Verkeer tussen Paramaribo en Nickerie ’s nachts verboden – coronavirus Suriname

Opgelet iedereen. Er worden steeds strenge maatregelen getroffen om verspreiding van het COVID-19 coronavirus te verminderen.

Er is besloten om het verkeer tussen Paramaribo en Nickerie ’s nachts te verbieden. Eerder trad deze beperking al in werking voor Albina. Bekijk het officiële bericht vanuit het ministerie voor meer informatie. Geef het door aan anderen zodat ze op de hoogte zijn.

[quads id=1]

Paramaribo Nickerie

NII Suriname schreef het volgende: Tussen 00.00 uur en 06.00 uur geen verkeer van en naar Nickerie. Ingaande donderdag 26 maart is er tussen 00.00 uur en 06.00 uur geen verkeer toegestaan van Paramaribo naar Nickerie en omgekeerd. Dit deelde kolonel Jerry Slijngard op woensdag 25 maart namens districtscommissaris Nisha Kurban-Baboe mede tijdens de dagelijkse persconferentie van het Nationaal COVID-19 Managementteam.

Voor Albina

Eerder trad deze beperking al in werking voor Albina. Dit besluit houdt verband met de strenge maatregelen om verspreiding van het COVID-19 coronavirus het hoofd te bieden.

[quads id=1]

De controles op de grensrivieren worden tegelijkertijd verscherpt. Zo zijn voor wat betreft het oosten, na veel meldingen over de grensrivieren aldaar, afspraken gemaakt en aantal operaties ingezet om de veiligheid beter te garanderen en strakker te trekken. Volgens kolonel Slijngard zijn er voor zowel het oosten (Marowijne) als het westen (Nickerie) task forces ingesteld.

Veiligheid

De districtscommissarissen van beide gebieden voeren gesprekken met deze teams en diverse diensten die een verantwoordelijkheid hebben op het gebied van veiligheid. Zij gaan na hoe de ruimtes waar illegalen nog binnengebracht worden en reeds zijn geïnventariseerd afgesloten kunnen worden. Er zijn extra controleposten ingesteld

[quads id=1]

Hetzelfde geldt voor het zuiden des land waar er posten worden ingericht om controle te kunnen uitoefenen op de flow vanuit het zuiden naar Paramaribo. Kolonel Slijngard wijst erop dat er in het binnenland heel wat plaatsen zijn vanwaaruit men naar Paramaribo afreist.

Uitzondering

Voor alle gebieden waar er een beperking voor personenverkeer geldt, zijn er wel uitzonderingen voor noodverkeer, zoals ambulance, politie, militairen of voedselvoorziening. Dit laatste geldt vooral voor het binnenland, aangezien personenvliegverkeer naar dit deel van Suriname vanaf gisteren is stopgezet.

[quads id=1]

Vice-president Ashwin Adhin legde de nadruk op de urgentie van het geheel vooral omdat volgens de wereld gezondheidsorganisatie er geen laag risico landen meer bestaan en Suriname dus ook een hoog risico gebied is. Volgens hem zal de overheid “de zaak nog strakker, nog strenger en nog duidelijker” naar de gemeenschap brengen.

Oosten naar Westen

[quads id=1]

Van het oosten naar het westen en naar het achterland zullen het Korps Politie Suriname, de bestuursdiensten en het ministerie van Volksgezondheid binnenkort samen met de diensten van Volksgezondheid of de milieugezondheidsdiensten de lichaamstemperatuur meten. De VP vroeg de samenleving dan ook mee te werken. “Dit allemaal in het kader van onze verhoogde alertheid en de verhoogde maatregelen die we moeten treffen,” sprak vice-president Adhin.

Bron: NII Suriname

U kunt op onze Facebook pagina reageren op dit artikel. Uw mening, advies en/of power stellen wij zeer op prijs. U mag dit bericht delen met uw vrienden en familie! Wilt u een verhaal of familiebericht plaatsen? Stuur het naar [email protected] en wij publiceren het gratis. FamilieNieuws is er voor en door mensen uit Paramaribo, Suriname en Nederland