Video’s – Advocaat minister Hoefdraad: “De PG lijkt in aanvaring te zijn gekomen met de rechtstaat”

minister Paramaribo

Hierbij een officieel schrijven vanuit de regering omtrent de kwestie van minister Hoefdraad. De advocaat van de minister, de heer mr. Frank Truideman verduidelijkt één en ander.

Bekijk het bericht voor meer informatie. Kijk ook naar de verschillende video’s omtrent de zaak. Geef het door aan belanghebbenden. Is het nu een beetje duidelijker?

Minister Suriname

[quads id=1]

NII Suriname schreef het volgende: Advocaat minister Hoefdraad: “De PG lijkt in aanvaring te zijn gekomen met de rechtstaat”. Naar aanleiding van het bericht omtrent de vordering van de procureur-generaal aan de voorzitter van De Nationale Assemblée tot het in staat van beschuldiging stellen van minister Gillmore Hoefdraad, stelt de advocaat van de minister, de heer mr. Frank Truideman dat nu pas zijdens het Openbaar Ministerie de juiste procedure in acht is genomen.

Inspecteur van de politie

[quads id=1]

Mr. Truideman verduidelijkt één en ander door er op te wijzen dat reeds op 16 april 2020 bij zijn cliënt een schrijven afkomstig van een inspecteur van politie werd bezorgd, waarin de minister in opdracht van de procureur-generaal wordt opgeroepen voor een verhoor als verdachte op woensdag 22 april jl. inzake het onderzoek naar gepleegde malversaties bij de Centrale Bank van Suriname.

“In antwoord hierop heb ik de PG niet openlijk verwezen naar de te volgen procedure nu het in deze een politieke ambtsdrager betreft, maar volstaan met de mededeling dat wij deze stap van het Openbaar Ministerie niet begrijpen.”

De wet

Het vervolgingsmonopolie van -gewezen- politieke ambtsdragers ligt op grond van de Wet In Staat van Beschuldigingstelling en Vervolging Politieke Ambtsdragers van 18 oktober 2001 immers niet bij het Openbaar Ministerie, maar bij De Nationale Assemblee. “Deze wet en het gezag van DNA worden ondermijnd, indien de daarin voorgeschreven procedure niet eerst wordt doorlopen alvorens mijn cliënt uit te nodigen voor een verhoor als verdachte of anderszins onderzoekshandelingen jegens hem te ondernemen”, aldus mr. Truideman.

[quads id=1]

De Wet In Staat van Beschuldigingstelling en Vervolging Politieke Ambtsdragers vloeit rechtstreeks voort uit artikel 140 van de Grondwet en met ernst moet worden afgevraagd of de procureur-generaal niet in aanvaring is gekomen met de rechtstaat, nu mijn cliënt formeel met terzijdestelling van de procedure via DNA per brief van 16 april 2020 is opgeroepen om als verdachte gehoord te worden. Dat het OM daarna de fout heeft gecorrigeerd door achteraf de juiste weg te volgen, doet niets af aan het gebeurde, zo betoogde minister Hoefdraad’s advocaat.

Geen vervolgingsrecht

[quads id=1]

De bedoeling van deze wet is geenszins dat DNA treedt in de beoordeling van de gegrondheid van het aanmerken van een politieke ambtsdrager als verdachte. De Nationale Assemblée moet enkel bepalen of de vervolging van zo een functionaris ‘in politiek bestuurlijk opzicht in het algemeen belang moet worden geacht’. Indien de Nationale Assemblée oordeelt dat vervolging van de politieke ambtsdrager niet in het algemeen belang is dan is er volgens mr. Truideman geen vervolgingsrecht.

Advies van de advocaat

De advocaat zegt zijn cliënt geadviseerd te hebben om geen gevolg te geven aan de oproep voor verhoor als verdachte op 22 april jl. en zulks ook aan de procureur-generaal te hebben bericht, waardoor de PG de ruimte kreeg om de ingezette schending van artikel 140 van de Grondwet in te dammen.

Bekijk hier verschillende video’s omtrent de zaak:

[quads id=1]

[quads id=1]

Bron: NII Suriname
https://www.deboodschap.today/advocaat-minister-hoefdraad-de-pg-lijkt-in-aanvaring-te-zijn-gekomen-met-de-rechtstaat/

U kunt op onze Facebook pagina reageren op dit artikel. Uw mening, advies en/of power stellen wij zeer op prijs. U mag dit bericht delen met uw vrienden en familie! Wilt u een verhaal of familiebericht plaatsen? Bekijk onze contactpagina en stuur ons een bericht of app-bericht. Wij publiceren het gratis. FamilieNieuws is er voor en door mensen uit Paramaribo, Suriname en Nederland