Let op! Vandaag begint uitbetaling sociale steun – AKB, AOV, Financiële Bijstand en Pensioen Suriname

akb Suriname
Hierbij een belangrijke bekendmaking vanuit het ministerie. Vandaag begint de uitbetaling van sociale steun vanuit het COVID-19 Noodfonds. Het betreft de uitbetaling van AKB, AOV, Financiële Bijstand en Pensioen.

[quads id=1]

Bekijk het bericht voor meer informatie omtrent de hoogte van de uitbetaling en de benodigdheden. Er is ook een lijst met de verschillende SoZaVo kantoren in Suriname. Je kunt je alsnog registreren. Geef het door aan iedereen!

[quads id=1]

NII Suriname schreef het volgende: Aanvang uitbetaling AKB, AOV, Financiële Bijstand en Pensioen. Het Ministerie van Financiën Suriname begint vandaag met uitbetaling van sociale steun vanuit het COVID-19 Noodfonds.

Het sociale deel van het fonds is bedoeld om de acute nood van de minst draagkrachtigen en groepen die het hardst zijn getroffen door de COVID-19 crisis te verlichten. Deskundigen van het ministerie hebben met collega ministeries alles in het werk gesteld om zo snel mogelijk de financiële noodmaatregelen te kunnen uitvoeren.

[quads id=1]

In samenwerking met de ministeries van Sociale Zaken en Arbeid vindt de grootst mogelijke voortvarendheid de uitbetaling plaats van:

  • De Algemene Kinder Bijslag: Extra SRD 1000,= per huishouden ;(naast SRD 525,= per kind);
  • de Algemene Oudedags Voorziening (AOV): Extra SRD 525,= (alleen voor hen die alleen AOV genieten);
  • Financiële Bijstand Mensen Met Een Beperking (FB MMB): Extra SRD 675,= (naast SRD 325,=);
  • Financiële Bijstand Zwakke Huishoudens (FB ZWH): Extra SRD 250,= (naast SRD 37,=)
  • Onderstanden: Extra SRD 1000,= (naast SRD 300,=)
  • Pensioen: Extra SRD 500,=
    Het betreft verhogingen, die extra worden gegeven op de maandelijkse uitkering die personen die hiervoor in aanmerking komen, reeds ontvangen. De verhoging wordt verstrekt aan personen ten behoeve van zichzelf (AOV, FB MMB, Pensioen Onderstand) of ten behoeve van diens huishouden (AKB en FB ZWH).

[quads id=1]

De financiële steun kan worden ontvangen met medeneming van:

ID, inclusief naam en adres, en ID-nummer (origineel en hardcopy);
Bewijs van uitkering die reeds ontvangen wordt.
Personen die reeds vóór COVID-19 stonden geregistreerd en in aanmerking kwamen voor sociale steun, ontvangen de extra financiële ondersteuning automatisch bovenop de huidige uitkering, en wel met ingang van deze maand (mei 2020).

[quads id=1]

Personen die alsnog geregistreerd wensen te worden, moeten zich registreren bij de DA en wijkkantoren van het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting.

Voor meer informatie:

COVID-19 Klanten Center, Gongrijpstraat 51.

Telefoon: 597-8985042 / 597-8946998 en 597-8966728 / 597-8938701

Email: [email protected]

Klik hier en bekijk de lijst met SoZaVo kantoren.

Bron: NII Suriname