëne regeling leermiddelenLeer – en hulpmiddelen,  computers, de werkplek dienen bij gebruik door meerdere leerlingen met regelmaat ontsmet te worden. Ook materialen die met regelmaat door meerdere leerkrachten worden gebruikt worden met regelmaat ontsmet. 
5SchoonmaakDagelijks intensieve schoonmaak.
6Afstand personeelTe allen tijde 1,5 meter afstand tussen personeelsleden onderling.

 

IIAanwezigheid van leerlingen op school en lesaanbod 
1FocusToets en examenklassen van Basis,- VOJ, en VOS
2Aanwezigheid van leerlingen op school en lesaanbodIn de school worden de toets en examenklassen opgevangen om hen zodoende zoveel mogelijk ruimte tussen de leerlingen, maar vooral tussen de volwassenen en leerlingen te creëren.Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:

• De beschikbare ruimte in het schoolgebouw dient optimaal ingezet te worden, zodat zo veel mogelijk  afstand tussen leerlingen en tussen leerlingen en leraren gecreëerd wordt.

• Er wordt gebruik gemaakt van vaste groepen per lokaal. Dit betekent dat de leerlingen van de toets- en examenklassen worden verdeeld in groepen van 10 –13  over diverse lokalen, met dien verstande datde leerlingenvan één klas in twee lokalen, aan elkaar grenzend, worden onder gebracht. De samenstelling van die groepen wijzigt niet.

• De school stelt zelfgroepen samen voor het onderwijsaanbod.

3Consequenties voor lestijdDe leerlingen gaan volledige dagen naar school. De focus ligt op het verzorgen van fysiekonderwijs. Daarnaast kan gebruik gemaakt worden van google classroom en google meet om huiswerkopdrachten te bespreken zolang moodle niet is geimplementeerd.
4Consequenties voor aanbodVanwege de beperkte tijd, moet de kernleerstof worden aangeboden. Groepsactiviteiten zoals schoolreisjes, vieringen en excursies gaan niet door.
5Consequenties voor les op afstandFysiekonderwijs kan worden aangevuld met een vorm van onderwijs op afstand. Scholen zorgen tenminste voor verwerkingsmateriaal/oefenstof voor de leerlingen.
6Ondersteuning door ouders bij leeractiviteitenEr is geen ondersteuning door ouders mogelijk in de school. Ondersteuning door ouders is enkel bij onderwijs op afstand.
7Contact oudersEr is geen fysiek contact tussen onderwijspersoneel en ouder(s)/ verzorger(s) (COVID -19 richtlijn). Ouders vragen informatie digitaal op. Ouders zijn niet aanwezig in het schoolgebouw.
   
   
IIIIn en rondom schoolgebouw 
1Consequenties schoolgebouw en faciliteitenDe beschikbare ruimte in het schoolgebouw dient optimaal ingezet te worden, zodat zo veel mogelijk afstand tussen leerlingen en tussen leerlingen en leraren gecreëerd wordt. Dat vraagt eveneens om een ruimere opstelling in lokalen.
2SchoolterreinKlassen maken gescheiden van andere klassen gebruik van het schoolterrein. Ouders begeven zich niet op het schoolterrein of in de school. Afhankelijk van de situatie kunnen leerkrachten er voor kiezen de leerlingen in de klas te laten pauzeren.
3Loop routes in de schoolDe school hanteert looproutes, waar mogelijk eenrichtingsroutes. Dit betekent maatwerk voor iedere school. De looppaden worden gemarkeerd dan wel belijnd.
4PauzebeleidDe leerlingen pauzeren in groepen van maximaal 50 per keer, met in achtneming van de socialeafstand
    
IVGezondheid 
1Thuisblijf regels – gezondheid leerlingenDe school past de adviezen en richtlijnen van het COVID Managementteam toe. Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:• Leerlingen met griepverschijnselen blijven thuis.

• Leerlingen met klachten worden zo mogelijk getest door BOG met toestemming van ouder(s) /verzorger(s).

• Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiekonderwijs (beslissing van ouder(s)/ verzorger(s) in overleg met de school).

• Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren kunnen worden vrijgesteld van fysiekonderwijs (beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school).

2Thuisblijf regels – gezondheid personeelDe school past de adviezen en richtlijnen van het COVID -19 Managementteam toe, dat betekent dat de leerkracht thuisblijft bij de volgende klachten:• Verkoudheid.

• Niezen.

• Hoesten.

• Keelpijn.

• Moeilijk ademen.

• Koorts.

Het personeel mag pas weer naar buiten als het 24  uur geen klachten meer heeft. Bij koorts (vanaf 38 graden) blijft men thuis.

Specifiek zijn er de volgende maatregelen van kracht:

• Personeelsleden met griepverschijnslen komen niet naar school.

• Personeelsleden die in een risicogroep vallen, kunnen worden vrijgesteld van werk op school (keuzemedewerker in overleg met de werkgever).

• Personeelsleden met gezinsleden die in een risicogroep vallen, kunnen worden vrijgesteld van werk op school (keuzemedewerker in overleg met de werkgever).

• Een personeelslid dat niet tot de risicogroep behoort maar zich wel ernstig zorgen maakt, gaat hierover in een gesprek met zijn werkgever. In dat gesprek wordt beoordeeld of tot afspraken gekomen kan worden over de precieze invulling van de werkzaamheden.

3Bus/bootvervoerOok voor Leerkrachten en leerlingen die aangewezen zijn op vervoer van de Organisatie van Bushouders in Suriname zal het  protocol inhouden dat per bus slechts 14 passagiers mogen plaatsnemen in een bus bestemd voor 30-personen. Per boot is dat vastgesteld op maximaal 8-10 personen afhankelijk van de grootte van de boot.  Bij het instappen in de bus of boot worden de handen ontsmet met alcoholoplossing.

Bekijk hier de video van de persconferentie. Geef het door aan een ieder!:

[quads id=1]

Bekijk via Facebook

Bron: Covid-19 website
U kunt op onze Facebook pagina reageren op dit artikel. Uw mening, advies en/of power stellen wij zeer op prijs. U mag dit bericht delen met uw vrienden en familie! Wilt u een verhaal of familiebericht plaatsen? Bekijk onze contactpagina en stuur ons een bericht of app-bericht. Wij publiceren het gratis. FamilieNieuws is er voor en door mensen uit Paramaribo, Suriname en Nederland