Samenleving van Suriname krijgt financiële steun dmv noodfonds – video’s

Suriname SRD
We hebben goed nieuws voor de mensen die het zwaar hebben in Suriname: Veel sociale uitkeringen worden flink verhoogd. Er is vooral gedacht aan kinderen, ouderen, pensioengerechtigden, mensen met een beperking en werklozen.

[quads id=1]

We zijn allemaal getroffen door deze crisis. Daarom heeft het ministerie van financiën een aantal plannen gepresenteerd om onze nood te verlichten.

Tevens krijgen meerdere sectoren een boost. De minister heeft alle plannen gepresenteerd. Bekijk het bericht voor de details en kijk naar de video’s voor extra informatie omtrent het volledige plan. Zijn jullie er blij mee?

[quads id=1]

Financiën Suriname

NII Suriname schreef het volgende: Minister Hoefdraad presenteert COVID-19 Noodfonds en Productiefonds. De Regering is erin geslaagd om binnen recordtijd financiële en sociaal economische noodmaatregelen uit te werken om verlichting te brengen voor groepen en sectoren die het zwaarst zijn getroffen door de COVID-19 pandemie. Het betreft in totaal SRD 400 miljoen aan noodhulp voorzieningen en SRD 300 miljoen voor verhogen van lokale productie.

Minister

[quads id=1]

Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën heeft het goede nieuws gedeeld tijdens de reguliere COVID-19 persconferentie in de Congreshal.

De bewindsman benadrukt dat beide fondsen een tweeledig doel hebben, te weten: de acute nood verlichten en het financieren van duurzame ontwikkelingsdoelen. Centraal staan: “het weerbaar maken van de economie, diversificatie van de economie en verminderen van de afhankelijkheid van het buitenland”.

Sociale steun

[quads id=1]

De sociale steunmaatregelen in het kader van COVID-19 bestaan uit:
– Verhogen van de Algemene Kinder Bijslag naar SRD 1.000,- per huishouden die AKB ontvangen;
– SRD 525 additioneel op de Algemene Oudedags Voorziening (AOV) per persoon per maand voor personen die alleen van hun AOV moeten leven;
– Toelage aan gepensioneerden van SRD 500,- per maand;
– Verhoging van SRD 325 naar SRD 1.000 per maand voor mensen met een beperking;
– Verhoging van SRD 37 naar SRD 250 uitkering per maand aan zwakke huishoudens.
– Werklozenuitkering van SRD 1500 per maand in het kader COVID-19

Naast bovengenoemde sociale steunmaatregelen zal uit het COVID Noodfonds een bijdrage van SRD 50 miljoen worden gedaan aan het Woningbouw Fonds. Het doel van dit fonds is om woningzoekenden te faciliteren. Hiermee wordt de mogelijkheid geschapen om leningen tot maximaal SRD 100.000 te verschaffen met een grace periode van 6 maanden om de acute woningnood te lenigen. Via de Stichting Volkshuisvesting wordt ten behoeve van langdurige bewoners een fonds beschikbaar gesteld voor het verbeteren van hun woonomstandigheden. Dit, met leningen voor het plegen van kleine reparaties en verbeteringen tussen SRD 5.000 en SRD 10.000 SRD.

Stimuleren lokale productie

[quads id=1]

Het productiefonds van 300 miljoen is bedoeld om de lokale productie op te voeren ter vervanging van basis importen. Er worden leningscriteria opgesteld om in aanmerking te komen alsook voor het bepalen van de hoogte van de hoogte en de terugbetaalvoorwaarden. Er wordt toezicht gehouden door een commissie bestaande uit vertegenwoordigers van de regering, het bedrijfsleven en de vakbeweging. Er gaat tevens 50 miljoen SRD naar de gezondheidssector voor noodzakelijke investeringen om het zorgsysteem in Suriname weerbaar te maken voor gezondheidscrisis zoals de COVID-19 pandemie.

De noodfondsen hebben vooralsnog betrekking op een periode van zes maanden. Er zal maandelijks worden geëvalueerd hoe de noodhulp verloopt en wat de reële behoeften zijn. Op basis hiervan zal worden bepaald hoe verder invulling wordt gegeven aan de noodmaatregelen.-

Video:

[quads id=1]

Bekijk hier nogmaals de video van de persconferentie:

Bron: NII Suriname
U kunt op onze Facebook pagina reageren op dit artikel. Uw mening, advies en/of power stellen wij zeer op prijs. U mag dit bericht delen met uw vrienden en familie! Wilt u een verhaal of familiebericht plaatsen? Bekijk onze contactpagina en stuur ons een bericht of app-bericht. Wij publiceren het gratis. FamilieNieuws is er voor en door mensen uit Paramaribo, Suriname en Nederland